PHP ile Web Programlama

PHP ile Web Programlama

PROGRAMIN SEVİYESİ

PHP ile Web Programlama Kursuna en az ön lisans mezunu bireyler için hazırlanmıştır.

PHP İLE WEB PROGRAMLAMA PROGRAMIN AMAÇLARI

Bu program ile kursiyerlerin;

1. Veri tabanı programlarını ve fonksiyonlarını kullanmaları,

2. Programlamanın temel ilkelerini kavrayarak programlama yapmaları,

3. Görsel ve nesne tabanlı programlamaya ilişkin temel beceriler kazanmaları,

4. Veri paylaşımı sağlayan dosya tiplerini tanımaları,

5. Etkileşimli uygulamalarda veri tabanı işlemlerini kavramaları,

6. Entıty Framework (EF) sistemini tanıyarak ileri EF işlemlerini gerçekleştirmeleri,

7. İnternet programcılığının temel ilke ve kurallarını kavramaları,

8. Stil şablonu, HTML 5, JQUERY ve JAVASCRİPT uygulamalarını kavramaları,

9. Sunucu tarafı yazılımlarını tanımaları,

10. İnternet üzerindeki yazılım kütüphanelerini tanımaları,

11. İleri web yazılımı geliştirme tekniklerini kavramaları,

12. Tasarım desenleri ve web servis katmanlarını tanıyarak kullanmaları, 13. Bulut teknolojileri ve “azure” portalını tanıyarak kullanmaları,

14. Mobil programlamaya ilişkin temel kavram, ilke ve uygulamaları tanımaları,

15. Mobil uygulamaları mağazaya yüklemeleri,

16. Çalışma alanında kendisinin ve diğer insanların can güvenliğini sağlayıcı tedbirleri almaları,

17. Çalışma alanında ilgili yasaların öngördüğü tedbirlerin alınmamasından doğacak hukuki sorumlulukları öğrenmeleri,

18. Mesleğin gerektirdiği etik ilke ve sorumlulukların farkında olmaları,

19. Sektördeki kişi ve kurumlarla iş birliği yapma becerisi kazanmaları beklenmektedir.

PHP İLE WEB PROGRAMLAMA PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Günümüzde milyarlarca kullanıcısı bulunan İnternet, dünyanın bilinen en geniş ağıdır. İnternet kullanıcıları İnternet sayfalarını ve web uygulamalarını kullanarak pek çok ve değişik işlemler gerçekleştirmektedirler. Alanda faaliyet gösteren pek çok firma da özellikle nesne tabanlı programlama, web ve mobil yazılım teknolojilerine hâkim bilişim elemanlarına gittikçe daha fazla sayıda ihtiyaç duymaktadır. Bu kurs programı bilgisayarda programlamaya dair temel bilgi ve beceriler kazanmış, veri tabanı teknolojilerini tasarlayıp kullanabilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Kursu başarıyla tamamlayanlar, özellikle yazılım alanında faaliyette bulunan bilişim firmalarında ve firmaların bilgi işlem departmanlarında istihdam edilebilirler.

2. Dersler bilişim sınıfında ve her kursiyerin kullanımına bir bilgisayar tahsis edilerek yapılır.

3. Program uygulanırken anlatım, gösterim, benzetim, soru-cevap, gösterip-yaptırma ile tartışma, iş birlikli öğrenme gibi katılımın esas olduğu yöntem ve teknikler kullanılır. Ayrıca basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta gibi ilkelere bağlı kalınır.

4. Konular uygulama, proje ve ödevlerle desteklenir. Uygulama ve proje çalışmalarında bireysel çalışmanın yanında grup çalışmalarına da yer verilir. Böylelikle kursiyerlere hem ekip çalışması bilinci hem de bireysel sonuç çıkarabilme yetenekleri kazandırılır.

5. Bazı konular, özelliği gereği çeşitli sanallaştırma uygulamaları üzerinden işlenir.

6. Programın konuları bağlantılıdır ve birbirinin ön şartı olacak şekilde sıralanmıştır.

7. Konular bir sistem bütünlüğü içinde verildiğinden gerektiğinde geçmiş konularla ilgili geri bildirimde bulunularak pekiştirilir.

8. Sadece teorik bilgi değil aynı zamanda sektörün ihtiyacı olan güncel uygulamaların kullanımı da kursiyerlerin eğitim içeriğine dâhil edilir.

9. Kursiyerlerin eğitimler boyunca yaptıkları tüm bireysel ve grup çalışmaları ile proje ve ödevleri eğitim personeli tarafından bilgisayar ortamında kursiyerlerin adına açılmış klasörlerde muhafaza edilir. Klasörlerde toplanan ürünlerden (uygulama çalışmaları, proje ve ödevler) elde edilecek geri bildirimlerle kursiyerlerin daha iyi sonuçlar almalarına katkı sağlanır.

PHP İLE WEB PROGRAMLAMA HTML

PHP ile Web Programlama Kursuna HTML ile başlıyoruz. HTML (Hypertext Markup Language) belgelerin birbirlerine nasıl bağlanacaklarını ve belge içindeki metin ve resimlerin nasıl yerleşeceklerini belirleyen ve etiket (tag) denilen kod parçalarından oluşan bir sistemdir. Aslında HTML bir programlama dili değildir. Programlama dili, bir seri prosedür ve açıklamadan oluşur ve genelde dış bir veriye ulaşmayı amaçlar. Bir HTML belgesi ise, başlı başına verinin kendisidir. HTML veriler içine yerleştirilen “tag” parçaları, metnin, dolayısıyla belgenin, okuyan tarayıcı (browser) tarafından verileri nasıl işleneceğini belirler. HTML derslerinde sözkonusu taglar anlatılır ve basit düzeyde web sayfalarının yapımı üzerinde çalışılır.

PHP İLE WEB PROGRAMLAMA Algoritma

PHP ile Web Programlama Kursuna algoritma çözümlerini bilmeden PHP Programlaması yapamayız. Algoritma bilişim mantığıdır. Algoritma derslerinde, bir program yazılırken adım adım izlenmesi gereken yolların mantığı anlatılır. Algoritmayı iyi öğrenemeyen programcı adayı, programlama yapamaz.

PHP

P’ersonal ‘H’ome ‘P’ages adının kısaltmasıdır. PHP kendi yorumlayıcısı ile birlikte kullanılan bir script dilidir. Bu yorumlayıcının yaptığı HTML kodları arasına yerleştirilmiş PHP kodlarını ayrıştırıp işleyerek sonuçta saf HTML formatında bir çıktı üretmek web sunucuya iletmektir. PHP derslerinde PHP programlama dilinin komut ve deyimleri öğretilir ve herhangi bir HTML kodu içerisine nasıl gömüleceği üzerinde çalışılır. Web sitelerindeki üye girişleri, forumlar, site içi arama motorları, sohbet programları gibi web sitesi ve ziyaretçi etkileşimli sayfalar PHP ile hazırlanır.

PHP İLE WEB PROGRAMLAMA mySQL

Bir veritabanı yönetim sistemidir. Çok hızlı, güvenilir ve kullanımı kolaydır. SQL ile tüm verileri tek bir ambara yığmak yerine farklı tablolarda ve veritabanlarında düzenli bir biçimde saklamak mümkündür. SQL’e Python’dan Java’ya kadar birçok programlama dili ile erişilebilir.

Adres : Atatürk Bulvarı No:94/14 (Kat 7) Kızılay/Ankara

Tel : 0312 418 94 94 – 532 711 57 57 Ahmet Aydınalp