Power Point

POWER POINT SUNU PROGRAMI

 

Power Point bir Sunu (Slayt) programıdır. MS-Office uygulamasıdır ve Office CD’sinden yüklenir. Programı çalıştırabilmek için; Başlat/Programlar/Microsoft Office/Microsoft Office Power Point üzerine gelip tıklanır veya Başlat/Çalıştır tıklanır ve açılan diyalog kutusuna Powerpnt.exe yazılıp enter tuşuna basılır.

Uygulama açıldığında pencere aşağıdaki gibi görünür.

1 numaralı alan sunun hazırlandığı sayfadır.

2 numaralı alan Görev bölmesidir. Görünüm menüsü/Görev Bölmesi komutu tıklanarak görüntülenir veya görüntüden kaldırılır.

3 numaralı alanda eğer Slaytlar üzerine tıklanırsa hazırlanan sunular liste halinde alt alta sıralı görünür. Anahat tıklanırsa sunularda yer alan başlıklar liste halinde görünür.

4 numaralı alanda Standart ve Biçimlendirme araç çubukları yer alır. Standart ve Biçimlendirme araç çubuklarını aynı satırda yan yana değil de alt alta görmek için; araç çubukları üzerinde sağ tuşa basılır ve açılan menüden Özelleştir tıklanır. Gelen diyalog kutusunda Seçenekler sekmesi tıklanır ve ‘’Standart ve Biçimlendirme araç çubuklarını iki satırda göster’’ seçeneği işaretlenir.

DOSYA MENÜSÜ

Power Point 2013 kelime işlemci programında tek menü Dosya menüsüdür. Diğer bütün komutlar sekmelerden oluşan şerite yerleştirilmiştir. Dosya menüsünde dosyalarla ilgili yeni belge açmak, diskten belge çağırmak, kaydetmek, yazdırmak gibi temel işlemler yapabilirsiniz.

BİLGİ

Bilgi konutu ile acılan belgenin özelliklerini belirten bilgiler sunulmaktadır. Belgenin boyutu, sözcük sayısı, oluşturulma, değiştirilme, kayıt tarihleri, yazarı gibi bilgilere bu pencereden ulaşabilirsiniz.

YENİ (CTRL+N)

Yeni boş Boş Sunu ya da şablonu açmak için kullanılır.

 1. YOL:

1- Dosya menüsünden YENİ komutu kullanılır.

2- Boş belge üzerine tıklanır.

 1. YOL:
  1. Hızlı erişim araç çubuğu üzerindeki Yeni butonuna basılır.
 2. YOL:
  1. Klavyeden CTRL+N tuşlarına basılır.

 

AÇ (CTRL+O)

Diskten belge çağırır. Kayıtlı belgeyi açmak için kullanılan bir komuttur. Aç bölümünde son kullandığınız Word belgeleri görünür. Açmak istediğimiz belge bu bölümdeyse üzerine tıklayarak belgeyi açarız.

Eğer son kullandığımız belgelerden birini açmayacaksak Bilgisayar Seçeneğine çift tıklar, yanda görülen Aç penceresini açarız. Kayıtlı olan belgenin konumunu seçeriz. Sonra da açmak istediğimiz belgenin üzerine çift tıklar ya da belgeyi seçip pencerenin sağ alt kenarındaki Aç butonuna tıklayarak belgemizi açarız.

Aç penceresi üzerinden sadece Word belgelerini değil, önceden kaydetmiş olduğumuz farklı türlerdeki dosyaları da açabiliriz. Diğer dosyaları görebilmek için sağ alt bölümdeki dosya türleri listesinden Tüm Dosyalar (*.*) seçilir. Böylece farklı dosya türleri de pencere içerisinde görülür.

Diskten belge çağırmak için klavye kısayolu olarak Ctrl+O tuşlarını kullanabiliriz.

KAYDET (CTRL+S)

 1. YOL:
 • Dosya menüsünden KAYDET üzerine gelinir.
 • Kayıt Yeri belirlenir.
 • Parolalı kaydedilecekse diyalog kutusunun sağ üstündeki Araçlar üzerine tıklanır ve açılan menüden Güvenlik Seçenekleri tıklanır.
 • Güvenlik Seçenekleri kullanıldığında gelen diyalog kutusuna parola yazılır.
 • Parolanın tekrar onaylanması istenir.
 • Parola onaylandıktan sonra Kaydet tuşuna basılır ve kaydedilir.

 

* Parolayı kaldırmak için aynı yoldan gidilir, yani dosya parolası girilerek açılır ve Araçlar / Güvenlik Seçeneklerinden parola silinerek kaydedilir.

 1. YOL:
 • Pencerenin üstündeki biçimlendirme araç çubuğundaki disket butonu üzerine basılır.

III. YOL:

–     Klavyeden CTRL+S tuşlarına basılır.

 

FARKLI KAYDET

Dosya bir kere kaydedildikten sonra bir dahaki kayıtta “Farklı Kaydet” diyalog kutusu gelmez, doğrudan kayıt yapılır. “Farklı Kaydet” diyalog kutusunu tekrar görmek için Dosya menüsünden “Farklı Kaydet” komutu kullanılır.

YAZDIR (CTRL+P)

Belge çıktısını almak üzere yazıcıya göndermek için kullanılır. Klavye kısayolu Ctrl+P tuş kombinasyonudur.

Kopya sayısı, yazıcı modeli ve yazdırma alanı, tek çift yüz, harmanlama, yönlendirme gibi yazdırma ayarları yapıldıktan sonra yazdır düğmesini basılarak belge yazıcıya gönderilir.

 

Kullanılan yazıcının modeli “Yazıcı” bölümündeki listede yer alır. Eğer yeni bir yazıcı tanımlanacaksa Denetim Masasından Aygıtlar ve Yazıcılar seçeneği kullanılır. Listede yer alan yazıcı adı varsayılan olarak atanan yazıcıdır. Yazdıracağımız içeriğin özelliğine göre bilgisayara tanımlamış olduğumuz farklı bir yazıcı da seçilebilir.

Kopya: Kaç kopya çıktı alacağımızı belirleriz.

Belgenin ne kadarının yazdırılacağı “Ayarlar” bölümündeki seçenekler ile belirlenir.

Tüm Sayfaları Yazdır: Belgede toplam kaç sayfa varsa tamamını yazıcıya gönderir.

Seçimi Yazdır: Belgede seçmiş olduğumuz metin bloğunu yazıcıya gönderir.

Geçerli Sayfayı Yazdır: Belgemizde imleç hangi sayfada konumlandırılmış ise sadece o sayfayı yazıcıya gönderir.

Özel Yazdır:  Eğer belli sayfalar, bölüm ya da aralık yazdırılacaksa o sayfalar “Sayfalar” metin kutusuna yazılarak yazıcıya gönderilir. Yazdırılacak sayfa numaraları belirlenirken tüm bir aralık yazdırılacaksa sayılar arasına – (tire) işareti, sayfalar tek tek belirtilecekse sayılar arasına , (virgül) işareti konur. Örneğin, 6’ ıncı sayfadan 14’ üncü sayfaya kadar yazdırılacaksa bu 6-14 yazılır. Böylece 6 ve 14’üncü sayfalar dahil olmak üzere tüm aralık yazıcıya gönderilir. Sadece 5 ve 14’ncü sayfalar yazdırılacaksa 6,14 şeklinde belirtilir.

Belge Bilgisi: Belgenin içeriğini yazdırmayıp, belgede kullandığımız özellikler listesi, işaretleme listesi, sitil ayarları, özel atadığımız kısayol tuşlarının bilgilerini yazdırır.

Tek-Çift Sayfaları Yazdır: Önlü arkalı yazdırmak için önce “Yalnızca Tek Sayfalar” veya “Yalnızca Çift Sayfalar” yazdırılır sonra kağıtların boş tarafları yazdırılacak şekilde çevrilip geri kalan sayfalar yazdırılır.

Tek Yüze Yazdır: Her kağıdın sadece bir yüzüne yazdırır.

Çift Yüze Yazdır: Her kağıdın iki yüzüne de yazdırır. Elimiz ile kağıdı alttan çevirerek tekrar yazıcı tepsisine yerleştirmemiş gerekir.

Harmanlanmış: Birkaç nüsha çıktı alacaksak sayfaları harmanlayarak takım takım yazdırır. Harmanlanmamışı seçersek çıktıları el ile harmanlamamız gerekir.

Yönlendirme: Kağıt boyutunu dikey ya da yatay kullanarak çıktı almamızı sağlar

Kağıt Boyutu: Dosya kağıdı 210×297 mm’lik A4 boyutundadır. Farklı boyutlarda kağıt kullanacaksak kağıt boyutunu ayarlarız.

Sayfa/Yaprak: Normalde her yaprağa bir sayfa çıktı alırken, her yaprağa iki, dört, sekiz sayfa gibi daha fazla sayıda sayfanının çıktısını alabiliriz. Böylece kağıt tasarrufu sağlamış oluruz.  Sayfalar yaprağa ölçekli bir şekilde küçültülerek yerleştirilir.

Belgeyi yazdırmak için hızlı erişim araç çubuğu üzerindeki  yazdır butonuna basıldığında diyalog kutusu gelmeden varsayılan ayarlarla doğrudan yazdırılır.

Klasik “Yazdır” penceresi aşağıda görüldüğü gibidir. Yukarıda anlattığımız tüm ayarlar bu pencere üzerinden de yapılabilir.

 

BASKI ÖNİZLEME

Yazdır penceresinin sağındaki alan baskı ön izleme penceresidir. Yazılan yazının çıktısını almadan önce ön izlemesine bakmak için kullanılır ve kâğıt düzeninin bire bir görüntüsünü verir Baskı Ön izlemeden çıkıp tekrar sayfaya dönmek için Dosya menüsünde yer alan Geri tuşuna basılır. Klavyeden Esc tuşuna basılarak ta çıkılabilir.

PAYLAŞ

Belgemizi bilgisayar ağımıza bağlı farklı kullanıcılara paylaşıma izin vermek için kullanılır.

DIŞA AKTAR

Belgemizi PDF/XPS formatında kaydetmemizi sağlar. Böylece belgemizin düzenini, yazı tipini, Biçimini, rengini, resimlerini korumuş, içeriğin kolayca değiştirilmesini engellemiş oluruz.

KAPAT

Açık dosyayı kapatmak ve Word programından çıkmak için Dosya menüsünden Kapat komutu üzerine tıklanır.

 

HESAP

Microsoft Office hesabımızla ilgilidir. Word temasını değiştirebilir, Ms – Office’te kendimize bir oturum hesabı açabiliriz.

SEÇENEKLER

Genel, ekran görünümü, yazdırma ayarları, kullanıcı bilgisi, yazım denetimi ve dilbilgisi gibi Word seçenek ayarlarını değiştirmek için Seçenekler komutu kullanılır.

 

GÖRÜNTÜ PENCERESİ

Sayfa Gösterme Seçenekleri

İlk Görev Bölmesi   Word ilk başlatıldığında görev bölmesini görüntüler.

Vurgu   Vurgulu metinleri ekranda ve yazdırılan belgelerde görüntüler.

Yer işaretleri   Yer işaretlerini ekranda köşeli ayraç ([]) içine alarak görüntüler. Ayraç yazdırılan belgelerde görünmez.

Durum çubuğu   Word penceresinin en altında durum çubuğunu görüntüler. Durum çubuğu belge ve Word ile ilgili durum bilgisi sağlar.

Ekran ipuçları   Gözden geçiren kişinin açıklamalarını sarı açılan kutular içinde görüntüler. Açıklama, fare imlece bir açıklama işaretinin üzerine getirildiğinde görünür.

Akıllı etiketler   Akıllı etiket olarak algılanan metnin altında mor noktalı çizgi görüntüler.

Hareketli metin   Ekranda metin animasyonlarını görüntüler

Yatay kaydırma çubuğu   Belge penceresinin en altında yatay kaydırma çubuğunu görüntüler.

Dikey kaydırma çubuğu   Belgenin yan tarafında dikey kaydırma çubuğunu görüntüler.

Resim yer tutucuları   Belgelerdeki grafiklerin yerine boş kutular görüntüler. Bu seçenek, çok sayıda grafik içeren belgelerde kaydırma işlemini hızlandırır.

Pencere görev çubuğunda   Bir Microsoft Office uygulamasında açılan her belge için Microsoft Windows görev çubuğunda bir simge görüntüler. Bu onay kutusu temizlenirse, her program için görev çubuğunda tek bir simge görüntülenir.

Alan kodları   Belgelerde alanların sonuçları yerine kodlarını görüntüler. Örneğin, 4 Şubat 2004 yerine { TIME @\”d MMMM YYYY” } görünür.

Alan gölgelendirme   Alanların gölgelendirilip gölgelendirilmeyeceğini ve ne zaman gölgelendirileceğini belirler. Alanları gölgelendirmek için listeden Her Zaman veya Seçildiğinde seçeneği seçilir. Alanların gölgelendirilmesi görülmelerini kolaylaştırır. Gölgelendirme ekranda görünür ancak yazdırılmaz.

Sol kaydırma çubuğu   Dikey kaydırma çubuğunu belgenin sol tarafına yerleştirir.

Biçimlendirme işaretleri

Sekme karakterleri   Belgelerdeki sekme karakterlerini görüntüler.

Boşluklar   Sözcük ve noktaların arasında boşluk görüntüler.

Paragraf işaretleri   Belgelerde paragraf işaretlerini görüntüler.

Gizli metin   Gizli olarak biçimlendirilmiş metni noktalı alt çizgiyle görüntüler. Gizli metin yazdırıldığında noktalı alt çizgi görünmez.

İsteğe bağlı tireler   Satır sonunda bir sözcüğün bölüneceği konumu gösteren tire işaretlerini görüntüler. Sözcük satır sonunda bölünmezse isteğe bağlı tireler görüntülenmez; sözcük bölündüğünde ise normal tire olarak yazdırılır.

Tümü   Buradaki Biçimlendirme işaretleri alanında listelenen tüm biçimlendirme karakterlerini görüntüler.

İsteğe bağlı kesmeler   Bir sözcük veya tümcecik satır sonuna geldiğinde nereden bölüneceğini denetler.

Yazdırma ve Web Düzeni seçenekleri

Çizimler   Word çizim araçlarıyla oluşturulan nesneleri sayfa düzeni görünümünde ve Web düzeni görünümünde görüntüler. Çizimler bu onay kutusunu işaretli olmasa da yazdırılır.

Nesne tutturucular   Bir nesnenin belirli bir paragrafa tutturulduğunu gösteren nesne tutturucularını görüntüler.

Metin sınırları   Metin kenar boşluklarının, sütunların ve paragrafların çevresinde noktalı çizgiler görüntüler. Sınırlar düzen için kullanılır ve yazdırılmaz.

Sayfalar arası boşluk (Yalnızca Yazdırma görünümü)   Metnin üst kenarıyla sayfanın üst kenarı arasındaki boşluğu görüntüler.

Arka plan renk ve resimleri (Yazdırma görünümü)   Arka plan renklerini ve resimlerini görüntüler.

Dikey cetvel (Yalnızca Yazdırma görünümü)   Belge penceresinin sol tarafında dikey cetveli görüntüler. Ayrıca Görünüm menüsünden Cetvel tıklanmış olmalıdır.

Sağ cetvel (Yalnızca Yazdırma görünümü)   Dikey cetveli belge penceresinin sağ tarafına yerleştirir.

Anahat ve Normal seçenekleri

Pencereye kaydır   Metni belge penceresine göre alt satıra kaydırarak ekranda okumayı kolaylaştırır.

Taslak yazı tipi   Aşırı biçimlendirme içeren belgelerin ekranda görüntülenmesini hızlandırır. Bu seçenek karakter biçimlendirmelerinin çoğunu altı çizili ve kalın olarak görüntüler.

Adı   Belgelerde taslak yazı tipi olarak kullanılabilecek yazı tiplerini listeler.

Boyut   Taslak yazı tipinin boyutunu seçmek için kullanılır. Bu seçenek yalnızca Taslak yazı tipi seçildiğinde kullanılabilir.

Stil alanı genişliği   Uygulanan stillerin adlarını gösteren stil alanını metninizin yanında görüntüler ve alanı gizler. Stil alanını açmak için pozitif bir ondalık sayı girilir, örneğin 0,5. Stil alanını kapatmak için 0 girilir.

Genel sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir

Arka planda yeniden sayfalandır   Kullanıcı çalışırken belgeleri otomatik olarak yeniden sayfalandırır.

Mavi arka plan, beyaz metin   Metni mavi arka plan üzerinde beyaz olarak görüntüler.

Sesli olarak uyar   Belirli Word veya Microsoft Office eylemlerine ve olaylarına ses ekler. Örneğin, Word bir işlemi tamamladığında ses çalar.

Animasyon ile görüş bildir   Word ve diğer Office programlarında farenin hareketlerine canlandırma ekler. Bu seçenek ayrıca yazdırma, kaydetme, otomatik biçimlendirme, bulma ve değiştirme gibi işlemlerle ilgili eylemler için animasyonlu imleçler görüntüler.

Açılışta dönüşümleri onayla   Başka bir programda oluşturulmuş dosyaları açarken kullanacağı dosya dönüştürücüsünü kullanıcının seçmesini ister. Word’ün otomatik olarak bir dönüştürücü seçmesi isteniyorsa bu onay kutusu temizlenir.

Açılışta otomatik bağlantıları güncelleştir   Bir belge her açıldığında, diğer dosyalara bağlantılı olan bilgiler otomatik olarak güncelleştirilir.

Ek olarak postala   Dosya menüsünde Gönder’in üzerine gelip Posta Alıcısı (Ek Olarak) seçeneği seçildiğinde etkin belgeyi bir e-posta iletisine ekler. Etkin belgenin içeriğini e-posta iletisine eklemek yerine iletinin içine yazmak için bu onay kutusu temizlenir. Bu seçeneği kullanabilmek için bilgisayarda yüklü bir e-posta programının olması gerekir.

Son kullanılan dosyalar listesi   Dosya menüsünde en son kullanılan dosyaların adlarını görüntüler. Menüde görüntülenen dosya adı sayısını değiştirmek için adet kutusuna 1 ile 9 arasında bir sayı girilir.

WordPerfect kullanıcı yardımı   Bir WordPerfect for DOS tuş bileşimine basıldığında yardımcı yönergeler veya Word karşılığını görüntüler.

WordPerfect kullanıcıları için gezinti tuşları   PAGE UP, PAGE DOWN, HOME, END ve ESC tuşlarının işlevini WordPerfect karşılıklarıyla değiştirir.

Web sayfalarının arka planda açılmasına izin ver   HTML dosyalarını açmaya ve diğer işlemler için Word’ü kullanmaya devam etmeye olanak sağlar.

Otomatik Şekil eklerken otomatik olarak çizim tuvali oluştur   Belgeye çizim nesnesi eklendiğinde bunların çevresine çizim tuvali ekleyip ekleyemeyeceğini belirler.

Ölçü birimi   Yatay cetvel ve iletişim kutularına yazılan ölçüler için kullanılacak varsayılan ölçü birimini seçer.

HTML özellikleri için pikselleri göster   İletişim kutularında, varsayılan ölçü birimini piksel olarak değiştirir.

Karakter birimlerini kullan   Cetvel ve girinti, karakter genişliği gibi diğer özellikler için kullanılan ölçü birimini değiştirir.

Okuma Düzeninde başlatmaya izin ver   Belgeleri okuma düzeni görünümünde açar.

Asya yazı tipini Latince metne uygula   Seçili metne Asya yazı tipi uygulandığında, Latin karakterleri seçili Asya yazı tipiyle değiştirir.

İngilizce Word 6.0/95 belgeleri   Metni doğru şekilde dönüştürme ayarlarını belirler. Word’ün eski sürümleri, Microsoft Windows’un İngilizce sürümleri üzerinde Çince ve Kore dilini desteklemek için bazen diğer şirketlerin programlarıyla birlikte kullanılıyordu. Bu eklentilerin kullanılması açılmaya çalışılan bir belgede metnin yanlış görüntülenmesine neden oluyorsa, metin doğru görünecek şekilde belgeyi dönüştürmek için bu seçenekler kullanılır.

Hizmet Seçenekleri   Hizmet Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için işaretlenir.

Web Seçenekleri   Web Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için işaretlenir.

E-posta Seçenekleri   E-posta Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için işaretlenir.

 

Düzen sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

Yazılan seçilenin yerini alsın   Yazmaya başlandığında seçili metni siler yani üzerine yazar. Bu onay kutusu temizlenirse, Word yeni metni seçili metnin önüne ekler ve seçili metni silmez.

Sürükle/bırak ile metin düzenle   Seçili metni sürükleyerek taşımayı veya kopyalamayı sağlar.

Yapıştırma için INS’yi kullan   Kes veya Kopyala kullanılarak belleğe alınmış olanı belgeye yapıştırmak için INSERT tuşu kullanılır.

Üzerine yazma modu   Yazılan metin, her defasında bir karakter olmak üzere varolan metnin yerini alır.

Akıllı işaretleme kullan   Yukarı veya aşağı kaydırdıkça ekleme noktasının da hareket edeceğini belirtir. SOL OK, SAĞ OK, YUKARI OK ve AŞAĞI OK tuşlarına basıldığında, ekleme noktası kaydırma öncesinde bulunduğu sayfada değil şu anda görüntülenen sayfada hareket eder.

Resim düzenleyicisi   Word’ün resim düzenleyicisi olarak kullanacağı programı belirler.

Resimleri farklı ekle/yapıştır  Bu seçenekle resimler metne satır içi olarak eklenebilir, resimler metinle birlikte taşınabilir veya metin resmin etrafına, önüne veya arkasına sardırılabilir.

Akıllı paragraf seçimini kullan   Paragrafın tamamı seçildiğinde paragraf işaretini de seçer. Bir paragraf kesilip yapıştırıldığında geride boş bir paragraf kalmaz ve paragraf biçimlendirmesini otomatik olarak korur.

Köprü izlemek için CTRL + tıklat kullan   Bağlantılı yapıştırılmış bir ifade veya bir web adresi üzerine gidildiğinde CTRL tuşuna basılı tutularak link atılması için işaretlenir.

Seçerken tüm sözcüğü otomatik seç   Sözcüğün bir kısmı seçildiğinde otomatik olarak sözcüğün tamamını ve takip eden boşluğu seçer.

Stili güncelleştirmeden önce sor   Stil içeren bir metin doğrudan değiştirilip sonra aynı stil yeniden seçildiğinde Word’ün soru soracağını belirtir.

Biçimlendirmeyi izle   Yazdıkça Word’ün biçimlendirmeyi izlemesini sağlar. Bu, aynı biçimlendirmenin başka bir yere kolayca uygulanmasını sağlar.

Biçimlendirme tutarsızlıklarını işaretle   Belgedeki biçimlendirme başka bir biçimlendirmeye benzer (ancak aynı değil) olduğunda, biçimlendirme dalgalı mavi alt çizgiyle işeretlenir. Bu seçeneği kullanmak için Biçimlendirmeyi izle seçeneği de seçilmelidir.

Otomatik Klavye değişimi   Ekleme noktasının bulunduğu konumdaki metnin dilini temel alarak klavye dilini ve yazı tipini değiştirir.

Fransızca’da vurgulu büyük harfleri zorla   Word’ün Fransızca olarak biçimlendirilmiş metindeki büyük harfler için vurgu işaretleri önermesini sağlar. Kesme ve yapıştırma seçenekleri

Yapıştırma Seçenekleri’ni göster   Yapıştırılan metnin biçimlendirilmesini sağlayan Yapıştırma Seçenekleri düğmesini yapıştırılan metnin alt köşesine yerleştirir.

Akıllı kes ve yapıştır   metin yapıştırırken biçimlendirmeyi otomatik olarak ayarlar.

Ayarlar   Ayarlar altındaki seçenekler metin birleştirirken, keserken ve yapıştırırken aralık ve biçimlendirmeyi denetlemek için kullanılır.

Tıklat ve yaz özelliği etkin   Belgenin boş bir alanını çift tıklatarak metin, grafik, tablo veya başka öğeler eklemek için kullanılır.

 

Yazdırma seçenekleri

Taslak çıktısı   Belgeyi biçimlendirmeleri kullanmadan yazdırır. Bu seçeneğin işaretlenmesi, yazdırma işlemini hızlandırır.

Alanları güncelleştir   Yazdırmadan önce belgedeki tüm alanları güncelleştirir.

Bağlantıları güncelleştir   Belgeyi yazdırmadan önce tüm bağlantılı bilgileri güncelleştirir.

A4 için yeniden boyutlandır   Belgeyi standart kağıt boyutuna sığacak şekilde otomatik olarak ayarlar. Bazı yerel ayarlar standart kağıt boyutu olarak A4 kullanır, bazıları iste Letter kullanır. Bu seçenek yalnızca çıktıları etkiler, biçimlendirmeyi etkilemez.

Arka planda yazdırma   Belgeleri arka planda yazdırır, böylece belge yazdırılırken çalışmaya devam edilebilir.

PostScript’i metnin üzerine yazdır   Bir Macintosh için Word belgesi dönüştürüldüğünde PostScript kodunu yazdırmayı sağlar. Bu seçenek yalnızca dönüştürülen belgede PRINT alanları varsa etkili olur.

Yazdırma sırasını ters çevir   Sayfaları, belgenin son sayfasından başlayarak ters sırada yazdırır.

 

Belge ile birlikte

Belge özellikleri   Belgeyi yazdırdıktan sonra ayrı bir sayfada belgenin özet bilgilerini yazdırır.

Alan kodları   Alan sonuçları yerine alan kodlarını yazdırır. Örneğin, 4 Şubat 2004 yerine { TIME @\”d MMMM YYYY” }.

XML etiketleri   Bir XML belgesine uygulanmış XML etiketlerini yazdırır.

Not  Belgeleri Word XML şemasıyla XML olarak kaydetme dışındaki XML özellikleri yalnızca Microsoft Office Professional Edition 2003 ve tek başına çalışan Microsoft Office Word 2003programlarında sağlanmıştır.

Gizli metin   Gizli olarak biçimlendirilmiş tüm metni yazdırır. Word, ekranda gizli metnin altında görünen noktalı çizgiyi yazdırmaz.

Çizim nesneleri   Tüm çizim nesnelerini yazdırır. Bu onay kutusu temizlendiğinde, Word her bir çizim nesnesinin yerinde boş bir kutu yazdırır.

Arka plan renkleri ve resimleri   Tüm arka plan renklerini ve resimlerini yazdırır.

Yalnızca geçerli belge için seçenekler

Yalnızca form verilerini yazdır   Çevrimiçi forma girilen bilgileri yazdırır, formu yazdırmaz.

Varsayılan tepsi   Form verileri yazdırıldığında varsayılan olarak kullanılacak yazıcı tepsisini belirtir.

Çift Yönlü Yazdırma seçenekleri

Sayfanın önü   Sayfa sırasını her kağıdın önüne ayarlar. Her kağıdın en altına sayfa 1 yazdırmak için bu seçenek seçilir. En üste sayfa 1 yazdırmak için bu seçenek temizlenir.

Sayfanın arkası   Sayfa sırasını her kağıdın arkasına ayarlar. En üste sayfa 2 yazdırmak için bu seçenek seçilir. En alta sayfa 2 yazdırmak için bu seçenek temizlenir.

KAYDETME SEÇENEKLERİ

Her zaman yedekle   Belge her kaydedildiğinde bir yedek kopyasını oluşturur. Word tüm yedek kopyalara .wbk dosya adı uzantısını verir ve özgün belgenin bulunduğu klasöre kaydeder.

Hızlı kaydetme yapılabilsin   Yalnızca belgedeki değişiklikleri kaydederek kaydetme işlemini hızlandırır.

Arka planda kaydedildin   Kullanıcı çalışırken belgeleri arka planda kaydeder.

TrueType yazı tiplerini katıştır   Belgeyle birlikte TrueType yazı tiplerini saklar. Belgeyi açan ve üzerinde çalışan diğer kişiler, bu yazı tipleri bilgisayarlarında yüklü olmasa da yazı tiplerini görebilir ve kullanabilir.

Yalnızca kullanılan karakterleri katıştır   Yalnızca gerçekten belgede kullanılan TrueType yazı tiplerini katıştırır. Bir yazı tipindeki karakterlerden 32 veya daha azı kullanılırsa, Word yalnızca bu karakterleri katıştırır. Bu seçenek yalnızca TrueType yazı tiplerini katıştır seçeneğini seçildiğinde kullanılabilir.

Ortak sistem yazı tiplerini katıştırma   TrueType yazı tiplerini yalnızca zaten bilgisayarda yüklü değillerse katıştırır. Bu seçenek yalnızca TrueType yazı tiplerini katıştır seçeneği seçildiğinde kullanılabilir.

Belge özelliklerini sor   Bir belgeyi ilk defa kaydederken Özellikler iletişim kutusunu (Dosya menüsü) açar ve belge özellikleri girmeye imkan tanır.

Normal şablonu kaydetmeden önce sor   Word’den her çıkışta varsayılan şablonda yapılan değişikliklerin kaydedilmek istenip istenmediğini soran bir ileti görüntüler. Bu seçenek temizlenirse, Word sormadan değişiklikleri otomatik olarak kaydeder.

Verileri yalnızca formlar için kaydet   Bir çevrimiçi forma girilen verileri sekme ile ayrılmış tek bir düz metin dosyası biçiminde kaydeder.

Dile ait verileri katıştır   Konuşma ve el yazısı metni gibi dile ait verileri kaydeder.

Ağda/kaldırılabilir sürücülerde saklı dosyaların yerel kopyasını oluştur   Ağda veya çıkarılabilir bir sürücüde depolanan dosyanın geçici bir yerel kopyasını oluşturur.

Otomatik Kurtarma bilgilerini kaydetme sıklığı   Dakika kutusunda belirtilen aralıklarla otomatik olarak belge kurtarma dosyası oluşturur. Kutuya 1 ile 120 arasında bir sayı yazın. Bilgisayar yanıt vermeyi durduğunda veya beklenmeyen bir elektrik kesintisi olduğunda, Word bir sonraki açılışında Otomatik Kurtarma dosyasını açar. Otomatik Kurtarma dosyası, otomatik kurtarma kullanılmaması durumunda kaybolabilecek kaydedilmemiş bilgileri içerir.

Akıllı etiketleri katıştır   Akıllı etiketleri belgenizle birlikte kaydeder.

Akıllı etiketleri Web sayfalarında XML özellikleri olarak kaydet   Bir belgedeki tüm akıllı etiketleri tek bir Köprülü Metin İşaretleme Dili (HTML) dosyası olarak kaydeder.

Varsayılan biçim

Word dosyaları kayıt türü   Bir belge kaydedildiğinde Word’ün kullanacağı varsayılan dosya biçimini belirtir.

Şundan sonraki özellikleri devre dışı bırak   Word’ün son sürümlerinde eklenen özellikleri devre dışı bırakır.

Güvenlik sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

Bu belge için dosya şifreleme seçenekleri

Açma parolası   Belgeyi parolalı kaydetmek için kullanılır. Belge yalnızca kullanıcı doğru parolayı girdiğinde açılır. Parolalar harf, sayı, boşluk ve simge karakterleri içerebilir ve en çok 15 karakter uzunluğunda olabilir.

Bu belge için dosya paylaşımı seçenekleri

Değiştirme parolası   Belgeyi parolalı kaydeder ancak parolayı bilmeyen de belgeyi açar fakat üzerinde değişiklik yapamaz. Doğru parola girilmeden dosya değiştirilemez. Parolalar harf, sayı, boşluk ve simge karakterleri içerebilir ve en çok 15 karakter uzunluğunda olabilir.

Salt okunur önerilir   Başkaları belgeyi açtığında, salt okunur olarak açmalarını önerir. Birisi belgeyi salt okunur olarak açar ve değiştirirse, farklı bir adla kaydetmesi gerekir

Gizlilik seçenekleri

Kaydederken dosya özelliklerinden kişisel bilgileri kaldır   Belgenin yazarı veya açıklama ya da izlenen değişikliklerle ilişkili isimler gibi gizli bilgilerin farkında olmadan dağıtılmasını önler.

İzlenen değişiklik veya açıklama içeren bir dosyayı yazdırma, kaydetme veya gönderme öncesinde uyar   Belgeyi kaydetmeden veya dağıtmadan önce izlenen değişikliklerin ve açıklamaların gözden geçirilmesini ister.

Birleştirme doğruluğunu iyileştirmek için rasgele sayılar depola   Word’ün, karşılaştırma ve birleştirme için, ilişkili belgeleri izlemeye yardımcı olmak üzere rasgele üretilmiş sayılar kullanacağını belirtir. Bu sayılar gizli olmakla birlikte, iki belgenin ilişkili olduğunu göstermek için kullanılabilir.

Açarken veya kaydederken gizli biçimlendirmeleri görünür yap   Tüm açıklama, ek açıklama, silme ve diğer düzeltme türlerini görüntüler.

YAZIM DENETİMİ

Yazarken yazımı Denetle   Yazarken otomatik olarak yazımı denetler ve hataları işaretler.

Bu belgedeki yazım hatalarını gizle   Belgedeki olası yazım hatalarının altındaki kırmızı dalgalı çizgileri gizler.

Her zaman düzeltme öner   Yazım denetimi sırasında önerilen yazımların listesini otomatik olarak görüntüler. Bu seçenek arka planda yapılan yazım denetimlerini etkilemez.

Yalnızca ana sözlükten öner   Ana sözlükten doğru yazım önerir ancak diğer açık özel sözlüklerden önermez.

BÜYÜK HARF ile yazılmış sözcükleri yoksay   Yazım denetimi sırasında, büyük harfle yazılım sözlükleri yoksayar.

Numaralı sözcükleri yoksay   Yazım denetimi sırasında, sayı içeren sözcükleri yoksayar.

Internet ve dosya adreslerini yoksay   Yazım denetimi sırasında Internet adreslerini, dosya adlarını ve elektronik posta ad ve adreslerini yoksayar.

Dilbilgisi

Yazarken dilbilgisini denetle   Yazarken otomatik olarak dilbilgisini denetler ve hataları yeşil dalgalı çizgi ile işaretler.

Bu belgedeki dilbilgisi hatalarını gizle   Belgedeki yeşil dalgalı alt çizgileri gizler.

Dilbilgisi ve yazım denetimini birlikte yap   Yazım denetimi sırasında dilbilgisini ve yazımı denetler. Yalnızca yazımı denetlemek için bu seçenek kapatılır.

Okunabilirlik istatistiklerini göster   Dilbilgisi denetleyicisinin çalıştırılmasından sonra belgenin okunabilirlik istatistiklerini görüntüler. Bu seçenek arka planda yapılan dilbilgisi denetimlerini etkilemez.

Yazma stili   Word’ün etkin belgeyi denetlerken kullanacağı yazma stilini belirtir

Yazım Denetleme Araçları

Belgeyi Denetle   Yazımı ve dilbilgisini denetler.

 

BİÇİMLENDİRME

Eklemeler   Eklenen metni işaretlemek için kullanılan biçimi ayarlar.

Silmeler   Silinen metni işaretlemek için kullanılan biçimi ayarlar.

Biçimlendirme   Biçimlendirme değişikliklerini belirlemek için kullanılan biçimi ayarlar.

Değişiklik çizgileri   Değiştirilen paragrafları işaretleyen dikey çizgilerin konumunu belirler.

Renk   Ekleme, silme, biçimlendirme değişiklikleri ve değişiklik çizgilerine uygulanan renkleri ayarlar. Varsayılan olarak Word her gözden geçiren için farklı bir renk kullanır.

Açıklamaların rengi   Belgeye eklenen açıklamalara uygulanacak rengi ayarlar.

Balonlar

Balonlar kullan (Sayfa ve Web Düzeni)   Açıklamaların ve izlenen değişikliklerin ne zaman belgenin kenar boşluğunda balonlar içinde görüntüleneceğini belirtir. Hiçbir Zaman seçildiğinde açıklamalar ve izlenen değişiklikler belgeni metni içine yerleştirilir.

Tercih edilen genişlik   İstenen balon genişliğini ayarlar.

Kenar boşluğu   Word’ün balonları görüntüleyeceği kenar boşluğunu belirtir.

Birimi   Balon genişliği için ölçü birimini ayarlar.

Metne bağlı çizgileri göster   Her bir balonu belge içindeki değişiklik veya açıklamanın konumuna bağlayan bir çizgi görüntüler.

Yazdırma (Balonlu)

Kağıt yönlendirmesi   Bir belge ve belgenin izlenen değişiklikleri ile açıklamaları yazdırıldığında kağıt yönlendirmesini ayarlar. Word’ün en iyi yönlendirmeye karar vermesi için Otomatik seçilir. Sayfa Yapısı iletişim kutusunda belirtilen yönlendirmeyi korumak için Sürdür tıklatılır. Balonlar için en fazla alan ayırmak için Yatay Zorla tıklatılır.

Kullanıcı Bilgisi sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

Adı   Diğer kullanıcıların görmesi istenen ad yazılır. Word adı Özellikler iletişim kutusunda (Dosya menüsü), mektup ve zarflarda, değişiklikleri izlemek için ve belgeye eklenen açıklamaları işaretlemek için kullanır.

İlk harfler   Diğer kullanıcıların görmesi istenen ad baş harfleri yazılır.

Mektup adresi   Word’ün zarf ve mektuplar için varsayılan gönderen/iade adresi olarak kullanması istenen adres yazılır.

Uyumluluk sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

Yazı Tipi Değişimi   Bu iletişim kutusu etkin belge ile bilgisayarın aynı yazı tipine sahip olduğundan emin olmak için kullanılır. Belge bilgisayarda bulunmayan yazı tipleri kullanıyorsa, yerine kullanılacak bir yazı tipi belirtilir.

Önerilen seçenekler   Ekranı başka bir sözcük işleme programına göre değiştirir. Örneğin, Word’ün eski bir sürümü veya bir WordPerfect sürümü.

Seçenekler   Etkin belge için görüntüleme seçeneklerini listeler. Bu seçenekler Word’de çalışırken nasıl göründüğünü etkiler, belgede kalıcı değişiklik yapmaz.

Varsayılan   Seçenekler listesindeki ayarları yeni varsayılan uyumluluk seçenekleri olarak saklamak için kullanılır.

 

GİRİŞ SEKMESİ

 

 

PANO PANOSU

Pano PANOSUndeki kes veya kopyala düğmeleriyle seçili olan metni ya da nesneleri belleğe alıp (panoya alıp), yapıştır düğmesiyle panodaki içeriği imlecin bulunduğu yere taşıyıp, kopyalayabilirsiniz. Biçim boyacısı ile de imlecin bulunduğu satırdaki biçimlendirmeleri tek seferde başka metne uygulayabilirsiniz.

 

Kes (Ctrl+X) : Seçili metni, imlecin bulunduğu yere taşıyarak yapıştırmak üzere, bulunduğu yerden keserek (silerek) panoya ekler.
Kopyala (Ctrl+C) : Seçili metni, imlecin bulunduğu yere kopyalayıp yapıştırmak üzere, çoğaltarak (kopyalayarak) panoya ekler.
Yapıştır (Ctrl+V) : Kes ya da Kopyala ile panoya (belleğe) alınan içeriği imlecin bulunduğu yere ekler. (yapıştırır)
Biçim Boyacısı

(Ctrl+Shift+C)

: İmlecin bulunduğu metindeki biçimlendirmeleri taradığımız (seçtiğimiz) metine tek seferde uygular.

 

SALAYTLAR PANOSU

YAZI TİPİ PANOSU

 

Belge içerisinde seçilen metnin yazı tipini, stilini, punto büyüklüğünü zemin ve metin rengini değiştirmek, karakterleri simge haline getirmek, efekt vermek için kullanılır. Eğer isterseniz yaptığımız biçimlendirmeleri temizleyerek eski orijinal haline geri getirebilirsiniz.

PANOSUn sağ alt köşesindeki düğmeye tıkladığımızda Yazıtipi diyalog kutusu gelir. Diyalog kutusunda Yazıtipi, Karakter Aralığı ve Metin Efektleri olmak üzere üç bölüm vardır. Daha gelişmiş biçimlendirmeleri bu iletişim penceresinden yapabilirsiniz.

 

Yazı Tipi (Ctrl+Shift+Y) : Kullanılacak yazı fontu seçilir.
Yazı Tipi Boyutu (Ctrl+Shift+P) : İşaretli kısmın boyutunu değiştirir.
Puntoyu Büyüt (Alt+Ctrl+Shift+”) : Mevcut puntoyu artırır.
Puntoyu Küçült (Alt+Ctrl+”) : Mevcut puntoyu azaltır.
Tüm Biçimlendirmeyi Temizle : Tüm biçimlendirmeyi temizleyerek orijinal haline dönmesini sağlar.
Kalın (Ctrl+K) : İşaretli kısmı kalın yazar.
İtalik  (Ctrl+T) : İşaretli kısmı eğik yazar.
Altı Çizili  (Ctrl+Shift+A) : İşaretli kısmın altını çizer. Altçizgi rengi de istenirse değiştirilir.
Metin Gölgesi : Seçili metnin arkasına gölge ekler.
Üstü Çizili : İşaretli kısmın üzerini çizer.
Karakter Aralığı : Karakterler arasındaki aralığı ayarlar.
Büyük/Küçük Harf Değiştir (Shift+F3) : İşaretli kısım küçük harfle yazılmışsa büyük harfe çevirir, fakat harfler boyut olarak küçüktür.
Yazi Tipi Rengi : İşaretli kısmın rengini değiştirir.

 

PARAGRAF PANOSU

ÇİZİM PANOSU

DÜZENLEME PANOSU

EKLE SEKMESİ

 

SLAYTLAR PANOSU

TABLOLAR PANOSU

RESİMLER PANOSU

ÇİZİMLER PANOSU

UYGULAMALAR PANOSU

BAĞLANTILAR PANOSU

AÇIKLAMALAR PANOSU

METİN PANOSU

SİMGELER PANOSU

MEDYA PANOSU

TASARIM SEKMESİ

 

TEMALAR PANOSU

ÇEŞİTLEMELR PANOSU

ÖZELLEŞTİR PANOSU

GEÇİŞLER SEKMESİ

 

ÖNİZLEME PANOSU

BU SLAYDA GEÇİŞ PANOSU

ZAMANLAMA PANOSU

ANİMASYONLAR SEKMESİ

 

SALYT GÖSTERİSİ SEKMESİ

 

GÖZDEN GEÇİR SEKMESİ

 

GÖRÜNÜM SEKMESİ

 

BİÇİM SEKMESİ

 

SUNU SAYFASI HAZIRLAMA VE YAZILARA ANIMASYON VERME

 

 • Önce konu belirlenir.
 • Başlık eklemek için tıklatın yazan alana tıklanır ve konu başlığı yazılır.
 • Alt başlık eklemek için tıklatın yazan alana tıklanır ve alt başlık yazılır.
 • Yazılan başlıklara animasyon (hareket) vermek için sırasıyla üzerlerinde sağ tuşa basılır ve açılan menüden Özel Animasyon tıklanır.
 • Sağ taraftaki görev bölmesinde Özel Efektler tıklanarak istenilen animasyon (hareket) verilir.

 

 

 • Animasyon eklenecek başlık seçildikten sonra Özel Animasyon komutu sağ tuşa basılarak gelen menüden seçilebileceği gibi, Slayt Gösterisi menüsünden de seçilebilir.
 • Yazılanları biçimlendirmek için Biçim menüsü/Yazıtipi komutu kullanılır. Yazıtipi komutu, seçilen yazı üzerinde sağ tuşa basıldığında gelen menüden de değiştirilebilir. Veya Biçimlendirme Araç Çubuğu üzerindeki butonlar da yazının tipini, rengini, büyüklüğünü değiştirir.

 

SAYFANIN KENDISINE ANIMASYON VERME

 

 • Sayfa üzerinde boş bir yerde sağ tuşa basılır.
 • Açılan menüden Slayt Geçişi tıklanır.
 • Sağ taraftaki görev bölmesinde değişik geçiş etkileri listelenir ve istenen işaretlenir.

 

 

 • Seçilen sayfa animasyonunu mevcut diğer sunulara da uygulamak için Tüm Slaytlara Uygula tıklanır. İstenirse her sayfa için ayrı ayrı sayfa animasyonu verilir.
 • Yapılan animasyonları izlemek için Yürüt butonuna tıklanır. Yürüt butonuna tıklandığında animasyon ekranda izlenir. Animasyonu tam ekran izlemek için Slayt Gösterisi butonuna tıklanır.
 • Sunuları tam ekran izlemenin diğer bir yolu da Görünüm menüsünden Slayt Gösterisi’ ne tıklamak veya Slayt Gösterisi menüsünden Gösteriyi Görüntüle üzerine tıklamaktır. Her ikisinin de kısayol tuşu F5’dir.

SAYFA ZEMININI RENKLENDIRMEK

 

 • Boş sayfa üzerinde sağ tuşa basılır.
 • Açılan menüden Arka Plan tıklanır.
 • Gelen diyalog kutusunda ister tek renkler ister dolgu efektleri kullanılır.
 • Sadece üzerinde çalışılan sayfaya uygulamak için Uygula, mevcut tüm sunulara uygulamak için Tümüne Uygula tıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

SAYFADA HAZIR SABLONLAR KULLANMAK

 

 • Boş sayfa üzerinde sağ tuşa basılır.
 • Açılan menüden Slayt Tasarımı tıklanır.
 • Sağ taraftaki görev bölmesinden istenilen sayfa şablonu seçilir.

 

YENI SUNU SAYFASI EKLEMEK

 

 • Ekle menüsüne tıklanır.
 • Yeni Slayt tıklanır. Sağ taraftaki görev bölmesinden sunu düzeni seçilir.

 

 

SUNULARI TAM EKRAN IZLEMEK

 

Hazırlanan sunuları izlemek için aşağıdaki yollardan istenen kullanılır.

 • Görünüm menüsünden Slayt Gösterisi tıklanır.
 • Slayt Gösterisi menüsünden Gösteriyi Görüntüle tıklanır.
 • F5 tuşuna basılır.

Sunu gösterisine başlandığında Space Bar tuşuna basılarak veya farenin sol tuşuna tıklanarak animasyonlar çalıştırılır. Sunu sayfaları bittiğinde tekrar çalışma sayfasına dönülür. Bazen sunuyu elle çalıştırmak yerine zamana bağlamak istenir. Bu durumda Slayt Gösterisi menüsünde Zamanlama Provası tıklanır. Zamanlama Provası tıklandığında sunu tam sayfa olarak açılır ve sol üst köşede sayaç görünür. Kullanıcı gerektiği yerlerde Space Bar tuşuna basarak veya mouse’un sol tuşuna tıklayarak animasyonun akışını sağlar. Tüm sunu sayfaları bittiğinde onay istenir ve onaylama işleminden sonra artık sunu izlenmek üzere hareket edildiğinde hiçbir tuşa basılmadan sunun kendi kendine çalıştığı görülür.

Sunuyu tekrar elle çalıştırmak için Slayt Gösterisi menüsünden Gösteri Ayarla komutu tıklanır. Açılan diyalog kutusunda El ile işaretlenir.

 

 

SUNULARA SES EKLEMEK

 

Eğer bilgisayarda ses kartı varsa sunulara ses de eklenir.

 • Sayfa üzerinde sağ tuşa basılır ve açılan menüde Slayt Geçişi tıklanır.
 • Sağ taraftaki görev bölmesinden ses yanındaki aşağı oka basılarak istenen ses seçilir.

HAZIRLANAN SUNUYU KAYDETMEK

 

 • Dosya menüsüne tıklanır.
 • Kaydet üzerine tıklanır.
 • Dosyaya bir isim verilir ve kaydedilir.

Sunu dosyalarının uzantıları. ppt dir. Sunu dosyalarını başka bilgisayarlarda da izleyebilmek için Power Point’ in yüklü olması gerekir.

indobokep borneowebhosting video bokep indonesia videongentot bokeper entotin videomesum bokepindonesia informasiku videopornoindonesia bigohot