Analist Programcılık

Çözümleyici Analist Programcılık

Analist Programcılık Kursu, Programcılık kursunun bir üst seviyesidir. Analist programcılık kursuna katılabilmeniz için en az lise ve dengi okul mezunu olup, bilgisayar programcılığı kursunu da başarı ile bitirmiş olmanız gerekmektedir. İlk öğretim ya da yüksek öğretim kurumlarında programlama dersi alan ve bunu transkrip ile belgeleyebilen adaylar da bu kursa katılıp MEB onaylı sertifika alabilirler.

Analist Programlama Kursundaki amacımız; kursiyerlere ileri düzeyde bilgisayar programlama öğreterek sistem çözümleme ve tasarım tekniğini kullanarak, kamu ve özel sektörde çözümleyici personel ihtiyacını karşılamaktır.

Analist Programcı Kursu Konuları

Analist programcılık kursu kapsamında Network Bilgisayar Ağları, PL/SQL, MYSQL, SQL ve ORACLE gibi veri tabanı programları üzerinde çözümlemeler yatırılır. Derslerimizin tamamı sekiz kişilik sınıflarda uygulamalı ve bilgisayar başında yapılmaktadır. Programlama bilgisi olması gereken kursiyerlerimizin, ileri düzey Analist Programlama konularını adım adım anlatıyoruz. Bir konu anlaşılmadan diğer bir konuya geçmiyoruz. İleri düzey programlama konularının temel seviyesi sağlam olmaz ise üst düzey konulara geçildiğinde kodlama karmaşıklığı başlar ve programımız istediğimiz işlevsellikte olmaz. Kurs sonunda MEB onaylı 288 saatlik Analist Programcılık Sertifikası verilir.

MEB Onaylı Analist Programcı Sertifikası

MEB onaylı Bilgisayar Analist Programlama Sertifikası ile Kamu Kurumlarının ve Özel Sektör Tüzel ve Şahıs işletmelerinin Bilgisayar ve yazılım departmanlarının çözümleyici kadrolarında istihdam edilebilirler. Çözümleyici kadroları programcı kadrosunun bir üstündeki kadro olup maaş ve unvan anlamında, özlük hakları bakımından daha kıymetli bir kadrodur. Sertifikayı alabilmek için eğitimin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bize verilen sınav tarihinde teorik ve uygulama sınavı yapılır. Sınav MEB tarafından görevlendirilmiş sınav komisyonu nezaretinde Bilgisayar Kurs Merkezinde aynı gün yapılır. Her iki sınavdan da minimum 45 puan alan kursiyer sınavı başarı ile geçmiş olur. Teorik ve uygulama sınavının aritmetik ortalaması geçme notu alarak belirlenir.

Analist Programcılık Sertifikalarının Teslimi

Sınavlarda başarılı olan kursiyerlerin almış oldukları notlar e özel sistemine girilerek sertifikaların çıktıları alınır. Kurs Müdürlüğü tarafından onaylanan sertifikalar, incelenip onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilerek onaylatılır. Sertifikaların kursiyerlere teslimi Kurs Müdürlüğünce imza karşılığı yapılır. MEB sınavından sonraki bu süreç birkaç gün, maksimum bir hafta sürer.

İLETİŞM 553 730 14 14 – 551 735 06 06

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir