Programcılık Kursu

Programcılık sertifikası MEB onaylı dır. Sertifika üzerinde yazan ders saati 400 saattir. Bu süreye işletmenlik te dahildir. Programcılık kursu JAVA programlama alan kursiyerlerin işletmenlik bilgisine sahip olduğu varsayılarak bu süre hesaplanır.

ALGORİTMA

Algoritma bilişim mantığıdır. Algoritma derslerinde, bir program yazılırken adım adım izlenmesi gereken yolların mantığı anlatılır. Algoritmayı iyi öğrenemeyen programcı adayı, programlama yapamaz.

C, C++, C SHARP PROGRAMLAMA DİLİ

C dili en popüler yapısal programlama dilidir. C programcılar tarafından herhangi bir tür program geliştirmek için yazılmış genel amaçlı bir dildir. C ile bir düşük seviyeli sistem için program yazılabileceği gibi, yüksek seviyeli bir GUI (Grafik Arabirimi) tasarlamak da mümkündür. Günümüz programcıları çeşitli amaçlar için programlarını geliştirirken C dili ile yazılmış kaynak kodlarını kullanırlar. C++ dili ise C temelli ve C nin bir üst kümesi olarak düşünülebilir. C++ en popüler nesne temelli programlama dilidir. C++ dili C diline nazaran daha etkili ve güçlü bir dildir. C derslerinde C’ye ait tüm komut ve deyimler örneklerle anlatılmaktadır.Nesnel programlama dilleri arasında iki programlama dili oldukça önemlidir. Bu dillerin ilki ortak platform olarak çalıştırılabilen Java ikincisi ise .net kütüphanesi ile entegre edilerek tüm dillerle ortak platformda programlanabilir ve kolay kodlama yapısı ile  C# (C Sharp) programlama dilidir.

C DERS MÜFREDATI

Programlama ve C ++Sayı Sistemleri Genel Kavramler ve Terimler Bir C Programı Oluşturmak Veri Türleri Bildirim ve Tanımlama Değişmezler İşlevler İşleçler Bilinirlik Alanı ve Ömür Kontrol Deyimleri if Deyimi İşlev Bildirimleri Tür Dönüşümleri Döngü Deyimleri Koşul İşleci Önişlemci Komutları Switch Deyimi goto Deyimi Rastgele Sayı Üretimi ve Kontrol Deyimlerine İlişkin Genel Uygulamalar Diziler char Türden Diziler ve Yazılar sizeof İşleci Göstericiler Gösterici İşleçleri Yazılarla İlgili İşlem Yapan Standart İşlevler Gösterici Hataları void Türden Göstericiler Dizgeler Gösterici Dizileri Göstericiyi Gösteren Gösterici Çok Boyutlu Diziler exit, abort atexit İşlevleri Dinamik Bellek Yönetimi Belirleyiciler ve Niteleyiciler Yapılar Tür İsimleri Bildirimleri ve typedef Belirleyicisi Tarih ve Zaman ile İlgili İşlem Yapan Standart İşlevler Birlikler Numaralandırmalar Bitsel İşleçler Bit Alanları Komut Satırı Argümanları Dosyalar Makrolar Önişlemci Komutları İşlev Göstericileri Özyinelemeli İşlevler Değişken Sayıda Arguman Alan İşlevler.

JAVA PROGRAMLAMA DİLİ

Java Programlama Dili programcılar tarafından herhangi bir tür program geliştirmek için yazılmış genel amaçlı bir dildir. Java Programlama ilk olarak Sun Microsystems Firması tarafından 1995 yılında piyasaya sürülen bir programlama dili ve bilgi işlem platformudur. Java yüklemediğinizde çalıştıramayacağınız bir çok uygulama ve web sitesi mevcut ve her geçen gün bunların sayıları artıyor. Java hızlı, güvenli ve güvenilirdir. Dizüstü bilgisayarlardan veri depolama merkezlerine, oyun konsollarından bilimsel süper bilgisayarlara, cep telefonlarından Internet’e kadar Java her yerde kullanabileceğiniz bir dildir.

JAVA PROGRAMININ MÜFREDATI

1 JAVA PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞJava Nedir?Java’nın Diğer Programlama Dillerinden FarkıJDK, JRE ve JVM KavramlarıJDK (Java Development Kit-Java Geliştirme Kiti)JRE (Java Runtime Environment-Java Çalışma Ortamı)JVM (Java Virtual Machine-Java Sanal Makinesi)JVM ile JRE Arasındaki FarkJDK ve JRE KurulumuWindows işletim Sistemi Üzerinde JDK KurulumuJRE KurulumuJava Programlarının Yapısı

2 JAVA PROGRAMLAMA DİLİ TEMELLERİ

Temel (Primitif) Veri TipleriTamsayı LiterallerKayar Noktalı Sayı Tipindeki LiterallerKarakter Katarları (String ve StringBuffer Sınıfı)Değişkenler ve Değişken TanımlamaTip Dönüşümleri (Type-Casting)OperatörlerAtama Operatörü (=)Aritmetik Operatörler (+ , – , * , / , %)Aritmetik Artırma ve Eksiltme Operatörleri (++ , —)Aritmetik Atama Operatörleriilişkisel Operatörler (< ,>,<=,>=,==, !=)Mantıksal OperatörlerBitwise (Bit-Tabanlı) Operatörler?: Operatörü:Operatör ÖnceliğiProgram Kontrol ifadeleriIf Cümleciği ve YapısıIf-Else YapısıIf Cümleciği içerisinde Karmaşık Mantıksal ifadeler Kullanmakiç içe If-Else YapılarıElse If Deyimiswitch-case DeyimiDizilerTek Boyutlu DizilerÇok Boyutlu DizilerDöngülerwhile Döngüsüdo while DöngüsüFor DöngüsüÖzelleşmiş for Döngüsüiç içe Döngülerbreak ve continue DeyimleriYorumlarTek Satırdan Oluşan YorumlarBlok Yorumlar

3 JAVA iLE NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

SınıflarNesnelerpublic, private ve protected Anahtar Kelimeleriyle Üye Değişkenler ve Metotlar için Erişim Seviyeleri Tanımlamaknew OperatörüNokta (.) OperatörüMetotlarYapılandırıcı Metotlar (Constructors)Metotların Aşırı Yüklenmesi (Method Overloading)Statik Metotlarstatic Anahtar Kelimesinin Diğer KullanımlarıStatik Üye Değişken TanımlamaDeğeri Değişmeyen Sabit Değişkenler TanımlamaRecursif Metotlaristisna Yönetimi (Exception Handling)Try-Catch Bloğuthrows Anahtar Kelimesithrow Anahtar KelimesiFİnally Anahtar KelimesiPaketler (Packages)Bir Sınıfı import Anahtar Kelimesini Kullanmadan Çağırmak

4 JAVA iLE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA TEMELLERi

KalıtımÜst Sınıf (Super Class) ve Alt Sınıf (Sub Class) Kavramısuper() Metodu ile Üst Sınıfın Yapılandırıcısını Çağırmakthis Anahtar KelimesiObject Sınıfıinstanceof Anahtar KelimesiÇok Biçimlilik (Polymorphism)Soyut Sınıflar (Abstract Classes)Soyut Metotlar (Abstract Methods)Arayüzler (Interfaces)implements Anahtar KelimesiFİnal Anahtar Kelimesinin Kalıtımda KullanımıSınıflar Arasındaki Kalıtımsal ilişkilerKolleksiyonlar (Collections)ArrayList YapısıArrayList Kullanımı için Örnek Bir Program

5 JAVA ENTEGRE GELİŞTiRME ORTAMLARI VE NETBEANS KURULUMU

Eclipse (MyEclipse)6 TEMEL JAVA UYGULAMA YAPILARIJava Konsol (Komut Satırı) UygulamalarıJava Masaüstü UygulamalarıJava Masaüstü Uygulama KütüphaneleriSwingMasaüstü Uygulamalarının Temel Özelliklerini DeğiştirmekJava Web UygulamalarıServletJSP (Java Server Pages-Java Sunucu Sayfaları)JSF (Java Server Faces-Java Sunucu Yüzleri)Web Uygulamasına Geçmeden Önce Bilinmesi Gereken KavramlarPOJO (Plaın Old Java Objects-Eski Düz Java Nesneleri)JavaBeanTemel JSF Bileşenleri

7 VERiTABANI TEMELLERi VE BLOG UYGULAMASI iÇiN VERiTABANI TASARIMI

Veritabanı Kavramıİlişkisel VeritabanlarıVeritabanı Yönetim Sistemleri (DBMS-Database Management Systems)SQL Dili

8 SWING iLE MASAÜSTÜ UYGULAMA TEMELLERi

Matisse Görsel Arayüz Yöneticisi (Matisse GUI Builder)Design (Tasarım) Modu, Source (Kaynak Kod) ModuPalette (Palet) PenceresiProperties (Özellikler) PenceresiInspector PenceresiNavigator PenceresiSwing TemelleriJFrame Bileşeni, JTextŞeld Bileşeni, JTextArea Bileşeni, JButton Bileşeni, JComboBox Bileşeni, JTable Bileşeni, JDialog Bileşeni, JPanel BileşeniBlogYöneticisi UygulamasıBlogYoneticisiView Penceresi, jDialogYeniBlogOlustur Penceresi, jDialogKullaniciBilgisiDetay Penceresi, jDialogKullaniciBilgileriniDüzenle PenceresiBlogYöneticisi Uygulamasında Kullanılan Paketlerblogyoneticisi Paketi Altında Bulunan Sınıflarblogyoneticisi.resources Paketi Altında Bulunan Dosyalarblogyoneticisi.siniflar.genel Paketi Altında Bulunan Sınıflarblogyoneticisi.siniflar.model Paketi Altında Bulunan Sınıflarblogyoneticisi.siniflar.veritabani Paketi Altında Bulunan SınıflarBlogYoneticisiView Sınıfında Kullanılan Önemli Üye DeğişkenlerAna Form (BlogYoneticisiView) Üzerinde BulunanBileşenler için Tanımlanmış OlaylarBlogYoneticisiView içinde Kullanılan Yardımcı MetotlarUygulamanın Çalıştırılması

9 DiĞER UYGULAMA ÖRNEKLERi

Java ile Temel Dosya işlemleriDosya Seçme işlemi (Dosya Seç Butonu)Dizin Seçme işlemi (Dizin Seç Butonu)Dosya Oluşturma işlemi (Dosya Oluştur Butonu)Dizin Oluşturma işlemi (Dizin Oluştur Butonu)Dosya Kopyalama işlemi (Seçili Yolu Kopyala Butonu)Dosya Taşıma işlemi (Seçili Yolu Taşı Butonu)Dosya Silme işlemi (Seçili Yolu Sil Butonu)Java ile Metin Dosyalarına ErişimJava ile Metin Dosyalarına Yazmak (Text Dosyasına Yaz Butonu)Java ile Metin Dosyalarından Okumak (Text Dosyasından Oku Butonu)Netbeans ile Java Applet ÖrneğiUygulamalarda JFreeChart ile Çizelge OluşturmakNetbeans ile Otomatik Olarak JavaDoc OluşturmaJava ile RaporlamaJasperReports KütüphanesiIReport UygulamasıIReport ile Rapor OluşturmaIReport ile Değişik Dosya Biçimlerinde Raporlar Almak

Ders Gün ve Saatleri

Pazartesi – Çarşamba 10:00 – 12:00 veya 13:00 – 15.00 veya 18:30 – 20.30

Salı – Perşembe 10:00 – 12:00 veya 13:00 – 15.00 veya 18:30 – 20.30

Cumartesi – Pazar 10:00 – 12:00 veya 13:00 – 15.00 veya 18:30 – 20.30

Adres : Atatürk Bulvarı No:94/14 (Kat 7) Kızılay/Ankara

Tel : 0312 418 94 94 – 532 711 57 57 Ahmet Aydınalp