Türkçe Türk Dili

Türkçe Türk Dili kursu, dil kuralları kullanılarak güzel konuşma güzel yazma alışkanlığı kazandıracaktır. Okuduğunu anlamayan bireyler bir konu hakkında bilgi sahibi olamaz, bilgi sahibi olmayanın da fikir sahibi olması beklenemez.