TYT AYT Matematik

TYT AYT Matematik

2020 – 2021 Eğitim Öğretim Dönemi TYT AYT Matematik Kursu Kayıtlarımız Başlamıştır.

2020 – 2021 Eğitim Öğretim Dönemi TYT AYT Matematik Kursu kayıtlarımız başlamıştır, sınırlı sayıda öğrenci alacağız. Biz butik bir dershaneyiz. TYT Sınavı üniversiteye giriş sınavlarının birinci basamağını oluşturur. Genel matematikten yaklaşık 32, geometriden 8 olmak üzere toplam 40 soru çıkmaktadır. TYT sınavına göre daha kolay olan matematik sorularından tamamını ya da tamamına yakınını isteyen ve herkes normal bir çalışmayla çok rahat yapabilir. Unutmayın TYT’nin YKS’yi etkileme oranı %40’tır.  Aydın Akademi Matematik Kursuna katılan her kursiyer bu inanç ve güvenle sınava girecektir.

TYT – AYT Matematik Üniversite Hazırlık Matematik Kursu ücreti 4500 TL/10 taksit. Nakit ödemede sadece 3000 TL dir.

TYT – AYT MATEMATİK KONU DAĞILIMI VE SORU AĞIRLIKLARI

1 – Sayılar

 • Sayı kümeleri-Asal Sayılar-Pozitif Bölenler,Tek-Çift Sayılar, Ardışık Sayılar
 • Çözümleme – Taban Aritmetiği
 • Doğal ve Tam Sayılarda Dört işlem – Bölünebilme kuralları – Bölme Özdeşliği
 • OBEB-OKEK
 • Rasyonel Sayılar
 • Ondalıklı Sayılar
 • Mutlak Değer – Mutlak Değerli Denklemler
 • Gerçel Sayılar – Faktöriyel
 • Sayılar

2 – Üslü ve Köklü Sayılar

 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar

3 – Oran Orantı

 • Orantı problemleri
 • Doğru ve Ters orantı, Aritmetik-Geometrik ve Harmonik Ortalama

4 – I.Dereceden Denklemler ve Problemler

 • Denklem çözme
 • Denklem Kurma
 • Yaş Problemleri
 • Yüzde ve Faiz Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Ortak İş Yapma Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Denklemler

5 – Mantık

 • Önermeler
 • Bileşik ve Açılı Önermeler

6 – Kümeler

 • Küme – Alt Küme – Kümede İşlemler
 • Küme Problemleri

7 – Bağıntı ve Fonksiyon

 • Sıralı İkili – Kartezyen Çarpım – Bağıntı
 • Fonksiyonlar – Fonksiyonlarda İşlemler
 • Bileşke ve Ters Fonksiyon
 • Fonksiyon Grafikleri
 • Bağıntı – Fonksiyon

8 – İşlem ve Modüler Aritmetik

 • İşlem
 • Modüler Aritmetik

LYS MATEMATİK KONULARI VE SORU AĞIRLIKLARI

1 – Polinom – Özdeşikler

 • Polinomlar
 • Özdeşikler – Çarpanlara Ayırma
 • Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi

2 – İkinci Dereceden Denklemler, Eşitsizlikler ve Parabol

 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Kök – Katsayı Bağıntıları – Denklem Kurma
 • Eşitsizlikler – Eşitsizlikler Sistemleri
 • Parabol

3 – Permütasyon – Kombinasyon – Binom ve Olasılık

 • Permütasyon
 • Kombinasyon ve Binom
 • Olasılık

4 – Trigonometri

5 – Karmaşık Sayılar

 • Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem
 • Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayının Trigonometrik Biçimi

6 – Logaritma

 • Logaritmanın Özellikleri
 • Üslü ve Logaritmik Denklemler
 • Logaritmik Eşitsizlikler – Logaritma Fonksiyonlarının Grafiği

7 – Toplam ve Çarpım Sembolleri – Diziler

 • Toplam ve Çarpım Sembolleri
 • Dizi Kavramı – Artan ve Azalan Diziler
 • Aritmetik Diziler
 • Geometrik Diziler

8 – Matris ve Determinant

 • Matris ve Determinant

9 – Fonksiyonlar

 • Fonksiyonlarda İşlemler – Parçalı Fonksiyon
 • Mutlak Değerli Fonksiyonlar
 • Mutlak Değerli Fonksiyonların Grafiği

10 – Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik

 • Limit Kavramı – Soldan ve Sağdan Limit
 • Limitte Belirsizlik Durumları

11 – Türev

 • Türev Kavramı – Sol ve Sağ Türev – Türev Alma Kuralları
 • Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Türev
 • Trigonometrik – Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi
 • Kapalı Fonksiyonların – Parametrik Fonksiyonların Türevleri – Türevde Zincir Kuralı – Ters Fonksiyon Türevleri
 • Türevin Geometrik Anlamı
 • Artan ve Azalan Fonksiyonlar – Ekstremum Noktaları – İkinci Türevin Geometrik Anlamı – Ortalama Değer Teoremleri
 • Türevin Limite Uygulanması (L’hospital kuralı)
 • Polinom Fonksiyonların Grafiği
 • Asimptot Kavramı

12 – İntegral

 • Belirsiz İntegral – İntegral alma kuralları
 • Basit Kesirlere Ayırma – Kısmi İntegral – Dönüşüm Yaparak İntegral Alma
 • Belirli İntegral
 • İntegralin Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan)
 • Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı – Dönel Cisimlerin Hacimleri

YGS GEOMETRİ KONU DAPILIMI

1 – Açılar

 • Düzlemde Açı

2 – Üçgenler

 • Üçgende Açı
 • Üçgende Bağıntılar
 • Dik Üçgen
 • İkizkenar Üçgen
 • Eşkenar Üçgen
 • Üçgende Alan

3 – Benzerlik

 • Temel Orantı
 • Benzerlik Teoremleri

4 – Çokgenler ve Dörtgenler

 • Çokgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar – Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen – Kare

5 – Çemberler

 • Çemberde Uzunluk (Teğet – Kiriş – Yarıçap)
 • Çemberde Açı
 • Çemberde Çevre ve Yay
 • Dairenin Alanı

6 – Doğrunun Analitik İncelenmesi

 • Noktanın Analitik İncelenmesi
 • Doğrunun Eğimi – Denklemi ve Grafiği
 • İki Doğrunun Konumu
 • Simetri

7 – Uzay Geometri

 • Uzay Geometri – Önermeler – Prizmalar
 • Silindir
 • Piramit
 • Koni ve Küre

TYT – AYT Matematik GEOMETRİ KONU DAĞILIMI

1 – TYT – AYT Matematik Üçgenler

 • Üçgende Açılar ve Bağıntılar
 • Üçgende Eşlik
 • Üçgenin Elemanları
 • Dik Üçgen
 • İkizkenar Üçgen
 • Eşkenar Üçgen
 • Üçgende Alan

2 – TYT – AYT Matematik Benzerlik

 • Temel Orantı
 • Üçgenlerin Benzerliği – Benzerlik Teoremleri
 • Benzer Şekillerde Alan

3 – Çokgenler ve Dörtgenler

 • Dörtgenler
 • Deltoid
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen
 • Kare

4 – TYT – AYT Matematik Çemberler

 • Çemberde Uzunluk (Teğet – Kiriş – Yarıçap)
 • Çemberlerin Birbirine Göre Durumları ve Ortak Teğet
 • Teğetler Dörtgeni – Üçgenin Çemberleri
 • Çemberde Kuvvet – Benzerlik
 • Dairenin Alanı

5 – TYT – AYT Matematik Analitik Geometri

 • İki Doğrunun Konumu
 • Doğru Demeti
 • İki Doğru Arasındaki Açının Tanjantı
 • Noktanın Doğruya Uzaklığı
 • Çemberin Anlitik İncelenmesi
 • Koniklerin Analitik İncelenmesi
 • Düzlemde Vektörler
 • Uzayda Doğru ve Düzlemler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir