Programcılık

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI KURSUNU NEDEN BİZDEN ALMALISINIZ?

 1. Tecrübe çok şeydir ve biz 28 yıllık tecrübeye sahibiz.
 2. Her kurum sektöründe uzmanlaşır, biz ortaya karışık bir eğitim vermiyoruz sadece bilgisayar eğitimleri veriyoruz ve bu alanda öncü ve uzmanız.
 3. Biz hocaların hocasıyız, sadece bilgisayar işletmeni yetiştirmedik, sektörde halen ders veren birçok bilgisayar hocasını da yetiştirerek eğitim ordusuna kattık.
 4. Biz öğretmeyi garanti eden ilk kursuz ve sizleri kurs bitse dahi öğretene kadar misafir ediyoruz.
 5. 10 kişilik sınıflarda ve birebir bilgisayar basında sürekli uygulama yaparak eğitim veriyoruz.
 6. Çakma hocalarla değil, bilgisayar öğretmenlerinden ve bölüm mezunlarından oluşan Milli Eğitim Bakanlığından kadrolu atanan tecrübeli ve uzman öğretim kadrosuyla eğitim veriyoruz.
 7. Bize gelen iş taleplerini kursiyerlerimizle paylaşıyor ve firmalarla görüştürüyoruz. Birçok kursiyerimiz istihtam olmasına vesile oluyoruz.
 8. Sizler bizim kıymetlimizsiniz, sevgi, saygı ve güler yüzden oluşan bir aile ortamı sunuyoruz.
 9. Müfredat programlarımızda öğrettiğimiz programların her zaman en son versiyonunu veriyoruz.
 10. Her zaman kendimizi yenileyerek gelişen teknolojiyi takip ediyor ve son teknolojiye sahip donamın birimleriyle ders veriyoruz.
 11. Yazacak daha çok şey var ama bu yazacaklarımı diğerleri de yaptıkları için yazmaya gerek duymuyor ve sizleri kurumumuza davet ediyor, bizle görüşmeden karar vermeyin diyoruz.

Dersin Adı

Açıklama

Algoritma

:

Algoritma bilişim mantığıdır. Algoritma derslerinde, bir program yazılırken adım adım izlenmesi gereken yolların mantığı anlatılır. Algoritmayı iyi öğrenemeyen programcı adayı, programlama yapamaz.

Visual Basic

:

Microsoft firması tarafından geliştirilen Visual Basic, atası olan QBASIC derleyicisinin geliştirilmiş ve Windows ortamına uyarlanmış olan sürümü olarak adlandırılabilir. Windows ortamına uyarlandığı için de Nesneye Yönelimli bir dildir. Microsoft Windows için program geliştiren programcıların yüzde yirmibeşi Visual Basic’i tercih etmektedirler. Visual Basic’i en popüler programlama dillerinden biri yapan en önemli nedenlerden biri de kolay olmasıdır. Visual Basic de program yazmak için çok fazla teknik bilgiye sahip olmak gerekmez. Sadece kontrolleri form üzerine yerleştirmek ve kodu yazmak yeterlidir. Visual Basic derslerinde örnek programlar yazılarak programın komut ve deyimleri anlatılır.

Delphi

:

Delphi, programlama dili olarak pascalın nesne yönelimli (object oriented) uzantısı olan Object pascal dilini kullanmaktadır. Object pascal kolay anlaşılır bir dile, hızlı derleme gücüne ve modüler programlama için gerekli tüm komutlara sahiptir. Delphi derslerinde de örneklerle programın komut ve deyimleri anlatılmakta ve bol bol program yazılarak Delphi pekiştirilmektedir.

C

 C++

C#

:

C dili en popüler yapısal programlama dilidir. C programcılar tarafından herhangi bir tür program geliştirmek için yazılmış genel amaçlı bir dildir. C ile bir düşük seviyeli sistem için program yazılabileceği gibi, yüksek seviyeli bir GUI (Grafik Arabirimi) tasarlamak da mümkündür. Günümüz programcıları çeşitli amaçlar için programlarını geliştirirken C dili ile yazılmış kaynak kodlarını kullanırlar. C++ dili ise C temelli ve C nin bir üst kümesi olarak düşünülebilir. C++ en popüler nesne temelli programlama dilidir. C++ dili C diline nazaran daha etkili ve güçlü bir dildir. C derslerinde C’ye ait tüm komut ve deyimler örneklerle anlatılmaktadır.

Nesnel programlama dilleri arasında iki programlama dili oldukça önemlidir. Bu dillerin ilki ortak platform olarak çalıştırılabilen Java ikincisi ise .net kütüphanesi ile entegre edilerek tüm dillerle ortak platformda programlanabilir ve kolay kodlama yapısı ile  C# (C Sharp) programlama dilidir.


C DERS MÜFREDATI

Programlama ve C ++

Sayı Sistemleri

Genel Kavramler ve Terimler

Bir C Programı Oluşturmak

Veri Türleri

Bildirim ve Tanımlama

Değişmezler

İşlevler

İşleçler

Bilinirlik Alanı ve Ömür

Kontrol Deyimleri

if Deyimi

İşlev Bildirimleri

Tür Dönüşümleri

Döngü Deyimleri

Koşul İşleci

Önişlemci Komutları – 1

Switch Deyimi

goto Deyimi

Rastgele Sayı Üretimi ve Kontrol Deyimlerine İlişkin Genel Uygulamalar

Diziler

char Türden Diziler ve Yazılar

sizeof İşleci

Göstericiler

Gösterici İşleçleri

Yazılarla İlgili İşlem Yapan Standart İşlevler

Gösterici Hataları

void Türden Göstericiler

Dizgeler

Gösterici Dizileri

Göstericiyi Gösteren Gösterici

Çok Boyutlu Diziler

exit, abort atexit İşlevleri

Dinamik Bellek Yönetimi

Belirleyiciler ve Niteleyiciler

Yapılar

Tür İsimleri Bildirimleri ve typedef Belirleyicisi

Tarih ve Zaman ile İlgili İşlem Yapan Standart İşlevler

Birlikler

Numaralandırmalar

Bitsel İşleçler

Bit Alanları

Komut Satırı Argümanları

Dosyalar

Makrolar

Önişlemci Komutları – 2

İşlev Göstericileri

Özyinelemeli İşlevler

Değişken Sayıda Arguman Alan İşlevler

Java

:

Java Programlama Dili programcılar tarafından herhangi bir tür program geliştirmek için yazılmış genel amaçlı bir dildir. Java Programlama ilk olarak Sun Microsystems Firması tarafından 1995 yılında piyasaya sürülen bir programlama dili ve bilgi işlem platformudur. Java yüklemediğinizde çalıştıramayacağınız bir çok uygulama ve web sitesi mevcut ve her geçen gün bunların sayıları artıyor. Java hızlı, güvenli ve güvenilirdir. Dizüstü bilgisayarlardan veri depolama merkezlerine, oyun konsollarından bilimsel süper bilgisayarlara, cep telefonlarından Internet’e kadar Java her yerde kullanabileceğiniz bir dildir.

JAVA PROGRAMININ MÜFREDATI

1 JAVA PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

Java Nedir?

Java’nın Diğer Programlama Dillerinden Farkı

JDK, JRE ve JVM Kavramları

JDK (Java Development Kit-Java Geliştirme Kiti)

JRE (Java Runtime Environment-Java Çalışma Ortamı)

JVM (Java Virtual Machine-Java Sanal Makinesi)

JVM ile JRE Arasındaki Fark

JDK ve JRE Kurulumu

Windows işletim Sistemi Üzerinde JDK Kurulumu

JRE Kurulumu

Java Programlarının Yapısı

2 JAVA PROGRAMLAMA DİLİ TEMELLERİ

Temel (Primitif) Veri Tipleri

Tamsayı Literaller

Kayar Noktalı Sayı Tipindeki Literaller

Karakter Katarları (String ve StringBuffer Sınıfı)

Değişkenler ve Değişken Tanımlama

Tip Dönüşümleri (Type-Casting)

Operatörler

Atama Operatörü (=)

Aritmetik Operatörler (+ , – , * , / , %)

Aritmetik Artırma ve Eksiltme Operatörleri (++ , —)

Aritmetik Atama Operatörleri

ilişkisel Operatörler (< ,>,<=,>=,==, !=)

Mantıksal Operatörler

Bitwise (Bit-Tabanlı) Operatörler

?: Operatörü:

Operatör Önceliği

Program Kontrol ifadeleri

If Cümleciği ve Yapısı

If-Else Yapısı

If Cümleciği içerisinde Karmaşık Mantıksal ifadeler Kullanmak

iç içe If-Else Yapıları

Else If Deyimi

switch-case Deyimi

Diziler

Tek Boyutlu Diziler

Çok Boyutlu Diziler

Döngüler

while Döngüsü

do while Döngüsü

For Döngüsü

Özelleşmiş for Döngüsü

iç içe Döngüler

break ve continue Deyimleri

Yorumlar

Tek Satırdan Oluşan Yorumlar

Blok Yorumlar

3 JAVA iLE NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Sınıflar

Nesneler

public, private ve protected Anahtar Kelimeleriyle Üye Değişkenler ve Metotlar için Erişim Seviyeleri Tanımlamak

new Operatörü

Nokta (.) Operatörü

Metotlar

Yapılandırıcı Metotlar (Constructors)

Metotların Aşırı Yüklenmesi (Method Overloading)

Statik Metotlar

static Anahtar Kelimesinin Diğer Kullanımları

Statik Üye Değişken Tanımlama

Değeri Değişmeyen Sabit Değişkenler Tanımlama

Recursif Metotlar

istisna Yönetimi (Exception Handling)

Try-Catch Bloğu

throws Anahtar Kelimesi

throw Anahtar Kelimesi

Fİnally Anahtar Kelimesi

Paketler (Packages)

Bir Sınıfı import Anahtar Kelimesini Kullanmadan Çağırmak

4 JAVA iLE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA TEMELLERi

Kalıtım

Üst Sınıf (Super Class) ve Alt Sınıf (Sub Class) Kavramı

super() Metodu ile Üst Sınıfın Yapılandırıcısını Çağırmak

this Anahtar Kelimesi

Object Sınıfı

instanceof Anahtar Kelimesi

Çok Biçimlilik (Polymorphism)

Soyut Sınıflar (Abstract Classes)

Soyut Metotlar (Abstract Methods)

Arayüzler (Interfaces)

implements Anahtar Kelimesi

Fİnal Anahtar Kelimesinin Kalıtımda Kullanımı

Sınıflar Arasındaki Kalıtımsal ilişkiler

Kolleksiyonlar (Collections)

ArrayList Yapısı

ArrayList Kullanımı için Örnek Bir Program

5 JAVA ENTEGRE GELİŞTiRME ORTAMLARI VE NETBEANS KURULUMU

Eclipse (MyEclipse)

6 TEMEL JAVA UYGULAMA YAPILARI

Java Konsol (Komut Satırı) Uygulamaları

Java Masaüstü Uygulamaları

Java Masaüstü Uygulama Kütüphaneleri

Swing

Masaüstü Uygulamalarının Temel Özelliklerini Değiştirmek

Java Web Uygulamaları

Servlet

JSP (Java Server Pages-Java Sunucu Sayfaları)

JSF (Java Server Faces-Java Sunucu Yüzleri)

Web Uygulamasına Geçmeden Önce Bilinmesi Gereken Kavramlar

POJO (Plaın Old Java Objects-Eski Düz Java Nesneleri)

JavaBean

Temel JSF Bileşenleri

7 VERiTABANI TEMELLERi VE BLOG UYGULAMASI iÇiN VERiTABANI TASARIMI

Veritabanı Kavramı

İlişkisel Veritabanları

Veritabanı Yönetim Sistemleri (DBMS-Database Management Systems)

SQL Dili

8 SWING iLE MASAÜSTÜ UYGULAMA TEMELLERi

Matisse Görsel Arayüz Yöneticisi (Matisse GUI Builder)

Design (Tasarım) Modu, Source (Kaynak Kod) Modu

Palette (Palet) Penceresi

Properties (Özellikler) Penceresi

Inspector Penceresi

Navigator Penceresi

Swing Temelleri

JFrame Bileşeni, JTextŞeld Bileşeni, JTextArea Bileşeni, JButton Bileşeni, JComboBox Bileşeni, JTable Bileşeni, JDialog Bileşeni, JPanel Bileşeni

BlogYöneticisi Uygulaması

BlogYoneticisiView Penceresi, jDialogYeniBlogOlustur Penceresi, jDialogKullaniciBilgisiDetay Penceresi, jDialogKullaniciBilgileriniDüzenle Penceresi

BlogYöneticisi Uygulamasında Kullanılan Paketler

blogyoneticisi Paketi Altında Bulunan Sınıflar

blogyoneticisi.resources Paketi Altında Bulunan Dosyalar

blogyoneticisi.siniflar.genel Paketi Altında Bulunan Sınıflar

blogyoneticisi.siniflar.model Paketi Altında Bulunan Sınıflar

blogyoneticisi.siniflar.veritabani Paketi Altında Bulunan Sınıflar

BlogYoneticisiView Sınıfında Kullanılan Önemli Üye Değişkenler

Ana Form (BlogYoneticisiView) Üzerinde Bulunan

Bileşenler için Tanımlanmış Olaylar

BlogYoneticisiView içinde Kullanılan Yardımcı Metotlar

Uygulamanın Çalıştırılması

9 DiĞER UYGULAMA ÖRNEKLERi

Java ile Temel Dosya işlemleri

Dosya Seçme işlemi (Dosya Seç Butonu)

Dizin Seçme işlemi (Dizin Seç Butonu)

Dosya Oluşturma işlemi (Dosya Oluştur Butonu)

Dizin Oluşturma işlemi (Dizin Oluştur Butonu)

Dosya Kopyalama işlemi (Seçili Yolu Kopyala Butonu)

Dosya Taşıma işlemi (Seçili Yolu Taşı Butonu)

Dosya Silme işlemi (Seçili Yolu Sil Butonu)

Java ile Metin Dosyalarına Erişim

Java ile Metin Dosyalarına Yazmak (Text Dosyasına Yaz Butonu)

Java ile Metin Dosyalarından Okumak (Text Dosyasından Oku Butonu)

Netbeans ile Java Applet Örneği

Uygulamalarda JFreeChart ile Çizelge Oluşturmak

Netbeans ile Otomatik Olarak JavaDoc Oluşturma

Java ile Raporlama

JasperReports Kütüphanesi

IReport Uygulaması

IReport ile Rapor Oluşturma

IReport ile Değişik Dosya Biçimlerinde Raporlar Almak

ROGRAMCILIK SERTİFİKASI M.E.B ONAYLIDIR. SERTİFİKA ÜZERİNDE YAZAN SAAT 400 SAATTİR, BU SÜREYE İŞLETMENLİK DE DAHİLDİR.  PROGRAMCILIK KURSUNA YAZILAN KURSİYERİN İŞLETMENLİK BİLDİĞİ VARSAYILARAK SÜRE HESAPLANIR. KISACASI ALACAĞINIZ PROGRAMCILIK SERTİFİKASINDA 400 SAAT DERS GÖRMÜŞTÜR YAZACAKTIR. BU MİLLİ EĞİTİMİN STANDART OLARAK TÜM PROGRAMCI SERTİFİKALARINDA ONAYLADIĞI SÜREDİR.

Ders Gün ve Saatleri

Pazartesi – Çarşamba 10:00 – 12:00 veya 13:00 – 15.00 veya 18:30 – 20.30

Salı – Perşembe 10:00 – 12:00 veya 13:00 – 15.00 veya 18:30 – 20.30

Cumartesi – Pazar 10:00 – 12:00 veya 13:00 – 15.00 veya 18:30 – 20.30

Adres : Atatürk Bulvarı No:94/14 (Kat 7) Kızılay/Ankara

Tel : 0312 418 94 94 – 532 711 57 57 Ahmet Aydınalp

indobokep borneowebhosting video bokep indonesia videongentot bokeper entotin videomesum bokepindonesia informasiku videopornoindonesia bigohot