Bilgisayar Ders Notları

Bilgisayar Kursu Ders Notları

Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayara Giriş, Windows İşletim Sistemi, Winword, Excel, Power-Point, İnternet Uygulamaları bilgisayar ders notları aşağıda verilmiştir. Bilgisayar uygulamalarını Bilgisayar Kursu kapsamında bilgisayar başında yaptırmaktayız. Teorik bilgileri de notlardan edinebilirsiniz.

BİLGİSAYARA GİRİŞ

BİLGİSAYAR NEDİR

Verileri alan, işleyen, birçok karmaşık işlemi çok kısa sürede sonuçlandırıp, istenildiğinde kullanıcıya geri sunabilen elektro mekanik sistemlere bilgisayar denir.

Genel olarak analog ve sayısal olmak üzere iki çeşit bilgisayar vardır. Analog bilgisayarlar günümüzde kullanamamaktadır. Önceleri bilgisayar kelimesi, hesap yapabilen nesnelere veriliyordu. Bu anlamda hesap yapabilen analog bilgisayarlara örnek olarak, bilgisayarın atası kabul edilen abaküsü verebiliriz. İlk elektrikli bilgisayar 1946 yılında üretilen, 30 ton ağırlığında 167 m2’lik bir oda büyüklüğünde olan ENIAC’tır. (Electronic Numerical Integrator And Computer) Kısa bir süre içerisinde boyutları kol saati kadar küçülerek fiyatları ucuzladı. Artık günlük hayatımızın her alanında kullandığımız sayısal (dijital) bilgisayarlar dokunmatik ekranlarda bilgisayar teknolojisi yeni bir platforma taşımıştır.

DONANIM VE YAZILIM

Bilgisayarlar donanım ve yazılım olmak üzere iki temel unsurdan oluşur. Bunlardan birisi olmazsa bilgisayar çalışmaz. Bilgisayar Ders notları konularına çalışmayı bitirdiğinizde bu durumu daha iyi anlayacaksınız.

DONANIM

Bilgisayarın elektronik ve fiziksel yapısını oluşturan ana ve çevre bileşenlerine donanım denir. Monitör, klavye, fare, ana kart, ekran kartı, sabit disk, disket, CD, DVD, çıkarılabilir bellek, yazıcı, tarayıcı gibi birimler donanım birimlerini oluşturur.

YAZILIM

Donamım birimlerinin birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışması için gerekli ve bilgisayara ne yapması gerektiğini bildiren programlara yazılım denir. İşletim sistemleri, paket programlar ve programlama dilleri olmak üzere üçe ayrılır.

İşletim Sistemleri

Bilgisayar ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlayan işletim sistemi denir. Bilgisayarın açılması ve çalışması için en az bir tane işletim sistemi bilgisayarda yüklü olması gerekir. Birden fazla işletim sistemi de yüklenebilir. Bilgisayarın açılış ekranından hangi işletim sistemiyle başlatacaksak onu seçmemiz yeterlidir. MS-DOS, Mak OS, Windows, Linux, Sun, Suse, Pardüs gibi işletim sistemleri tek kullanıcılı, Unix, Novell, Windows NT gibi işletim sistemleri çok kullanıcılı işletim sistemlerine örnektir.

Paket (Uygulama) Programlar

Belli bir alana yönelik iş ve işlemleri daha sistemli yapabilmek amacıyla yazılmış olan hazır programlardır. Ofis uygulamalarından Word, Excel, Access, Power-Point, teknik çizim programlarından Autocad, 3D-Max, grafik programlarından Photo-Shop, Corel, muhasebe programlarından Logo, Eta, Zirve gibi programlar genel kullanıcılı uygulama programlarıdır. Dershane, hasta takip, otopark takip programları gibi işletmelere özel yazılan programlar ise, özel kullanıcılı paket programlardan dır.   

Programlama Dilleri

Kendi komut ve deyimleri olan ve her türlü programı yazmak için kullanılan kodlamalara programlama dilleri denir. Cobol, Pascal, C, C++, C#, Visual Basic, Delphi programlama dilleri ve ASP, PHP gibi Web programcılığında kullanılan çok sayıda programlama dili vardır. Herhangi bir programlama dili ile yazılan kaynak programın kullanılabilmesi için makine dilene derleyici programlar tarafından çevrilmesi gerekir.  

BİLGİSAYARIN ÇALIŞMA YAPISI

Herhangi bir girdi birimi aracılığıyla (örneğin klavye) bilgisayara girilen Veri önce Ana Belleğe gider. Buradan CPU denilen Merkezi İşlem Birimi üzerinden Kontrol Birimi’ne (Control Unit) gönderilir. Kontrol Birimi verinin türüne göre Veriyi ya Aritmetiksel Birime (Aritm. Unit) ya da Mantıksal Birime (Logical Unit) gönderir. Burada Veri işlenir ve Bilgi haline gelir. Tekrar kontrol birimi üzerinden doğruluğu denetlenerek geçer ve CPU denilen Merkezi İşlem Birimi üzerinden Ana Belleğe gider. Son olarak herhangi bir Çıktı Birimi (Output Unit) vasıtasıyla bilgi görüntülenir. En sık kullanılan çıktı birimi ekrandır.