Programcılık Kursu

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI KURSUNU NEDEN BİZDEN ALMALISINIZ?

 1. Tecrübe çok şeydir ve biz 28 yıllık tecrübeye sahibiz.
 2. Her kurum sektöründe uzmanlaşır, biz ortaya karışık bir eğitim vermiyoruz sadece bilgisayar eğitimleri veriyoruz ve bu alanda öncü ve uzmanız.
 3. Biz hocaların hocasıyız, sadece bilgisayar işletmeni yetiştirmedik, sektörde halen ders veren birçok bilgisayar hocasını da yetiştirerek eğitim ordusuna kattık.
 4. Biz öğretmeyi garanti eden ilk kursuz ve sizleri kurs bitse dahi öğretene kadar misafir ediyoruz.
 5. 10 kişilik sınıflarda ve birebir bilgisayar basında sürekli uygulama yaparak eğitim veriyoruz.
 6. Çakma hocalarla değil, bilgisayar öğretmenlerinden ve bölüm mezunlarından oluşan Milli Eğitim Bakanlığından kadrolu atanan tecrübeli ve uzman öğretim kadrosuyla eğitim veriyoruz.
 7. Bize gelen iş taleplerini kursiyerlerimizle paylaşıyor ve firmalarla görüştürüyoruz. Birçok kursiyerimiz istihtam olmasına vesile oluyoruz.
 8. Sizler bizim kıymetlimizsiniz, sevgi, saygı ve güler yüzden oluşan bir aile ortamı sunuyoruz.
 9. Müfredat programlarımızda öğrettiğimiz programların her zaman en son versiyonunu veriyoruz.
 10. Her zaman kendimizi yenileyerek gelişen teknolojiyi takip ediyor ve son teknolojiye sahip donamın birimleriyle ders veriyoruz.
 11. Yazacak daha çok şey var ama bu yazacaklarımı diğerleri de yaptıkları için yazmaya gerek duymuyor ve sizleri kurumumuza davet ediyor, bizle görüşmeden karar vermeyin diyoruz.
Dersin AdıAçıklama
Algoritma:Algoritma bilişim mantığıdır. Algoritma derslerinde, bir program yazılırken adım adım izlenmesi gereken yolların mantığı anlatılır. Algoritmayı iyi öğrenemeyen programcı adayı, programlama yapamaz.
Visual Basic:Microsoft firması tarafından geliştirilen Visual Basic, atası olan QBASIC derleyicisinin geliştirilmiş ve Windows ortamına uyarlanmış olan sürümü olarak adlandırılabilir. Windows ortamına uyarlandığı için de Nesneye Yönelimli bir dildir. Microsoft Windows için program geliştiren programcıların yüzde yirmibeşi Visual Basic’i tercih etmektedirler. Visual Basic’i en popüler programlama dillerinden biri yapan en önemli nedenlerden biri de kolay olmasıdır. Visual Basic de program yazmak için çok fazla teknik bilgiye sahip olmak gerekmez. Sadece kontrolleri form üzerine yerleştirmek ve kodu yazmak yeterlidir. Visual Basic derslerinde örnek programlar yazılarak programın komut ve deyimleri anlatılır.
Delphi:Delphi, programlama dili olarak pascalın nesne yönelimli (object oriented) uzantısı olan Object pascal dilini kullanmaktadır. Object pascal kolay anlaşılır bir dile, hızlı derleme gücüne ve modüler programlama için gerekli tüm komutlara sahiptir. Delphi derslerinde de örneklerle programın komut ve deyimleri anlatılmakta ve bol bol program yazılarak Delphi pekiştirilmektedir.
C C++C#:C dili en popüler yapısal programlama dilidir. C programcılar tarafından herhangi bir tür program geliştirmek için yazılmış genel amaçlı bir dildir. C ile bir düşük seviyeli sistem için program yazılabileceği gibi, yüksek seviyeli bir GUI (Grafik Arabirimi) tasarlamak da mümkündür. Günümüz programcıları çeşitli amaçlar için programlarını geliştirirken C dili ile yazılmış kaynak kodlarını kullanırlar. C++ dili ise C temelli ve C nin bir üst kümesi olarak düşünülebilir. C++ en popüler nesne temelli programlama dilidir. C++ dili C diline nazaran daha etkili ve güçlü bir dildir. C derslerinde C’ye ait tüm komut ve deyimler örneklerle anlatılmaktadır.Nesnel programlama dilleri arasında iki programlama dili oldukça önemlidir. Bu dillerin ilki ortak platform olarak çalıştırılabilen Java ikincisi ise .net kütüphanesi ile entegre edilerek tüm dillerle ortak platformda programlanabilir ve kolay kodlama yapısı ile  C# (C Sharp) programlama dilidir.C DERS MÜFREDATIProgramlama ve C ++Sayı SistemleriGenel Kavramler ve TerimlerBir C Programı OluşturmakVeri TürleriBildirim ve TanımlamaDeğişmezlerİşlevlerİşleçlerBilinirlik Alanı ve ÖmürKontrol Deyimleriif Deyimiİşlev BildirimleriTür DönüşümleriDöngü DeyimleriKoşul İşleciÖnişlemci Komutları – 1Switch Deyimigoto DeyimiRastgele Sayı Üretimi ve Kontrol Deyimlerine İlişkin Genel UygulamalarDizilerchar Türden Diziler ve Yazılarsizeof İşleciGöstericilerGösterici İşleçleriYazılarla İlgili İşlem Yapan Standart İşlevlerGösterici Hatalarıvoid Türden GöstericilerDizgelerGösterici DizileriGöstericiyi Gösteren GöstericiÇok Boyutlu Dizilerexit, abort atexit İşlevleriDinamik Bellek YönetimiBelirleyiciler ve NiteleyicilerYapılarTür İsimleri Bildirimleri ve typedef BelirleyicisiTarih ve Zaman ile İlgili İşlem Yapan Standart İşlevlerBirliklerNumaralandırmalarBitsel İşleçlerBit AlanlarıKomut Satırı ArgümanlarıDosyalarMakrolarÖnişlemci Komutları – 2İşlev GöstericileriÖzyinelemeli İşlevlerDeğişken Sayıda Arguman Alan İşlevler
Java:Java Programlama Dili programcılar tarafından herhangi bir tür program geliştirmek için yazılmış genel amaçlı bir dildir. Java Programlama ilk olarak Sun Microsystems Firması tarafından 1995 yılında piyasaya sürülen bir programlama dili ve bilgi işlem platformudur. Java yüklemediğinizde çalıştıramayacağınız bir çok uygulama ve web sitesi mevcut ve her geçen gün bunların sayıları artıyor. Java hızlı, güvenli ve güvenilirdir. Dizüstü bilgisayarlardan veri depolama merkezlerine, oyun konsollarından bilimsel süper bilgisayarlara, cep telefonlarından Internet’e kadar Java her yerde kullanabileceğiniz bir dildir.JAVA PROGRAMININ MÜFREDATI1 JAVA PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞJava Nedir?Java’nın Diğer Programlama Dillerinden FarkıJDK, JRE ve JVM KavramlarıJDK (Java Development Kit-Java Geliştirme Kiti)JRE (Java Runtime Environment-Java Çalışma Ortamı)JVM (Java Virtual Machine-Java Sanal Makinesi)JVM ile JRE Arasındaki FarkJDK ve JRE KurulumuWindows işletim Sistemi Üzerinde JDK KurulumuJRE KurulumuJava Programlarının Yapısı2 JAVA PROGRAMLAMA DİLİ TEMELLERİTemel (Primitif) Veri TipleriTamsayı LiterallerKayar Noktalı Sayı Tipindeki LiterallerKarakter Katarları (String ve StringBuffer Sınıfı)Değişkenler ve Değişken TanımlamaTip Dönüşümleri (Type-Casting)OperatörlerAtama Operatörü (=)Aritmetik Operatörler (+ , – , * , / , %)Aritmetik Artırma ve Eksiltme Operatörleri (++ , —)Aritmetik Atama Operatörleriilişkisel Operatörler (< ,>,<=,>=,==, !=)Mantıksal OperatörlerBitwise (Bit-Tabanlı) Operatörler?: Operatörü:Operatör ÖnceliğiProgram Kontrol ifadeleriIf Cümleciği ve YapısıIf-Else YapısıIf Cümleciği içerisinde Karmaşık Mantıksal ifadeler Kullanmakiç içe If-Else YapılarıElse If Deyimiswitch-case DeyimiDizilerTek Boyutlu DizilerÇok Boyutlu DizilerDöngülerwhile Döngüsüdo while DöngüsüFor DöngüsüÖzelleşmiş for Döngüsüiç içe Döngülerbreak ve continue DeyimleriYorumlarTek Satırdan Oluşan YorumlarBlok Yorumlar3 JAVA iLE NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞSınıflarNesnelerpublic, private ve protected Anahtar Kelimeleriyle Üye Değişkenler ve Metotlar için Erişim Seviyeleri Tanımlamaknew OperatörüNokta (.) OperatörüMetotlarYapılandırıcı Metotlar (Constructors)Metotların Aşırı Yüklenmesi (Method Overloading)Statik Metotlarstatic Anahtar Kelimesinin Diğer KullanımlarıStatik Üye Değişken TanımlamaDeğeri Değişmeyen Sabit Değişkenler TanımlamaRecursif Metotlaristisna Yönetimi (Exception Handling)Try-Catch Bloğuthrows Anahtar Kelimesithrow Anahtar KelimesiFİnally Anahtar KelimesiPaketler (Packages)Bir Sınıfı import Anahtar Kelimesini Kullanmadan Çağırmak4 JAVA iLE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA TEMELLERiKalıtımÜst Sınıf (Super Class) ve Alt Sınıf (Sub Class) Kavramısuper() Metodu ile Üst Sınıfın Yapılandırıcısını Çağırmakthis Anahtar KelimesiObject Sınıfıinstanceof Anahtar KelimesiÇok Biçimlilik (Polymorphism)Soyut Sınıflar (Abstract Classes)Soyut Metotlar (Abstract Methods)Arayüzler (Interfaces)implements Anahtar KelimesiFİnal Anahtar Kelimesinin Kalıtımda KullanımıSınıflar Arasındaki Kalıtımsal ilişkilerKolleksiyonlar (Collections)ArrayList YapısıArrayList Kullanımı için Örnek Bir Program5 JAVA ENTEGRE GELİŞTiRME ORTAMLARI VE NETBEANS KURULUMUEclipse (MyEclipse)6 TEMEL JAVA UYGULAMA YAPILARIJava Konsol (Komut Satırı) UygulamalarıJava Masaüstü UygulamalarıJava Masaüstü Uygulama KütüphaneleriSwingMasaüstü Uygulamalarının Temel Özelliklerini DeğiştirmekJava Web UygulamalarıServletJSP (Java Server Pages-Java Sunucu Sayfaları)JSF (Java Server Faces-Java Sunucu Yüzleri)Web Uygulamasına Geçmeden Önce Bilinmesi Gereken KavramlarPOJO (Plaın Old Java Objects-Eski Düz Java Nesneleri)JavaBeanTemel JSF Bileşenleri7 VERiTABANI TEMELLERi VE BLOG UYGULAMASI iÇiN VERiTABANI TASARIMIVeritabanı Kavramıİlişkisel VeritabanlarıVeritabanı Yönetim Sistemleri (DBMS-Database Management Systems)SQL Dili8 SWING iLE MASAÜSTÜ UYGULAMA TEMELLERiMatisse Görsel Arayüz Yöneticisi (Matisse GUI Builder)Design (Tasarım) Modu, Source (Kaynak Kod) ModuPalette (Palet) PenceresiProperties (Özellikler) PenceresiInspector PenceresiNavigator PenceresiSwing TemelleriJFrame Bileşeni, JTextŞeld Bileşeni, JTextArea Bileşeni, JButton Bileşeni, JComboBox Bileşeni, JTable Bileşeni, JDialog Bileşeni, JPanel BileşeniBlogYöneticisi UygulamasıBlogYoneticisiView Penceresi, jDialogYeniBlogOlustur Penceresi, jDialogKullaniciBilgisiDetay Penceresi, jDialogKullaniciBilgileriniDüzenle PenceresiBlogYöneticisi Uygulamasında Kullanılan Paketlerblogyoneticisi Paketi Altında Bulunan Sınıflarblogyoneticisi.resources Paketi Altında Bulunan Dosyalarblogyoneticisi.siniflar.genel Paketi Altında Bulunan Sınıflarblogyoneticisi.siniflar.model Paketi Altında Bulunan Sınıflarblogyoneticisi.siniflar.veritabani Paketi Altında Bulunan SınıflarBlogYoneticisiView Sınıfında Kullanılan Önemli Üye DeğişkenlerAna Form (BlogYoneticisiView) Üzerinde BulunanBileşenler için Tanımlanmış OlaylarBlogYoneticisiView içinde Kullanılan Yardımcı MetotlarUygulamanın Çalıştırılması9 DiĞER UYGULAMA ÖRNEKLERiJava ile Temel Dosya işlemleriDosya Seçme işlemi (Dosya Seç Butonu)Dizin Seçme işlemi (Dizin Seç Butonu)Dosya Oluşturma işlemi (Dosya Oluştur Butonu)Dizin Oluşturma işlemi (Dizin Oluştur Butonu)Dosya Kopyalama işlemi (Seçili Yolu Kopyala Butonu)Dosya Taşıma işlemi (Seçili Yolu Taşı Butonu)Dosya Silme işlemi (Seçili Yolu Sil Butonu)Java ile Metin Dosyalarına ErişimJava ile Metin Dosyalarına Yazmak (Text Dosyasına Yaz Butonu)Java ile Metin Dosyalarından Okumak (Text Dosyasından Oku Butonu)Netbeans ile Java Applet ÖrneğiUygulamalarda JFreeChart ile Çizelge OluşturmakNetbeans ile Otomatik Olarak JavaDoc OluşturmaJava ile RaporlamaJasperReports KütüphanesiIReport UygulamasıIReport ile Rapor OluşturmaIReport ile Değişik Dosya Biçimlerinde Raporlar Almak
ROGRAMCILIK SERTİFİKASI M.E.B ONAYLIDIR. SERTİFİKA ÜZERİNDE YAZAN SAAT 400 SAATTİR, BU SÜREYE İŞLETMENLİK DE DAHİLDİR.  PROGRAMCILIK KURSUNA YAZILAN KURSİYERİN İŞLETMENLİK BİLDİĞİ VARSAYILARAK SÜRE HESAPLANIR. KISACASI ALACAĞINIZ PROGRAMCILIK SERTİFİKASINDA 400 SAAT DERS GÖRMÜŞTÜR YAZACAKTIR. BU MİLLİ EĞİTİMİN STANDART OLARAK TÜM PROGRAMCI SERTİFİKALARINDA ONAYLADIĞI SÜREDİR.

Ders Gün ve Saatleri

Pazartesi – Çarşamba 10:00 – 12:00 veya 13:00 – 15.00 veya 18:30 – 20.30

Salı – Perşembe 10:00 – 12:00 veya 13:00 – 15.00 veya 18:30 – 20.30

Cumartesi – Pazar 10:00 – 12:00 veya 13:00 – 15.00 veya 18:30 – 20.30

Adres : Atatürk Bulvarı No:94/14 (Kat 7) Kızılay/Ankara

Tel : 0312 418 94 94 – 532 711 57 57 Ahmet Aydınalp