Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu seçeceğiniz haftalık program yoğunluğuna göre 2 – 4 aylık muhasebe gruplarımızda öğrenciye hem teorik muhasebenin hem de bilgisayarlı muhasebe programlarının eğitim verilir. Bilgisayarlı Muhasebe Kurslarımıza katılacak adayların bilgisayar kullanmasını, Windows İşletim Sistemini ve Word, Excel gibi Ofis Uygulamalarını bilmeleri gerekmektedir. Dersler sürekli bilgisayar başında uygulamalı geçer ve her öğrenci kendi bilgisayarında çalışır. Öğrenci kursun sonunda Milli Eğitim Bakanlığının sınavlarına katılarak MEB onaylı  Bilgisayarlı Muhasebe Sertifika alabilir. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri teorik olarak anlatılmasından sonra bilgisayar ortamında çok yaygın kullanılan bilgisayarlı muhasebe programlarının eğitimine geçilir. Hafta içi ve hafta sonu sabah, öğlen ve akşam gruplarımız vardır. En fazla 10 kişilik sınıflarda ve birebir bilgisayar başında eğitim verilir. Bilgisayarlı Muhasebeyi öğretmeyi garanti ediyoruz ve öğretene kadar sizleri misafir ediyoruz. Gösterilen bilgisayarlı muhasebe programları;
Genel Muhasebe
LOGO (Windows ortamı)
ETA (Windows ortamı)
MIKROKOM (GMSS / İMS)
ZİRVE 

BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU PROGRAMIN AMAÇLARI

Bilgisayar destekli muhasebe kurs programını tamamlayan bireyin,
1. Mevzuata uygun ticari defter ve belgeler ile ilgili işlemleri yaparak arşivlemesi,
2. Mevzuata uygun perakende satış belgelerini, fatura ve irsaliyeyi ile fatura yerine geçen belgeleri düzenlemesi,
3. Mevzuata uygun menkul kıymetlere ilişkin belgeleri düzenlemesi,
4. Hesap planını oluşturarak bilançoyu düzenlemesi,
5. Yevmiye defteri, büyük defteri ve mizanı düzenlemesi,
6. Varlık hesapları hareketlerini ve envanter işlemlerini kaydetmesi,
7. Kaynak ve nazım hesap hareketlerini yapması,
8. Gelir tablosu düzenlemesi,
9. Muhasebe sürecini uygulayarak kayıt işlemlerini yapması,
10. Muhasebe paket programını çalışma kurallarına göre kurarak yedekleme yapması,
11. Muhasebe paket programında işletme defter işlemlerini yapması,
12. Muhasebe paket programında kart tanımlamalarını ve açılış kayıtlarını yapması,
13. Muhasebe paket program çalışma kurallarına göre ön muhasebe programlarını kullanması,
14. Muhasebe paket programında fiş kayıt, entegrasyon, rapor ve devir işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR


1. Bu kurs programında, mevzuata uygun olarak muhasebe işlemlerinde, defter ve belge düzenleme işlemleri, genel muhasebe kayıt işlemleri ve bilgisayarda muhasebe paket programı kullanarak muhasebe işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
6. Bilgisayar destekli muhasebe kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.


EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Muhasebe ve Finansman;
• Alan öğretmeni olarak atananlar;
• Emekli alan öğretmenleri,
• Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Muhasebe ve Finansman alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Muhasebe ve Finansman alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,
4. Muhasebe ve Finansman bölümü ile ilgili ön lisans mezunu olup en az 1 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,
5. Mesleki ve Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Muhasebe ve Finansman alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olup alanında en az 3 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler.


Adres : Atatürk Bulvarı No: 94/14 (Kat 7) Kızılay/Ankara Tel : 0312 418 94 94 – 532 711 57 57 Ahmet Aydınalp