On Parmak Klavye

MEB SERTİFİKALI ON PARMAK KLAVYE VE DAKTİLOGRAFİ KURSU

10 parmak ile  hızlı yazmak artı zaman kazandırır, kişinin ömrünü uzatır 🙂 On Parmak klavye kursu pratiğe dayalı bir kurs olup sürekli klavye üzerinde parmak egzersizleri yaptırılarak verilen bir eğitimdir. F klavye ya da Q Türkçe klavye üzerinde önce temel düzeydeki harfler, ardından kelimeler sonra da cümle ve metinler çalıştırılarak parmakların tuşları ezberlemeleri sağlanır. Böylece klavyeye bakmadan yazabilme kabiliyeti kazanmış olursunuz. Klavyeye ve monitöre bakmadan hatasız yazma öğretilirken aynı zamanda da hızlı yazım teknikleri kullanılarak en az 3 dakikada 90 kelime yazabilme hedefine ulaştırılır.

On parmak klavye kursunun sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınav sonucu en az 45 alan kursiyerlere MEB onaylı 160 saatlik Mekanik Daktilo ve Bilgisayarlarla Daktilografi Sertifikası verilir. Bazı kurslar MEB onaylı daktilografi sertifikası verememektedirler ve bunun yerine katılım belgesi düzenlemektedirler. Katılım belgeleri MEB onaylı olmadıkları için ne kamu kurumlarında ne de özel sektörde hiç bir geçerliliği yoktur. Aday kursiyerlerin daha sonra mağdur olmamaları için bu konuya riayet etmeleri gerekmektedir.

3 dakikada 90 kelime yazabiliyorsanız, 160 saatlik Bilgisayar İşletmenliği ya da daktilografi sertifikanız varsa ve KPSS sınavından yeterli puanı aldıysanız katip olma şansınız var demektir…


ADALET BAKANLIĞI’ nın ZABIT KATİBİ ALIMI

Adalet Bakanlığının zabıt katibi alımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler Adalet Bakanlığı’nın resmi web sitesinde yer almakta ve zaman zaman bu başvuru şartları değişebilmektedir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Genel Şartları Hatırlayacak olursak ;

a) Türk vatandaşı olmak,b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 29 Ağustos 2016 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlıyapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,f) Kamu haklarından mahrum olmamak,g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

İlgili alımlara başvuruda bulunmak isteyen zabıt katibi adayların aşağıdaki özel şartları yerine getirmesi gerekiyor ;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMALI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR İLAN EDİLECEK

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir komisyon için ilan edilen kadro/pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ilgili komisyonlarda ve varsa ilgili komisyon internet sitelerinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

UYGULAMA SINAVI 

Adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

MÜLAKAT KONULARI

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),c) Genel kültür (20 puan),d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),konularından oluşmaktadır.-Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği alımı ile ilgili başvuru tarihi ve 3 dakikada hatasız 90 kelime yazımı ile ilgili uygulama sınavı tarihi aşağıdadır. Olası değişikliklere karşı Adalet Bakanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret etmenizde fayda vardır.

Zabıt Katipliği sınavı için başvuru tarihi: Başvurular yılda iki kez yapılmaktadır.

Klavyeye bakmadan 3 dakikada 90 kelime yazamayanlar için 6 haftalık on parmak kursumuz vardır.

8 kişilik sınıflarda adım adım doğru ve hızlı yazmanız için gerekli eğitimi veriyoruz, üstelik isteyene Q klavye, isteyene F klavye.


Kurs günleri ve saatleri:

Pazartesi-Çarşamba : Sabah 10:00-13:00, öğlen 14:00-17:00 ya da akşam 18:30-20:30

Salı – Perşembe :10:00-13:00, öğlen 14:00-17:00 ya da akşam 18:30-20:30

Cumartesi Pazar : Sabah 10:00-13:00, öğlen 14:00-17:00 ya da akşam 18:30-20:30