Unvan Değişikliği Sınavlarında İstenen Programcılık Sertifikası

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Görevde yükselme ve unvan değişikliği programcı unvanı sınavlarına başvurmak istiyorsanız MEB onaylı programcılık sertifikasına sahip olmanız gerekmektedir. Kamu Kurumlarının Unvan Değişikliği Sınavlarında Çözümleyici Kadrosuna talipseniz MEB onaylı Analist Programlama Sertifikasına sahip olmanız gerekmektedir. Bilgisayar programcılığı kursu ve Analist Programcılık Derslerimiz Algoritma (Bilişim mantığı) ile başlanır, C, C++, Visual Basic, Delphi gibi programlama dillerinin eğitimleri verilerek sona erer. Programcılık kursunu bitiren kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği sınava girerek MEB onaylı 400 saatlik Bilgisayar Programcısı sertifikası alırlar. Çözümleyici Analist Programlama Kursunu başarı ile bitiren kursiyerlere ise 288 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası verilmektedir. Bilgisayar Analist Programlama Kursuna katılabilmeniz için Programcılık Sertifikanızın olması gerekmektedir.

Unvan Değişikliği Sınavları Kursu

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yapacak olan ve sınava girme şartlarına haiz olan kamu personeli önce çoktan seçmeli yazılı sınava girer. Yazılı sınavlar Kamu Kurumlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliklerinde belirlenmekle birlikte genellikle 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli test sınavları şeklinde yapılır. Teorik sınavda en az 60 puan alan kamu personeli sözlü sınavına girmeye hak kazanır. Sözlü sınava giren adaylara ise, unvan konusuyla ilgili birkaç soru sorulur. Her iki sınavda da 60 minimum 60 puan olan Unvan değiştirecek başarılı adayların aritmetik ortalaması alınır. Unvan kontenjanına göre ortalaması yüksek olan adaylardan başlayarak atamalar yapılır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları

Teorik (Yazılı) sınav kurum ve kuruluşlarca yapılabileceği gibi, ÖSYM Başkanlığına, Üniversitelerin herhangi birine, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne yaptırılabilir. Mahalli idareler ile Yükseköğretim kurumları personeli için unvan değişikliği sınavları merkezi olarak da yapılabilir.

Teorik sınavlar, ilgili bakanlıkça önceden belirlenecek unvan alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Teorik sınav sorularının hangi konuları kapsayacağı, ilgili bakanlığın sınav duyuruda belirtilir. Bazı Kamu Kurumları Unvan Değişikliği ile ilgili der notları da yayımlamaktadırlar.

Unvan Değişikliği Sınavlarına Bilgisayar İşletmeni, Bilgisayar Programcısı ve Çözümleyici Kadroları için uzun dönem ve sınav konularınıza yönelik grup veya bireysel derler vererek sizleri bu sınavlara hazırlıyoruz. Derslerimiz 10 kişilik sınıflarda sürekli bilgisayar başında uygulamalı işlenmektedir. (0312) 418 94 94 – 532 711 57 57 Ahmet Aydınalp

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir