KPSS Matematik

KPSS Matematik Kursu

KPSS Matematik Kursu, KPSS sınavlarında özellikle,” sözel bölümle ilgili sorunun yok, sözeli halledebiliyorum ama matematikten yapamıyorum” diyen öğrencilerin katılması gereken matematik kursudur. Siz sözeli halledin biz de matematiği.

Bu KPSS Matematik Kursuna, lise ve dengi okulların son sınıf öğrencileri ile mezun öğrencileri, önlisans ve lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. 

KPSS Sınavında Kimler Ne Çözecekler?

Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel Yetenek Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracak adayların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarında sınav yapılıyor ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

KPSS Lisans sınavına kimlerin başvurması gerekmektedir?

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu kadrolarına başvurmak isteyenler,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyenler,

c) Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenler,

d) Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyenler sınava başvurmalıdır.

KPSS Matematik Kursu Konu Başlıkları

 1. Kümeler
 2. Sayılar
 3. Faktöriyel
 4. Asal Sayılar
 5. Rasyonel Sayılar
 6. İrrasyonel Sayılar
 7. Reel Sayılar
 8. Sayı Ekseni
 9. Ardışık Sayıların Toplamı
 10. Ardışık Çift Sayıların Toplamı
 11. Ardışık Tek Sayıların Toplamı
 12. Ardışık Terimlerin Toplamı
 13. Bölme ve Bölünebilme Kuralları
 14. Mükemmel Sayı
 15. OBEB ve OKEK
 16. Taban Aritmetiği
 17. Rayonel Sayılar
 18. Kesir Çeşitleri
 19. Kesirleri Bir Birine Çevirme
 20. Rasyonel Sayılarda Yapılan İşlemler
 21. asyonel Sayılarda Sıralama
 22. Ondalık Sayılar
 23. Devirli Ondalık Açılımlar
 24. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
 25. Rasyonel İfadeler
 26. Eşitsizlikler ve Mutlak Değer
 27. Üslü Sayılar
 28. Köklü Sayılar
 29. Birinci Dereceden Denklem ve Denklem Sistemleri
 30. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
 31. İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
 32. Problemler
 33. Sayı Problemleri
 34. Yaş Problemleri
 35. İşçi ve Havuz Problemleri
 36. Yol Problemleri
 37. Kâr Zarar Problemleri
 38. Oran Orantı
 39. Ortalama Çeşitleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir