Java Dilinde Api

Java Dilinde Api

JAVA API KÜTÜPHANESİ

Gerçek problemlerin boyutları genelde birinci bölümde gördüğümüz problemlere göre çok daha büyüktür. Bu yüzden Java Programlama Dilinde Api genelde programlar küçük parçalara bölünerek daha kolaylıkla anlaşılır şekle getirilmeye çalışılır. Buna böl parçala ve yönet tekniği de diyebiliriz. Bu küçük parçalara javada metot adi verilir. Diğer bilgisayar programlama dillerinde subroutine, fonksiyon gibi adlara da raslıyoruz. Java programları yeni metotları içeren java sınıflarıyla(class) java sınıf kütüphanelerinde yer alan metotların birleşmesinden oluşur.

Java kütüphanesinde matematik işlemlerinden grafik, ses, giriş çıkış işlemleri, yanlış kontrolu gibi birçok konularda yazılmış metotlar mevcuttur. Java metotlar kolleksiyonu Java API (Application Programming Interphase-Uygulama Program Arayüzü) adını alir. Java sınıf kütüphanesi adi da verilir. Şüphesiz bunun dışında java metodlar kolleksiyonlarının olduğu çeşitli diğer kütüphaneler de mevcutur.

Java API kütüphanelerinin bazıları şunlardır :

java.applet : (java applet paketi) Java applet paketi applet grafik ortamını sağlar (grafik programlarının internet browser programları aracılığıyla görüntülenebilmesinin temellerini oluşturur.). Bu sınıfa paralel olarak Java 1.2 de grafik applet arayüz birimi javax.swing.JApplet geliştirilmiştir.

java.awt : (java window araçları paketi) Bu sınıf grafik arayüzleri tanımlamaya yara. Java 1.2 de paralel sınıf

javax.swing geliştirilmiştir.

java.awt.color: renk tanımlar

java.awt.datatransfer: bilgisayarın geçiş hafızasıyla java programı arasında bilgi akışını sağlar.

java.awt.dnd : ekle ve çalıştır türü programlar arasında geçiş yapabilen paketlerden oluşur.

java.awt.event : grafik programlama ortamıyla kullanıcı arasındakiilişkiyi sağlar. Örneğin grafik penceresinde return tuşuna basıldığında veya farenin düğmesine basıldığında ne yapılması gerektiğini belirler. Java.awt ve javax.swing sınıflarının ikisiyle de kullanılır.

java.awt.font : yazı fontları ve bu fontların değiştirilmesiyle ilgili programalrı içerir.

java.awt.geom : iki boyutlu geometrik şekilleri tanımlar.

java.awt.im : java programlarına çince, japonca ve kore dilinde girdi girebilmek için tanımlanmış bir arabirimdir.

java.awt.image : java görüntü işleme paketi

Java Dilinde Api

java.awt.image.renderable : bir program içindeki resimleri depolama ve değiştirme için gerekli olan programları içerir.

java.awt.print : java programlarından yazıcılara yazım için bilgi aktaran paketleri içerir.

java.beans : java fasulyeleri paketi, bu paketin detayları için ilgili bölümü inceleyiniz.

java.beans.beancontext : tekrar kullanılabilen ve otomatik olarak birleştirilebilen program parçacıkları  tanımlar.

java.io : dosya ve ekrandan girdi ve çıktı yapmak için gerekli program paketleri tanımlanır.

java.lang : bu paket birçok temel program içerir Bunlardan biri olan Math paketi aşağıda açıklanacaktır. Lang paketi java programlarınca otomatik olarak kullanılır. İmport deyimiyle iave edilmesi gerekmez.

java.lang.ref : bu paket java programıyla garbage collector (çöp toplayıcısı) denilen otomatik kullanılmayan hafıza temizleme programıyla ilişkiyi sağlar.

java.lang.reflect : bu paketteki programlar java programının çağrıldığında içinde bulunan değişken ve metotları dinamik olarak tespit etmesinive kullanma izni almasını sağlar.

java.math : bu sınıf değişebilir hassasiyette arimetik işlemler yapmak için gereken tanımları ve sınıfları içerir.

java.net : ağ işlemlerinde kullanılan çeşitli paketleri tanımlar

java.rmi , java.rmi.activation, java.rmi.dgc, java.rmi.registry, java.rmi.server: programların ve metodların uzaktan çalışabilmeleri için gerekli tanımlamaları içerir.

java.security, java.security.acl, java.security.cert, java.security.interfaces, java.security.spec : güvenlikle ilgili programlar demetini içerir.

java.sql : database programıyla java programlarını bağlantısını sağlar.

java.text : sayı karekter ve string tarih gibi işlemlerle ilgili programlar demeti içerir. Örneğin çok dilli programlar yazmayı sağlayan internalisation paketi bu paket içinde yer alır.

java.util : bu sınıf tarih ve zamanla ilgili fonksiyonlar, tesadüfi sayı üreticileri, StringTokenizer gibi programları barındırır.

java.util.jar bu paket java programlarını paketlemeye yarıyan jar yapılarını tanımlamada gerekli olan programları tanımlar.

java.util.zip : bu paket programları sıkıştırmaya yarayan programları tanımlar.

Java.accessibility : bu paket özürlülerin kullanabileceği ara üniteler tanımlar. Ekran okuyucular ve ekran büyüteçleri gibi.

javax.swing : grafik kullanıcı arabirimi tanımlar. Bu sınıftakitanımlar aracılığıyla ekrandan grafik ortamında veri transferi kolaylıkla yapılabilir.

javax.swing.borders : grafik arabirimi sınır yaratımında çeşitli sınır şekilleri yaratmakta kullanılır.

Javax.swing.colorchooser : renk seçimi için tanımlanmış grafik kullanıcı arabirimini tanımlar.

Java Dilinde Api

Java API dosyalarındaki metotlarin sadece isimlerinin listesi yaklaşık 200 sayfa boyutunda bir liste tuttuğundan burada sadece yeri geldiğine programları kullanırken örneklerde gerekli API isimlerini göreceğiz. Şu ana kadar kullandığımız java programlarında java.applet, java.awt, java.io javax.swing, javax.swing.JOptionPane gibi bazı API paketlerini kullandık. Java swing (javax.swing) grafik pencere(window) ortamında programlama için gerekli girdi çıktı grafik ortamlarını içerir. java.io paketi javaya dışarıdan(dosya,ekran v.b) bilgi giriş çıkışını ayarlar. Java metodlarının tamamının listesini (İngilizce olarak) Java doküman kütüphanesindeki api alt gurubunda bulabilirsiniz. Java döküman kütühanesiadresinden detaylı olarak incelenebilir veya kendi bilgisayarınıza aktarılabilir. Günümüzde kütüphanenin tüm detaylarına internet ortamında erişilebildiğinden bilmediğiniz bir kütüphanenin detaylı bilgilerine arama motorlarından sorarak ta anında ulaşabilirsiniz.

Java Programlamada Api

Java dilinde en çok kullanılan API sınıflarından birisi Math sınıfıdır. Bu sınıf(class) java.lang paketinde yer alır. Java.lang paketi java programı açılırken otomatik olarak çağırılır. Bütün diğer paketler import deyimi kullanılarak programa ilave edilirler. Math sınıfında tanımlanan metotların bazıları Şekil 2.1 de listelenmiştir.

Tablodaki x veya y değişkenleri double değişken türündendir. Math sınıfında(class) iki tane de sabit
tanımlanmıştır. Bu sabitlerden birisi Math.PI 3.14159265358979323846 (pi) sayısına eşittir. Diğeri Math.E 2.7182818284590452354 (e) sayısına eşittir.