Programcılık Ders Notları

Programcılık ders notları

Java Programlama Notları

JAVA BİLGİSAYAR DİLİYLE PROGRAMLAMA İÇİNDEKİLER
 1. PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ
  1. NİÇİN JAVA PROGRAMLAMA DİLİ
  2. JAVA PROGRAMINI YAZMA VE ÇALIŞTIRMA
  3. JAVA VERİ TİPLERİ
  4. JAVA’da IF KOMUT YAPISI
  5. JAVA DİLİNİNDE DÖNGÜLER
  6. ARİTMETİK İŞLEMLERDE DEĞİŞKEN TÜRÜ DEĞİŞTİRME (CASTİNG) OPERASYONU
2. SINIF KAVRAMINA GİRİŞ VE METODLAR

JAVA API KÜTÜPHANESİ

METODLAR (FONKSİYONLAR-SUBROUTİNLER)

NESNE (OBJECT) TANIMI VE METOTLARDA KULLANIMI

METOTLARIN KENDİ KENDİNİ ÇAĞIRMASI (RECURSION)

AYNI ADLI METOTLARIN BİR ARADA KULLANILMASI (OVERLOADİNG)

METOT (METHOD) VE SINIF(CLASS) DEĞİŞKENLERİ

ALISTIRMALAR

PROBLEMLER

3.0 SINIF (CLASS) YAPILARINA GİRİŞ

JAVA PROGRAMLAMA DİLİNDE SINIFLAR

 • STANDART KAVRAMLARIN TÜRKÇE KARŞILIKLARI
  • SINIF YAPISININ GENEL TANIMI
  • KURUCU ( CONSTRUCTOR ) METOT
  • DİĞER METOTLAR
  • THIS DEYİMİNİN KULLANIMI
  • SINIF DEĞİŞKENLERİNİN DIŞ DÜNYADAN GİZLENMESİ
  • ALIŞTIRMALAR
  • PROBLEMLER
  • HAFTA 6 ÖDEVLERİ
4.0    SINIFLARI BİR ARADA KULLANMA, SINIF NESNELERİNİN DİĞER SINIFLARDA SINIF DEĞİŞKENİ OLARAK KULLANILMASI (COMPOSITION), KALITIM(INHERITANCE)
 • SINIF NESNELERİNİN DİĞER BİR SINIFTA KULLANILMASI (COMPOSITION)
  • SINIF NESNELERİNİN BİRBİRİNDEN KALITIM YOLUYLA TÜRETİLMESİ (INHERITANCE)
  • ALIŞTIRMALAR
  • PROBLEMLER
5.0 BOYUTLU DEĞİŞKENLER
 • BOYUTLU DEĞİŞKENLERİN GENEL TANIMI
  • BİR BOYUTLU DEĞİŞKENLER VE NESNELER
  • GELİŞTİRİLMİŞ FOR DÖNGÜ YAPISI
 • NESNELERİN BOYUTLU YAPILARI
  • NESNE VE DEĞİŞKENLERİN ÇOK BOYUTLU KULLANIMI
  • BOYUTLU DEĞİŞKENLERDE BOYUT DEĞİŞTİRME
  • ALIŞTIRMALAR
  • PROBLEMLER

6.0   ABSTRACT SINIFLAR, INTERFACE, İNDİREK REFERANS KULLANIMI, İÇ SINIFLAR VE LAMDA DEYİMİ

 • ABSTRACT SINIFLAR
  • INTERFACE
  • İÇ SINIF TANIMI VE LAMBDA DEYİMLERİ
  • ALIŞTIRMALAR
  • PROBLEMLER

7.0    GRAFİK ÇİZİMİ

 • JAVA SWING GRAFİK ORTAMI JFRAME VE JAPPLET SINIFLARI
  • JAPPLET KULLANARAK GRAFİK PENCERESİ OLUŞTURMA VE KULLANMA
  • ALIŞTIRMALAR
  • PROBLEMLER

8.0    GRAFİK KONTROL VE PROGRAMLAMA-GRAFİK KULLANICI ARAYÜZÜ (GRAPHIC USER INTERPHASE-GUI)

 • JBUTTON
  • JLABEL, JTEXTFIELD VE JTEXTAREA GRAFİK KONTROL SINIFLARI
  • MOUSE KONTROLU
  • KONTROL KUTUSU (JCHECKBOX)
  • RADIO KONTROL DÜĞMESİ
  • LIST KONTROLU JSCROLLPANE FORMAT DEYİMİ
  • MENU KONTROLU
  • JSLIDER GRAPHIC KONTROLU
  • JTABLE TABLO OLUŞTURMA
  • GRAFİK SAYFASINI FORMATLAMA
  • ALIŞTIRMALAR
  • PROBLEMLER

9.0   HATA   KONTROLU

               9.1       GENEL TANIMLAR

               9.2       ALIŞTIRMALAR

               9.3       PROBLEMLER

10.0  İLERİ VERİ YAPILARI
 1. GENERIC(GENEL OLARAK TANIMLANMIŞ) METHODLAR
  1. GENERIC(GENEL OLARAK TANIMLANMIŞ) SINIFLAR
  1. LAMDA DEYİMLERİNİ GENEL SINIF TANIMLARIYLA KULLANMA
  1. STRINGTOKENIZER SINIFI
  1. STRINGBUFFER SINIFI
  1. DİNAMİK BOYUTLU DEĞİŞKEN KULLANIMI : LIST, ARRAYLIST, VECTOR, LINKEDLIST,QUE SINIFLARI
  1. DİNAMİK HAFIZAYLA TANIMLANAN BOYUTLU SINIFLAR : TREE (AĞAÇ YAPILARI)
  1. DİNAMİK HAFIZAYLA TANIMLANAN BOYUTLU SINIFLAR :: HASHTABLE YAPISI
  1. DİNAMİK HAFIZAYLA TANIMLANAN BOYUTLU SINIFLAR: NAVIGABLE SET
 1. DİNAMİK HAFIZAYLA TANIMLANAN BOYUTLU SINIFLAR: VERİ DEPOLAMA İÇİN ARRAYLIST YAPISINI KULLANAN BİR PROGRAM
  1. ALIŞTIRMALAR
  1. PROBLEMLER
11.0  DOSYALAR, DOSYALARDAN VERİ OKUMA VE YAZMA
 1. FILE SINIFI
  1. READING SEQUENTIAL FILES THROUGH CHANNELS
   1. BUFFERED READER SINIFI
   1. SCANNER SINIFI
  1. WRITING INTO SEQUENTIAL FILES THROUGH CHANNELS
  1. ZIP,UNZIP SINIFLARI
  1. ALIŞTIRMALAR
  1. PROBLEMLER
12.0  VERİTABANI PROGRAMLAMA
 1. SQLITE VERİTABANI
  1. SQLITE VERİTABANI İLE SQL KOMUTLARININ KULLANIMI
  1. SQL VE SQLITE VERİ TABANININ JAVA ORTAMINDA KULLANILMASI
  1. HAFTA 16 EKSERSİZLERİ
  1. HAFTA 16 ÖDEVLERİ
13. 0 HESAP ÇİZELGESİ PROGRAMLARINDAN VERİ OKUMA VE YAZMA
 1. GENEL TANIM
  1. HESAP ÇİZELGESİ PROGRAMLARINDAN VERİ OKUMA
  1. HESAP ÇİZELGESİ PROGRAMLARINI FORMATLAMA
  1. HESAP ÇİZELGESİ PROGRAMLARINA VERİ YAZMA
  1. ALIŞTIRMALAR
  1. PROBLEMLER
14.0 GERÇEK ZAMAN PROGRAMLAMA
 1. PROGRAMLAMADA THREAD KULLANIMI
  1. SİNKRONİZASYON

18.4 ALIŞTIRMALAR 18.5PROBLEMLER

15.0 JAVA PROGRAMLARININ İÇİNDE BAŞKA JAVA PROGRAMLARINI YAZDIRMA, DERLEME VE ÇALIŞTIRMA (GERÇEK ZAMAN PROGRAMLAMA)
 1. JAVA PROGRAMLARINI GERÇEK ZAMANDA DERLEME
  1. PROGRAM İÇİNDE PROGRAM YAZMA VE DERLEME
  1. ALIŞTIRMALAR
  1. PROBLEMLER
16.0  NETWORK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
 1. UNIFORM RESOURCE LOCATERS (URL) YAPISI
  1. SOCKET PROGRAMLAMA (TCP/IP)
  1. DATAGRAM
  1. ALIŞTIRMALAR
  1. PROBLEMLER
17.0  JAVA ANADİL PROGRAMLAMASINA GİRİŞ
 1. TEMEL KAVRAMLAR, C VE C++ PROGRAMLAMA DİLİ
  1. DEĞİŞKENLERİN VE JAVA NESNELERİNİN AKTARILMASI
 1. ALIŞTIRMALAR
  1. PROBLEMLER