Soru Bankası

Bilgisayar İşletmenlik Soru Kitapçık Bağlantıları

İşletmenlik 1   İşletmenlik 2   İşletmenlik 3   İşletmenlik 4   İşletmenlik 5   İşletmenlik 6  İşletmenlik 7  İşletmenlik 8

Pratik Sınav Soru Bankası

Bilgisayar Programcılığı Soru Kitapçık Bağlantıları

Programcılık 1  Programcılık 2  Programcılık 3  Programcılık 4  Programcılık 5

Programcılık 6  Programcılık 7  Programcılık 8  Programcılık 9  Programcılık 10

Programcılık Cevap Anahtarları

 

 

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ TEORİK SINAV ÖRNEĞİ

Sınav süresi 120 dk.
Yanlışlar doğruları götürmüyor, kendinize yakın bulduğunuz cevabı işaretleyebilirsiniz.
Sınav geçme notu 45’tir.
Başarılar…BİLGİSAYARA GİRİŞ


1
Bilgiler geçici olarak hangi bellek üzerinde tutulur?
2 Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın çalışması için gerekli değildir?
A) Giriş ünitesi B) İşlem ünitesi C) Çıkış ünitesi D) Visual Basic
3 Aşağıdakilerden hangisi bir yan bellektir?
A) CPU B) DISK C) RAM D) ROM
4 Aşağıdakilerden hangisi donanımın parçası değildir?
A) Sürücü B) Ekran C) Windows D) Klavye
5 Kaynak programı makine diline çeviren programa ne ad verilir?
A) Derleyici B) Yorumlayıcı C) Uygulama D)Amaç
6 Bilgisayardan görüntüyü izlemek için kullanılan donanım birimlerine ne ad verilir?
A) Klavye B) Monitör C) CDROM D) Printer
7 Aşağıdaki belleklerden hangisi daha hızlı çalışır?
A) CD ROM B) Yardımcı bellek C) RAM bellek D) Flash bellek
8 Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan karttır?
A) Ethernet Kartı B) SCSI Arabirimi Kartı C)Ses Kartı D) TV ve Radyo Kartı

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ


9 Windows’ta Belgeler (Documents) seçeneği nereden boşaltırlır?
A) Başlat\ Çalıştır (Start\ Run)
B) Başlat\Yardım (Start\ Help)
C) Başlat\Programlar (Start\ Programs)
D) Başlat \ Ayarlar \ Görev çubuğu (Start / Settings / Taskbar)
10 Pencerenin sağ üst köşesinde bulunan düğmesinin görevi nedir?
A) Yardım (Help)
B) Çalıştır (Run)
C) Ekranı Kapla (Maximize)
D) Kapat (Close)
11 Windows altında DOS işletim sistemine geçiş için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Donatılar (Accessories)
B) MS-DOS Komut istemi (MS-DOS Prompt)
C) Başlangıç (Startup)

D) Windows Gezgini (Windows Explorer)

12 Not Defteri (Notepad) uygulamasında oluşturulan dosyaların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) .DOC B) .WRI C) .TXT D) .XLS
13 Açılan bir pencerenin düğmesine basılır ise ne olur?
A) Pencere kapanır
B) Pencere ekranı kaplar
C) Pencere görev çubuğunda simge haline gelir
D) Pencere aktif hale geçer
14 Denetim masasını (Control Panel) açmak için hangi menü seçenekleri kullanılır?
A) Başlat (Start) / Ayarlar (Setting) / Denetim Masası (Control Panel)
B) Programlar (Programs) / Donatılar (Accessories)
C) Programlar (Programs) / Başlangıç (StartUp)
D) Programlar (Programs) / Microsoft Office
15 Paint uygulamasında hazırlanan bir resim bu uygulamanın hangi komutu ile Masaüstü zeminine duvar kağıdı olarak döşenebilir?
A) Dosya / Duvar Kağıdı olarak ayarla (File / Set as Wallpaper)
B) Düzen / Tümünü Seç (Edit / Select as Wallpaper)
C) Dosya / Farklı Kaydet (File / Save As)
D) Hiçbiri
16 Silinen öğeler nereye alınır?
A) Bilgisayarım (My Computer)
B) Gelen Kutusu (Inbox)
C) Geri Dönüşüm Kutusu (Recycle Bin)
D) Microsoft Network
17 Windows için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bir programlama dilidir
B) Bir işletim sistemidir
C) Virüs temizleme programıdır
D) Veri tabanıdır
18 Sisteme printer eklemek için hangi bölüm kullanılmalıdır?
A) Ayarlar / Ağ Bağlantıları (Settings / Network Connections)
B) Ayarlar / Yazıcılar (Settings / Printers)
C) Ayarlar / Görev Çubuğu (Settings / Taskbar)
D) Programlar / Windows Gezgini (Programs / Windows Explorer)
19 . Yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasör Seçenekleri B) Görünümler C) Özellikler D) Tam ekran
20 Herhangi bir dosya veya dizini diskete kopyalamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A) Dosya Menüsü – Kopyala – Disket A
B) Düzen Menüsü – Gönder – Disket A
C) Fare sağ düğme – Gönder – Disket A
D) Görünüm Menüsü – Kopyala – Disket A
21 I.
II.
III.
IV.
Yukarıdaki simgelernden hangisi Kopyala komutuna aittir?
A) I B) II C) III D) IV
22 Büyük hafle A yazmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılmalıdır?
A) ALT+A B) ALTGR+A C) SHIFT+A D) CTRL+A
23 Disk birleştirici ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Başlat – Programlar – Donatılar – Disk birleştirici tıklanarak bu uygulama çalıştırılır.
B) Sabit disk üzerinde sodyaları kopyalama, taşıma ve silme işlemleri sonucunda boşluklar oluşur. Disk birleştirici bu boşlukları ortadan kaldırır.
C) Dosyaların parçalarını bir araya toplamak ve dısoyaoarın arasındaki boşlukları ortadan kaldırarak, sabit disk veya disket üzerindeki dosyaları düzenlemek için bu program kullanılır.
D) Disk birleştiricisini kullanarak dosyaların birleştirilmesi sonucunda bilgisayar biraz daha hızlanacaktır.
24
I.

II.

III.

IV.
Yukarıdaki simgelerin hangisi ağ paylaşımına açılmamıştır?
A)I – II B) I – IV C) II – III D)II – IV
25 Herhangi bir yardımcı tuşa gerek kalmadan sürekli büyük yazma imkanı sağlayan tuş hangisidir?
A) Caps Lock B) Shift C) Tab D) Num Lock
26 CTRL+V Kısa yol tuşunun görevi nedir?
A) Seçili olan nesneleri yapıştırır
B) Seçili olan nesneleri taşır
C) Seçili olan nesneleri hafızaya alır
D) Seçili olan nesneleri siler
27 Masa üstündeki Belgelerim Klasörü görüntülenmemesi için izlenen yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Görüntü Özellikleri \ Masa üstü \ Masa üstünü özelleştir \Belgelerim klasörü işaretlenmez
B) Araçlar \ Klasör Seçenekleri \ Görünüm \ Her bir klasörün görünüm ayarlarını anımsa işaretlenmez
C) Araçlar \ Klasör Seçenekleri \ Görünüm \ Adres Çubuğunda Tam Yolu Görüntüle işaretlenmez
D) Araçlar \ Klasör Seçenekleri \ Görünüm \ Klasör Penceresini Ayrı İşlemde Başlat işaretlenmez
28 Bilgisayar açık durumda iken çalışma yapıldığı anda akran koruyucusunun devreye girmesi için ayarlar nereden yapılamaz?
A) Masa üstündeyken Mouse’un sağ düğmesi / özellikler
B) Masa üstündeyken Mouse’un sağ düğmesi / Yeni / kısa yol
C) Başlat / Ayarlar / Denetim masası / Görüntü
D)Bilgisayarım / Denetim masası / Görüntü
29 Windows Gezginide (Windows Explorer) iken Görünüm – Ayrıntılar (View / Details) seçeneği seçildiğinde nesnere ait hangi bilgi liste içerisinde yer almaz?
A) Adları B) İçerikleri C) Türleri D) Değiştirilme tarihleri
30 Başlat (Start) menüsüne yeni bir seçenek eklemek için hangi işlemler takip edilmelidir?
A) Başlat / Ayarlar / Görev çubuğu (Start / Settings / Taskbar)
B)Başlat / Ayarlar / Durum çubuğu (Start / Settings / Status Bar)
C)Başlat / Ayarlar / Araç çubukları (Start / Settings / Toolbars)
D) Başlat / Programlar / Donatılar (Start / Programs / Accessories)
31 Word Pad programında bir belgeyi kaydetmek için hangi menü kullanılır?
A )Ekle B) Düzen C) Görünüm D) Dosya
32 Windows ortamında silinen dosyalar nerede saklanır?
A) Run (Çalıştır)
B) Recycle Bin (Geri Dönüşüm Kutusu)
C) Control Panel (Denetim Masası)
D) Find (Bul)
33 Windows Explorer (Windows Gezgini) ortamında bir dosyayı seçtikten sonra Edit / Copy (Düzen / Kopyala) seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seçili dosyayı istenilen alana taşır
B) Dosyanın bir kopyasını Recycle Bin’e (Geri Dönüşüm Kutusu) atar
C) Dosyanın bir kopyasını almamısı sağlar
D) Hiçbiri
34 Yandaki masaüstü öğesinin görevi nedir?
A) Bilgisayarım B) Belgelerim C) Geri dönüşüm kutusu D) İnternet Explorer
35 Belgeler (Document) klasörünün işlevi nedir?
A) En son çalışılan belgelerin kısayollarını içerir
B) Bütün belgelerin kısayollarını içerir
C) Sadece Word belgelerin içerir
D) Sadece Excel belgelerini içerir
36 Bir klasörü gizlemek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi geçerlidir?
A) Klasör seçilir / Sağ tuş / Araştır
B) Klasör seçilir / Sağ tuş / Paylaşım
C) Klasör seçilir / Sağ tuş / Özellikler
D) Klasör seçilir / Sağ tuş / Gönder
37
Yukarıdaki (Hızlı Başlat) simgeleri eklemek veya kaldırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
A) Masaüstünde sağ tuş – Özellikler
B) Dosya menüsü – Özellikler
C) Görev çubuğu sol tuş – Özellikler
D) Görev çubuğu sağ tuş – Araç çubukları
38 Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başlat – Programlar – Microsoft Word
B) Başlat – Ayarlar – Microsoft Word
C) Başlat – Programlar- Donatılar – Microsoft Word
D) Başlat – Ayarlar – Denetim Masası – Microsoft Word
39 Aşağıdakilerden hangisi rakamları arttırıp azaltmak için kullanılır?
A) B) C) D)
40 Windows Gezgininde iken bir diske ait etiket ismini değiştirmek için hangi komut dizisi kullanılır?
A) Görünüm / Simgeleri sırala (View / Arrange Icons)
B) Düzen / Diğerlerini seç (Edit / Invert Selection)
C) Düzen / Özellikler / Genel (File / Properties / General)
D) Dosya / Ad Değiştir (File / Rename)
41 Bir pencerede sıralı birden çok dosyayı seçebilmek için hangi yardımcı tuş kullanılır?
A) Alt GRr B) Ctrl C) Shift D) Caps Lock
42 Windows’un zemin renginin ve diğer renklerinin ayarlandığı bölüm hangisidir?
A) Windows Gezgini
B) Pano Görüntüleyici
C) Wordpad
D) Denetim Masası
43 Araç çubuğu (Toolbar) üzerindeki düğmesinin görevi nedir?
A) Yapıştırma Yapar B) Simgeler /Icons) C) Kopyalama yapar D) Taşıma yapar
44 Yardım bilgileri hangi tuşa basınca çıkar?
A) F3 B) F4 C) F10 D) F1
45 Düğmesi ile aynı işlevi yapan tuş kombinasyonu hangisidir?
A) Esc B) Ctrl+Esc C) Alt+F4 D) Alt+Tab
46 Geri dönüşüm kutusunda bulunan herhangi bir dosyayı silindiği yere geri almak için hangisi kullanılır?
A) Dosya Seçilir – Sağ düğme – Geri al
B) Dosya Seçili – Düzen – Geri al
C) Dosya Menüsü – Gönder
D) Dosya Seçilir – Sağ düğme – Geri yükle
47 Aşağıdakilerden hangisi Windows Gezgininde (Windows Explorer) iken ardışık olmayan birden fazla dosya seçimi için mouse ile birlikte kullanılan tuştur?
A) CTRL B) ESC C) F8 D) F9
48 Kullanıcının HDD (Sabit Disk) üzerinde oluşturduğu odacıklara ne ad verilir?
A) Klasör B) Belgelerim C) Karakter D) Bilgisayarım
49 Yandaki çubuğun adı nedir?
A) Durum çubuğu B) Başlık çubuğu C) Menü çubuğu D) Yatay kay. çubuğu
50 Windows’ta Fare – Klavye – Sistem – Program Ekle / Kaldır v.b. gibi uygulamarın yer aldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Windows Gezgini
B) Bilgisayarım simgesi
C) Geri Dönüşüm Kutusu
D) Denetim Masası
51 Windows’ta Film veya müzik dosyaları hangi programla çalışır?
A)Windows Media Player B) Ses Denetimi C) Ses Kaydedicisi D) Ses Değiştirici
52 Yandaki Denetim Masası öğesi olan Bölge ve Dil Seçenekleri ne işe yarar?
A)Bilgisayarımızın para birimi, saat – tarih biçimi gibi özelliklerini ayarlayabiliriz
B)Bilgisayarımızın ekran renklerini ayarlayabiliriz
C)Bilgisayarımızın görüntü kalitesini ayarlayabiliriz
D) Internet’e bağlanabiliriz
53 Yandaki simgenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni belge aç
B) Bilgisayarı kapat
C) Denetim masası
D) Oturumu kapat
54 Windows’ta bir dosya ya da klasöre en fazla kaç karakterlik isim verilebilir?
A) 8 B) 1000 C) 255 D) 3
55
Yukarıdaki görünüme göre simgelerin isimleri hangisinde doğru verilmiştir?
A) Internet Explorer – Masaüstünü Göster – Winamp – Media Player
B) Masaüstünü Göster – Internet Explorer – Media Player – Winamp
C) Winamp – Media Player – Internet Explorer – Masaüstünü Göster
D) Media Player – Internet Explorer – Masaüstünü Göster – Winamp
56 Internet Explorer penceresinde yukarıdaki menünün görevi nedir?
A) Sık kullanılan belgelere ulaşmayı sağlar
B) Sık kullanılan web adreslerine ulaşmamızı sağlar
C) Giriş sayfasının açılmasını sağlar
D) Sayfanın açılmasını sağlar
57 Dosyaları gizlemek / göstermek için aşağıdaki seçeneklerden hangisini çalıştırmalıyız?
A) Denetim Masası – Bölge ve Dil Seçenekleri – Diller – Tüm Dosyaları Göster
B) Denetim Masası – Klasör Seçenekleri – Görünüm
C) Denetim Masası – Klavye / Hız – Görünüm
D) Denetim Masası – Klasör Seçenekleri – Genel
58 Başlat düğmesinin hemen sağında yer alan (kare içine alınmış) hızlı başlat düğmesinin işlevi nedir?
A) Denetim masasını açar
B) Internet Gezginini açar
C) Özel bir programa ait hızlı başlatma kısayoludur
D) Masaüstünü gösterir

WORD


59 Araç çubuğu üzerindeki yazıcı simgesi hangi görevi gerçekleştirir?
A) Baskı ön izleme
B) Belgeyi yazıcıya yollar
C )Rapor hazırlar
D) Sayfa düzenini sağlar
60 Yandaki ifadenin tanımı nedir?
A) Bilgi sola dayalı
B) Bilgi sağa dayalı
C) Bilgi ortalanmış
D) Paragraf ayarı yapılmış
61 Yanda verilen simge için aşağıdakilerden hangisi hatalıdır?
A) Çizgi kalınlığı tanımlanabilir
B) Çizgi biçimi tanımlanabilir (tek, çift gibi)
C) Çizgi rengi tanımlanamaz
D) Çizgi için ok eklenebilir
62 Aşağıdakilerden hangisi sayfa yapısı seçeneği ile tanımlanamaz?
A) Soldan bırakılacak boşluk
B) Sağdan bırakılacak boşluk
C) İki yana hizalama
D) Üstten bırakılacak boşluk
63 Yapılan en son işlemi geri almak için aşağıdaki kısa yol tuşlarından hangisi kullanılmalıdır?
A) Ctrl+A B) Ctrl+G C) Ctrl+S D) Ctrl+Z
64 Ctrl + Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belgenin başına gider
B) Belgenin sonuna gider
C) Paragraf başına gider
D) Paragraf sonuna gider
65 Yandaki simgenin anlamı nedir?
A) Çizgi biçim ve kalınlığı
B) Çizgi biçimi
C) Çizgi kalınlığı
D) Çizgi rengi
66 Word Sözlük Dosyası tarafından tanınmayan bir ifade için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İfade sözlüğe eklenebilir
B) İfade düzletilmeden geçilebilir
C) İfade istenirse altı çizili olarak gösterilebilir
D) Yukarıdakilerin hepsi doğru
67 Aksi belirtilmedikçe Durum Çubuğu üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisi görüntülenemez?
A) Sayfa numarası
B) Toplam sayfa adedi
C) Bölüm numarası
D) Scroll Lock tuşu için On / Off durumu
68 Aktif bir dosyaya başka bir dosya eklemeye yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dosya / Aç B) Düzen /Özel Yapıştır C) Düzen / Bağlantılar D) Ekle / Dosya
69 Yandaki simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazım hatalarını kontrol et
B) Formül hatalarını kontrol et
C) Anlam hatalarını kontrol et
D) Hiçbiri
70 Kayıtlı olan dosyayı açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Dosya Menüsü – Aç
B) Düzen Menüsü – Aç
C) Biçimlendirme Araç Çubuğundan tıklanır
D) Hiçbiri
71 Aşağıdakilerden hangisi ile en son yapılan işlem iptal edilmiş olur?
A) Ctrl + Z
B) Düzen Menüsü – Geri Al
C) Standart Araç Çubuğundan simgesi
D) Hepsi
72 Aşağıdakilerden hangisi Çizim Araç Çubuğu öğelerinden değildir?
A) B) C) D)
73 Seçili olan yazıyı Kalın yazdırmak için hangi düğme kullanılmalıdır?
A) B) C) D)
74 Düğmesinin görevi nedir?
A) Paragrafı sola dayalı yapar
B) Paragrafı sağa dayalı yapar
C) Paragrafı ortalar
D) Paragrafı iki yana yaslar
75 I. Dış Kenarlıklar
II. Yazdır
III. Yakınlaştır
IV. Numaralandırma
V. Sütunlar
Aşağıdakilerden hangisi doğru eşleştirmeyi göstermektedir?
A) I – II B) I – II – III C) I – II – V D) II – IV
76 Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Dosya – Sayfa yapısı – Yakınlaştır
B) Görünüm – Yakınlaştır
C) Düzen – Yakınlaştır
D) Biçim – Otomatik biçim
77 Belge içerisindeki karakter, satır, kelime v.b gibi bilgileri saymayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araçlar / Dil
B) Araçlar / Sözcük sayımı
C) Biçim / Sütunlar
D) Biçim / Biçem
78 Biçim / Sütunlar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A) Sayfayı sütunlara ayırma ve sütunlar arası çizgi koyma işlemleri yapılabilir
B) Her sütunun genişlik ve aralık ayarları yapılabilir
C) Eşit sütun genişliği tanımlanabilir
D) Sütunlar için sekme noktaları tanımlanabilir

EXCEL


79 =TOPLA(A1:A3) formülünün açılımı nedir?
A) a1+a2+a3 B) a1 C) a1+a3 D) a3+a2
80 =SOLDAN(“BİLGİSAYAR”;3)
=LEFT(“BİLGİSAYAR”;3) işlevinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) BİLGİSAYAR B) BİLGİ C) SAYAR D) BİL
81 Araçlar / Seçenekler / Görünüm komut dizisinin yaptığı görev nedir?
A) Kılavuz çizgilerinin kopyalanmasını sağlar
B) Kılavuz çizgilerinin görünmesini sağlar
C) Cetvelin silinmesini sağlar
D) Hiçbiri
82 Bir hücre grubu fare ve Ctrl tuşları kullanılarak sürüklenir ve bırakılırsa yapılan işlem nedir?
A) Sürükleme B) Taşıma C) Kopyalama D) Silme
83
B1, B2 ve B3 hücrelerindeki sayıların toplamını B4 hücresine yazdırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
A) =Topla(B1:B3) B)=Topla(A1:A3) C)=Topla(B1:B4) D)=Topla(A1:B4)
84 Bir çalışma sayfasına ait düzenlemeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A) Çalışma sayfasına isim verilebilir
B)Çalışma sayfası gizlenir
C) Çalışma sayfası ayrı bir dosya olarak saklanabilir
D)Çalışma sayfasındaki verile için hazır biçimler kullanılabilir
85 Dosya menüsündeki Kapat seçeneğinin Tümünü Kapat şekline dönüşmesi için menü ile beraber aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi kullanılmalıdır?
A)Ctrl B)Alt C)Shift D) Tab
86 =EĞER(D4>90;”GEÇTİ”;”KALDI”) fonksiyonunda GEÇTİ yazabilmesi için D4 kaç olmalıdır?
A)19 B)90 C)98 D)60
87 =SOLDAN(“BAKANLIK”;3) veya =LEFT(“BAKANLIK”;3) formülünün sonucu nedir?
A)KAN B)BAK C)KIL D)KAB
88 Düzen – Sil komutu hangisini silemez?
A)Tam satır B)Tam sütun C)Tablo D)Hücre
89 =Mak(21;34;3;89;46) işleminin sonucu nedir?
A)Bu komut hata mesajı verir B)89 C)3 D)46
90 =Eğer(A3<50;”Orta”;Eğer(A3<75;”İyi”;”Pekiyi))))) komut satırı A3 hücresinde 67 değeri varken hangi sonucu verir?
A)Hata mesajı verir
B)Hücre içinde İyi yazar
C)Hücre içinde Orta yazar
D)Hücre içinde Pekiyi yazar
91 Düzen / Özel yapıştır / Biçimleri komut dizisinin görevi nedir?
A)Hücre içeriğini biçimi (formatı) ile birlikte yapıştırır
B)Hücre formatını yapıştırır
C)Sadece hücre içeriğini yapıştırır
D)Hücre içeriğini bağlantılı yapıştırır
92 Düzen / Sil / Tüm Sütun seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çalışma sayfasına satır eklemeyi sağlar
B)Çalışma sayfasından sütun silmeyi sağlar, silinen sütunun yeri boş kalır
C)Hücreleri sola öteleyerek sütun siler
D)Hücreleri yukarı öteleyerek satır siler
93 A1 hücresinde ATATÜRK ifadesi var , A2 hücresine A1 hücresini kullanrak ATA kelimesini yazdırmak istersek aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi kullanılır?
A)=Sağdan(A1;3) B) =Soldan(A1;3) C)=Parçaal(A1;3) D)=Çağır(A1;3)
94 İki metni birleştiren formül aşağıdakilerden hangisidir?
A)=”Ali”&”Veli” B)”Ali”&”Veli” C)=”Ali&Veli” D)=Ali $ Veli
95 =TAMSAYI(13,76) fonksiyonu sonucunda hangi değer üretilir?
A)13 B)13,8 C)14 D) 14,00
96 Farenin ekrandaki işareti hangi anlamı taşır?
A)Çerçeve boyutlandırma
B)Simgelerin çalıştırılması durumu
C)Satır – Kolon genişlik ayarlanması
D) Hücre işaretlenmesi
97
A5 hücresi aktifken düğmesine basıldığında hangi değer elde edilir?
A)10 B)12 C)22 D) (#Değer!)
98 Açık olan belgelerin hepsini ekrana yarleştirmek için hangi menü kullanılır?
A)Dosya B)Düzen C)Ekle D)Pencere
99
Yukarıdaki tabloda 1999 yılına ait karı veren D4 hücresindeki formül aşağıdakilerden hangisidir?
A)=B4 – C4 B)=Topla(B4/C4) C)=Topla(B4*C4) D)B4-C4
100
Yukarıdaki tabloda Veli’nin ortalamasının %60’ını veren formül aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)=D3*60/100 B) =D3*60% C) =D3*0,6 D)=D3*%60
101 Birden fazla hücreyi birleştirip verileri ortalayan simge aşağıdakilerden hangisidir?
A) B) C) D)
102
Yukarıdaki tabloya göre aylık ortalama gideri veren formül aşağıdakilerdenn hangisidir?
A)=ortalama(B2:B5) B)=ortalama(C2:C5) C) =ortalama(C2;C5) D) =ortalama(B2;B5)
103
Yukarıdaki tabloda 8 ile 34 rakamlarının toplamını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?
A)=A3:B3 B)=A2+B3 C)=A2;B3 D)=A3..B2
104 Çalışma sayfasını silmek için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim B)Düzen C)Ekle D)Veri
105 Excel uygulamasına standart yazı tipini ve boyutunu ayarlamak için kullanılan yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araçlar – Seçenekler – Görünüm
B)Araçlar – Seçenekler – Hesaplama
C)Araçlar – Seçenekler – Düzen
D)Araçlar – Seçenekler – Genel
106 Excel’de grafik oluşturmak için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ekle B) Görünüm C) Düzen D)Veri
107 E6 hücresindeki sayıdan E4 hücresinde bulunan sayıyı çıkartıp sonucu ikiye bölen formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) =E6 – E4/2
B) =(E6 – E4)/2
C)=(E6-E4):/2
D)=(E6:E4)/2
108
Yukarıdaki tabloda notların ortalamasını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?
A)=(A1+B1+C1)/3 B) =(B1+C1+D1)/3 C)=(B1+B2+B3)/3 D)=TOPLA(B2:B4)/3
109 A5 hücresindeki ANKARA yazısı ile C3 hücresindeki BERKCAN yazısını A3 hücresinde birleşiren formül hangisidir?
A)=Birleştir(A5;” “;C3) B)=Birleştir(A5″ “C3) C) Birleştir(A5;” “;A3) D)Birleştir(A5;” “;C3)
110 Aşağıdakilerden hangisi A5 hücresi ile A22 hücresi arasında yer alan verileri toplayan doğru formüldür?
A)=Topla(A5;A22) B)=TOPLA(A5;A22) C) =TOPLA(A5;A22) D)=Topla(A5:A22)
111 Bir Excel çalışma sayfasında kaç satır bulunur?
A)255 B)256 C)65536 D)6555
112 Yandaki şekilde görülen düğmenin ismi aşağıdaki işlemlerden hangisidir?
A)Yüzde B)Para Birimi C)Ondalık Azalt D) Ondalık Artır
113 Yandaki şekilde görülen düğme aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?
A) Excel programında kullanılan fonksiyonları gösterir
B)Sayıların toplanmasını sağlar
C)Formül kopyalamak için kullanılır
D) Sayıların ortalamasını buldurur
114
Yukarıdaki grafik için gereken değerler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)30, 70, 10, 80, 100, 120
B) 30, 40, 20, 80, 80, 100
C)30, 40, 10, 80, 100, 120
D)30, 40, 10, 40, 80, 100
115 Excel’de formülle başlarken hangi işaret kullanılır?
A)( ) B)= C)* D)/
116 Sütun genişliğini verileri tam sığdıracak boyuta getirmek için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A)Düzen – En Uygun genişlik
B)Sağdan Hizalamak
C)Biçim – Sütun – En uygun genişlik
D)Biçim Boyacısı
117 Elektronik tablolama programı dosyasının A1 hücresinde yazılı olan =TOPLA(A5:B10) alanındaki işlevi C1 hücresine taşıdığınızda işlevin alan adresi aşağıdakilerden hangisine dönüşür?
A)Hiçbir değişiklik olmaz işlev = TOPLA(A5:B10)
B)İşlev =TOPLA(C5:D10) olarak değişir
C) İşlev =TOPLA(C5;D10) olarak değişir
D)İşlev =TOPLA(B5:D10) olarak değişir
118 Aşağıdaki karakterlerden hangisi Excel de eşit değildir anlamına gelir?
A) B)> < C)< > D)> =
119 Aşağıdaki hangisi sayfa2 sayfasındaki A3 hücresinin değerini getirir (kopyalar)?
A)=Sayfa2!A3
B)=Sayfa2!
C)=Sayfa2A3
D)=A3Sayfa2
120 Yanda görülen resimdeki düğmeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A)Simge, Artan oranda sıralama, Azalan oradan sıralama, Grafik sihirbazı, Çizim araç çubuğu göster
B)Otomatik Toplam, Artan oranda sıralama, Azalan oranda sıralama, Grafik sihirbazı, Çizim araç çubuğu göster
CSimge, Azalan oranda sıralama, Artan oranda sıralama, Grafik sihirbazı, Çizim araç çubuğu göster
D)Otomatik Toplam, Azalan oranda sıralama, Artan oranda sıralama, Çizim araç çubuğu göster, Grafik sihirbazı
TEST BİTTİ

indobokep borneowebhosting video bokep indonesia videongentot bokeper entotin videomesum bokepindonesia informasiku videopornoindonesia bigohot