Unvan Değişikliği Sınavlarında İstenen Programcılık Sertifikası

Görevde yükselme ve unvan değişikliği programcı unvanı sınavlarına başvurmak istiyorsanız MEB onaylı programcılık sertifikasına sahip olmanız gerekmektedir. Kamu Kurumlarının Unvan Değişikliği Sınavlarında Çözümleyici Kadrosuna talipseniz MEB onaylı Analist Programlama Sertifikasına sahip olmanız gerekmektedir. Bilgisayar programcılığı kursu ve Analist Programcılık Derslerimiz Algoritma (Bilişim mantığı) ile başlanır, C, C++, Visual Basic, Delphi gibi programlama dillerinin eğitimleri verilerek sona erer.

Programcılık kursunu bitiren kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği sınava girerek MEB onaylı 400 saatlik Bilgisayar Programcısı sertifikası alırlar. Çözümleyici Analist Programlama Kursunu başarı ile bitiren kursiyerlere ise 288 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası verilmektedir. Bilgisayar Analist Programlama Kursuna katılabilmeniz için Programcılık Sertifikanızın olması gerekmektedir.

Unvan Değişikliği Sınavları Kursu

Sağlık Bakanlığı, SGK, Tarım Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türk Patent gibi Kamu Kurum Personellerinden Görevde yükselme ve unvan değişikliği yapmak isteyen adaylar için kayıtlarımız devam etmektedir. Unvan Değişikliği sınavına girme şartlarına haiz olan kamu personeli önce çoktan seçmeli yazılı sınava girer. Test sınavını Kurumun, anlaştığı Üniversiteye ya da Milli Eğitim Bakanlığı hazırlar.

Yazılı sınavlar Kamu Kurumlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliklerinde belirlenmekle birlikte genellikle 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli test sınavları şeklinde yapılır. Teorik sınavda en az 60 puan alan kamu personeli sözlü sınavına girmeye hak kazanır. Sözlü sınava giren adaylara ise, unvan konusuyla ilgili birkaç soru sorulur. Her iki sınavda da 60 minimum 60 puan olan Unvan değiştirecek başarılı adayların aritmetik ortalaması alınır. Unvan kontenjanına göre ortalaması yüksek olan adaylardan başlayarak atamalar yapılır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları

Teorik (Yazılı) sınav kurum ve kuruluşlarca yapılabileceği gibi, ÖSYM Başkanlığına, Üniversitelerin herhangi birine, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne yaptırılabilir. Mahalli idareler ile Yükseköğretim kurumları personeli için unvan değişikliği sınavları merkezi olarak da yapılabilir.

Teorik sınavlar, ilgili bakanlıkça önceden belirlenecek unvan alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Teorik sınav sorularının hangi konuları kapsayacağı, ilgili bakanlığın sınav duyuruda belirtilir. Bazı Kamu Kurumları Unvan Değişikliği ile ilgili der notları da yayımlamaktadırlar.

Unvan Değişikliği Sınavlarına Bilgisayar İşletmeni, Bilgisayar Programcısı ve Çözümleyici Kadroları için uzun dönem ve sınav konularınıza yönelik grup veya bireysel derler vererek sizleri bu sınavlara hazırlıyoruz. Derslerimiz 10 kişilik sınıflarda sürekli bilgisayar başında uygulamalı işlenmektedir. 

Sağlık Bakanlığı’nın Unvan Değişikliği Sınavı

Sağlık Bakanlığının merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı için ilan duyurusu yayınlandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel başvuru yapabilecek. 17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktır. Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir. Görevde yükselme yazılı sınavı için başvurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün adresindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinde yer alan başvuru ekranından başvuru yapılacaktır. 03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında, adayların başvurduğu ve öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadroya başvurabilecektir. Unvanını ihraz ettiğini belgeleyen diploma, çıkış/mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi ile başvurulan kadrolara göre istenilen diğer belgeler de eklenerek elektronik ortamda yapılacaktır.

A- İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR

Görevde yükselme sınavına esas münhal kadrolar aşağıda belirtilmiş olup illere göre dağılımı ekli tablolarda ayrıca belirtilmiştir.

B- KAPSAM

Unvan değişikliği sınavına; Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi devlet memuru olarak görev yapan ve öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş personelin tümü başvurabilecektir. Sınava katılacaklarda Bakanlıkta, bağlı kuruluşlarda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmayacaktır

C- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine göre unvan değişikliği sınavına tâbi olarak atanacaklarda unvan değişikliği sınavında başarılı olmanın yanında aşağıdaki şartlar aranacaktır.

Tel no: 0 553 730 14 14- 0551 735 06 06

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir