Excel

 

MICROSOFT EXCEL 2013

 

Excel, ofis paketiyle bilgisayarımıza kurulan tablo grafik programdır. Excel Programı ile tablo, grafik oluşturabilir, formül ve fonksiyonlarla elektronik hesaplamalar yapabilir, hücrelere yaptığımız sayısal ya da sayısal olmayan metinlerle, eklediğimiz şekil veya nesneleri düzenleyip biçimlendirebiliriz.

Excel 2003 ve daha önceki sürümlerinde dosya uzantısı xls, şablon uzantısı xlt iken Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde dosya uzantısı xlsx, şablon uzantısı ise xltx olarak değiştirilmiştir. Programda çalışma alanlarını xlwx, grafikleri de xlcx uzantılı olarak ayrıca kaydedebiliriz.

DOSYA MENÜSÜ

Word 2013 kelime işlemci programında tek menü Dosya menüsüdür. Diğer bütün komutlar sekmelerden oluşan şerite yerleştirilmiştir. Dosya menüsünde dosyalarla ilgili yeni belge açmak, diskten belge çağırmak, kaydetmek, yazdırmak gibi temel işlemler yapabilirsiniz.

BİLGİ

Bilgi konutu ile acılan belgenin özelliklerini belirten bilgiler sunulmaktadır. Belgenin boyutu, sözcük sayısı, oluşturulma, değiştirilme, kayıt tarihleri, yazarı gibi bilgilere bu pencereden ulaşabilirsiniz.

YENİ (CTRL+N)

Yeni boş Çalışma sayfası ya da şablonu açmak için kullanılır.

 1. YOL:

1- Dosya menüsünden YENİ komutu kullanılır.

2- Boş belge üzerine tıklanır.

 1. YOL:
  1. Hızlı erişim araç çubuğu üzerindeki Yeni butonuna basılır.
 2. YOL:
  1. Klavyeden CTRL+N tuşlarına basılır.

 

AÇ (CTRL+O)

Diskten belge çağırır. Kayıtlı belgeyi açmak için kullanılan bir komuttur. Aç bölümünde son kullandığınız Word belgeleri görünür. Açmak istediğimiz belge bu bölümdeyse üzerine tıklayarak belgeyi açarız.

Eğer son kullandığımız belgelerden birini açmayacaksak Bilgisayar Seçeneğine çift tıklar, yanda görülen Aç penceresini açarız. Kayıtlı olan belgenin konumunu seçeriz. Sonra da açmak istediğimiz belgenin üzerine çift tıklar ya da belgeyi seçip pencerenin sağ alt kenarındaki Aç butonuna tıklayarak belgemizi açarız.

Aç penceresi üzerinden sadece Word belgelerini değil, önceden kaydetmiş olduğumuz farklı türlerdeki dosyaları da açabiliriz. Diğer dosyaları görebilmek için sağ alt bölümdeki dosya türleri listesinden Tüm Dosyalar (*.*) seçilir. Böylece farklı dosya türleri de pencere içerisinde görülür.

Diskten belge çağırmak için klavye kısayolu olarak Ctrl+O tuşlarını kullanabiliriz.

KAYDET (CTRL+S)

 1. YOL:
 • Dosya menüsünden KAYDET üzerine gelinir.
 • Kayıt Yeri belirlenir.
 • Parolalı kaydedilecekse diyalog kutusunun sağ üstündeki Araçlar üzerine tıklanır ve açılan menüden Güvenlik Seçenekleri tıklanır.
 • Güvenlik Seçenekleri kullanıldığında gelen diyalog kutusuna parola yazılır.
 • Parolanın tekrar onaylanması istenir.
 • Parola onaylandıktan sonra Kaydet tuşuna basılır ve kaydedilir.

* Parolayı kaldırmak için aynı yoldan gidilir, yani dosya parolası girilerek açılır ve Araçlar / Güvenlik Seçeneklerinden parola silinerek kaydedilir.

 1. YOL:
 • Pencerenin üstündeki biçimlendirme araç çubuğundaki disket butonu üzerine basılır.

III. YOL:

–     Klavyeden CTRL+S tuşlarına basılır.

 

FARKLI KAYDET

Dosya bir kere kaydedildikten sonra bir dahaki kayıtta “Farklı Kaydet” diyalog kutusu gelmez, doğrudan kayıt yapılır. “Farklı Kaydet” diyalog kutusunu tekrar görmek için Dosya menüsünden “Farklı Kaydet” komutu kullanılır.

YAZDIR (CTRL+P)

Belge çıktısını almak üzere yazıcıya göndermek için kullanılır. Klavye kısayolu Ctrl+P tuş kombinasyonudur.

Kopya sayısı, yazıcı modeli ve yazdırma alanı, tek çift yüz, harmanlama, yönlendirme gibi yazdırma ayarları yapıldıktan sonra yazdır düğmesini basılarak belge yazıcıya gönderilir.

Kullanılan yazıcının modeli “Yazıcı” bölümündeki listede yer alır. Eğer yeni bir yazıcı tanımlanacaksa Denetim Masasından Aygıtlar ve Yazıcılar seçeneği kullanılır. Listede yer alan yazıcı adı varsayılan olarak atanan yazıcıdır. Yazdıracağımız içeriğin özelliğine göre bilgisayara tanımlamış olduğumuz farklı bir yazıcı da seçilebilir.

Kopya: Kaç kopya çıktı alacağımızı belirleriz.

Belgenin ne kadarının yazdırılacağı “Ayarlar” bölümündeki seçenekler ile belirlenir.

Tüm Sayfaları Yazdır: Belgede toplam kaç sayfa varsa tamamını yazıcıya gönderir.

Seçimi Yazdır: Belgede seçmiş olduğumuz metin bloğunu yazıcıya gönderir.

Geçerli Sayfayı Yazdır: Belgemizde imleç hangi sayfada konumlandırılmış ise sadece o sayfayı yazıcıya gönderir.

Özel Yazdır:  Eğer belli sayfalar, bölüm ya da aralık yazdırılacaksa o sayfalar “Sayfalar” metin kutusuna yazılarak yazıcıya gönderilir. Yazdırılacak sayfa numaraları belirlenirken tüm bir aralık yazdırılacaksa sayılar arasına – (tire) işareti, sayfalar tek tek belirtilecekse sayılar arasına , (virgül) işareti konur. Örneğin, 6’ ıncı sayfadan 14’ üncü sayfaya kadar yazdırılacaksa bu 6-14 yazılır. Böylece 6 ve 14’üncü sayfalar dahil olmak üzere tüm aralık yazıcıya gönderilir. Sadece 5 ve 14’ncü sayfalar yazdırılacaksa 6,14 şeklinde belirtilir.

Belge Bilgisi: Belgenin içeriğini yazdırmayıp, belgede kullandığımız özellikler listesi, işaretleme listesi, sitil ayarları, özel atadığımız kısayol tuşlarının bilgilerini yazdırır.

Tek-Çift Sayfaları Yazdır: Önlü arkalı yazdırmak için önce “Yalnızca Tek Sayfalar” veya “Yalnızca Çift Sayfalar” yazdırılır sonra kağıtların boş tarafları yazdırılacak şekilde çevrilip geri kalan sayfalar yazdırılır.

Tek Yüze Yazdır: Her kağıdın sadece bir yüzüne yazdırır.

Çift Yüze Yazdır: Her kağıdın iki yüzüne de yazdırır. Elimiz ile kağıdı alttan çevirerek tekrar yazıcı tepsisine yerleştirmemiş gerekir.

Harmanlanmış: Birkaç nüsha çıktı alacaksak sayfaları harmanlayarak takım takım yazdırır. Harmanlanmamışı seçersek çıktıları el ile harmanlamamız gerekir.

Yönlendirme: Kağıt boyutunu dikey ya da yatay kullanarak çıktı almamızı sağlar

Kağıt Boyutu: Dosya kağıdı 210×297 mm’lik A4 boyutundadır. Farklı boyutlarda kağıt kullanacaksak kağıt boyutunu ayarlarız.

Sayfa/Yaprak: Normalde her yaprağa bir sayfa çıktı alırken, her yaprağa iki, dört, sekiz sayfa gibi daha fazla sayıda sayfanının çıktısını alabiliriz. Böylece kağıt tasarrufu sağlamış oluruz.  Sayfalar yaprağa ölçekli bir şekilde küçültülerek yerleştirilir.

Belgeyi yazdırmak için hızlı erişim araç çubuğu üzerindeki  yazdır butonuna basıldığında diyalog kutusu gelmeden varsayılan ayarlarla doğrudan yazdırılır.

Klasik “Yazdır” penceresi aşağıda görüldüğü gibidir. Yukarıda anlattığımız tüm ayarlar bu pencere üzerinden de yapılabilir.

 

BASKI ÖNİZLEME

Yazdır penceresinin sağındaki alan baskı ön izleme penceresidir. Yazılan yazının çıktısını almadan önce ön izlemesine bakmak için kullanılır ve kâğıt düzeninin bire bir görüntüsünü verir Baskı Ön izlemeden çıkıp tekrar sayfaya dönmek için Dosya menüsünde yer alan Geri tuşuna basılır. Klavyeden Esc tuşuna basılarak ta çıkılabilir.

PAYLAŞ

Belgemizi bilgisayar ağımıza bağlı farklı kullanıcılara paylaşıma izin vermek için kullanılır.

DIŞA AKTAR

Belgemizi PDF/XPS formatında kaydetmemizi sağlar. Böylece belgemizin düzenini, yazı tipini, Biçimini, rengini, resimlerini korumuş, içeriğin kolayca değiştirilmesini engellemiş oluruz.

KAPAT

Açık dosyayı kapatmak ve Word programından çıkmak için Dosya menüsünden Kapat komutu üzerine tıklanır.

 

HESAP

Microsoft Office hesabımızla ilgilidir. Word temasını değiştirebilir, Ms – Office’te kendimize bir oturum hesabı açabiliriz.

SEÇENEKLER

Genel, ekran görünümü, yazdırma ayarları, kullanıcı bilgisi, yazım denetimi ve dilbilgisi gibi Word seçenek ayarlarını değiştirmek için Seçenekler komutu kullanılır.

 

GÖRÜNTÜ PENCERESİ

Sayfa Gösterme Seçenekleri

İlk Görev Bölmesi   Word ilk başlatıldığında görev bölmesini görüntüler.

Vurgu   Vurgulu metinleri ekranda ve yazdırılan belgelerde görüntüler.

Yer işaretleri   Yer işaretlerini ekranda köşeli ayraç ([]) içine alarak görüntüler. Ayraç yazdırılan belgelerde görünmez.

Durum çubuğu   Word penceresinin en altında durum çubuğunu görüntüler. Durum çubuğu belge ve Word ile ilgili durum bilgisi sağlar.

Ekran ipuçları   Gözden geçiren kişinin açıklamalarını sarı açılan kutular içinde görüntüler. Açıklama, fare imlece bir açıklama işaretinin üzerine getirildiğinde görünür.

Akıllı etiketler   Akıllı etiket olarak algılanan metnin altında mor noktalı çizgi görüntüler.

Hareketli metin   Ekranda metin animasyonlarını görüntüler

Yatay kaydırma çubuğu   Belge penceresinin en altında yatay kaydırma çubuğunu görüntüler.

Dikey kaydırma çubuğu   Belgenin yan tarafında dikey kaydırma çubuğunu görüntüler.

Resim yer tutucuları   Belgelerdeki grafiklerin yerine boş kutular görüntüler. Bu seçenek, çok sayıda grafik içeren belgelerde kaydırma işlemini hızlandırır.

Pencere görev çubuğunda   Bir Microsoft Office uygulamasında açılan her belge için Microsoft Windows görev çubuğunda bir simge görüntüler. Bu onay kutusu temizlenirse, her program için görev çubuğunda tek bir simge görüntülenir.

Alan kodları   Belgelerde alanların sonuçları yerine kodlarını görüntüler. Örneğin, 4 Şubat 2004 yerine { TIME @\”d MMMM YYYY” } görünür.

Alan gölgelendirme   Alanların gölgelendirilip gölgelendirilmeyeceğini ve ne zaman gölgelendirileceğini belirler. Alanları gölgelendirmek için listeden Her Zaman veya Seçildiğinde seçeneği seçilir. Alanların gölgelendirilmesi görülmelerini kolaylaştırır. Gölgelendirme ekranda görünür ancak yazdırılmaz.

Sol kaydırma çubuğu   Dikey kaydırma çubuğunu belgenin sol tarafına yerleştirir.

Biçimlendirme işaretleri

Sekme karakterleri   Belgelerdeki sekme karakterlerini görüntüler.

Boşluklar   Sözcük ve noktaların arasında boşluk görüntüler.

Paragraf işaretleri   Belgelerde paragraf işaretlerini görüntüler.

Gizli metin   Gizli olarak biçimlendirilmiş metni noktalı alt çizgiyle görüntüler. Gizli metin yazdırıldığında noktalı alt çizgi görünmez.

İsteğe bağlı tireler   Satır sonunda bir sözcüğün bölüneceği konumu gösteren tire işaretlerini görüntüler. Sözcük satır sonunda bölünmezse isteğe bağlı tireler görüntülenmez; sözcük bölündüğünde ise normal tire olarak yazdırılır.

Tümü   Buradaki Biçimlendirme işaretleri alanında listelenen tüm biçimlendirme karakterlerini görüntüler.

İsteğe bağlı kesmeler   Bir sözcük veya tümcecik satır sonuna geldiğinde nereden bölüneceğini denetler.

Yazdırma ve Web Düzeni seçenekleri

Çizimler   Word çizim araçlarıyla oluşturulan nesneleri sayfa düzeni görünümünde ve Web düzeni görünümünde görüntüler. Çizimler bu onay kutusunu işaretli olmasa da yazdırılır.

Nesne tutturucular   Bir nesnenin belirli bir paragrafa tutturulduğunu gösteren nesne tutturucularını görüntüler.

Metin sınırları   Metin kenar boşluklarının, sütunların ve paragrafların çevresinde noktalı çizgiler görüntüler. Sınırlar düzen için kullanılır ve yazdırılmaz.

Sayfalar arası boşluk (Yalnızca Yazdırma görünümü)   Metnin üst kenarıyla sayfanın üst kenarı arasındaki boşluğu görüntüler.

Arka plan renk ve resimleri (Yazdırma görünümü)   Arka plan renklerini ve resimlerini görüntüler.

Dikey cetvel (Yalnızca Yazdırma görünümü)   Belge penceresinin sol tarafında dikey cetveli görüntüler. Ayrıca Görünüm menüsünden Cetvel tıklanmış olmalıdır.

Sağ cetvel (Yalnızca Yazdırma görünümü)   Dikey cetveli belge penceresinin sağ tarafına yerleştirir.

Anahat ve Normal seçenekleri

Pencereye kaydır   Metni belge penceresine göre alt satıra kaydırarak ekranda okumayı kolaylaştırır.

Taslak yazı tipi   Aşırı biçimlendirme içeren belgelerin ekranda görüntülenmesini hızlandırır. Bu seçenek karakter biçimlendirmelerinin çoğunu altı çizili ve kalın olarak görüntüler.

Adı   Belgelerde taslak yazı tipi olarak kullanılabilecek yazı tiplerini listeler.

Boyut   Taslak yazı tipinin boyutunu seçmek için kullanılır. Bu seçenek yalnızca Taslak yazı tipi seçildiğinde kullanılabilir.

Stil alanı genişliği   Uygulanan stillerin adlarını gösteren stil alanını metninizin yanında görüntüler ve alanı gizler. Stil alanını açmak için pozitif bir ondalık sayı girilir, örneğin 0,5. Stil alanını kapatmak için 0 girilir.

Genel sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir

Arka planda yeniden sayfalandır   Kullanıcı çalışırken belgeleri otomatik olarak yeniden sayfalandırır.

Mavi arka plan, beyaz metin   Metni mavi arka plan üzerinde beyaz olarak görüntüler.

Sesli olarak uyar   Belirli Word veya Microsoft Office eylemlerine ve olaylarına ses ekler. Örneğin, Word bir işlemi tamamladığında ses çalar.

Animasyon ile görüş bildir   Word ve diğer Office programlarında farenin hareketlerine canlandırma ekler. Bu seçenek ayrıca yazdırma, kaydetme, otomatik biçimlendirme, bulma ve değiştirme gibi işlemlerle ilgili eylemler için animasyonlu imleçler görüntüler.

Açılışta dönüşümleri onayla   Başka bir programda oluşturulmuş dosyaları açarken kullanacağı dosya dönüştürücüsünü kullanıcının seçmesini ister. Word’ün otomatik olarak bir dönüştürücü seçmesi isteniyorsa bu onay kutusu temizlenir.

Açılışta otomatik bağlantıları güncelleştir   Bir belge her açıldığında, diğer dosyalara bağlantılı olan bilgiler otomatik olarak güncelleştirilir.

Ek olarak postala   Dosya menüsünde Gönder’in üzerine gelip Posta Alıcısı (Ek Olarak) seçeneği seçildiğinde etkin belgeyi bir e-posta iletisine ekler. Etkin belgenin içeriğini e-posta iletisine eklemek yerine iletinin içine yazmak için bu onay kutusu temizlenir. Bu seçeneği kullanabilmek için bilgisayarda yüklü bir e-posta programının olması gerekir.

Son kullanılan dosyalar listesi   Dosya menüsünde en son kullanılan dosyaların adlarını görüntüler. Menüde görüntülenen dosya adı sayısını değiştirmek için adet kutusuna 1 ile 9 arasında bir sayı girilir.

WordPerfect kullanıcı yardımı   Bir WordPerfect for DOS tuş bileşimine basıldığında yardımcı yönergeler veya Word karşılığını görüntüler.

WordPerfect kullanıcıları için gezinti tuşları   PAGE UP, PAGE DOWN, HOME, END ve ESC tuşlarının işlevini WordPerfect karşılıklarıyla değiştirir.

Web sayfalarının arka planda açılmasına izin ver   HTML dosyalarını açmaya ve diğer işlemler için Word’ü kullanmaya devam etmeye olanak sağlar.

Otomatik Şekil eklerken otomatik olarak çizim tuvali oluştur   Belgeye çizim nesnesi eklendiğinde bunların çevresine çizim tuvali ekleyip ekleyemeyeceğini belirler.

Ölçü birimi   Yatay cetvel ve iletişim kutularına yazılan ölçüler için kullanılacak varsayılan ölçü birimini seçer.

HTML özellikleri için pikselleri göster   İletişim kutularında, varsayılan ölçü birimini piksel olarak değiştirir.

Karakter birimlerini kullan   Cetvel ve girinti, karakter genişliği gibi diğer özellikler için kullanılan ölçü birimini değiştirir.

Okuma Düzeninde başlatmaya izin ver   Belgeleri okuma düzeni görünümünde açar.

Asya yazı tipini Latince metne uygula   Seçili metne Asya yazı tipi uygulandığında, Latin karakterleri seçili Asya yazı tipiyle değiştirir.

İngilizce Word 6.0/95 belgeleri   Metni doğru şekilde dönüştürme ayarlarını belirler. Word’ün eski sürümleri, Microsoft Windows’un İngilizce sürümleri üzerinde Çince ve Kore dilini desteklemek için bazen diğer şirketlerin programlarıyla birlikte kullanılıyordu. Bu eklentilerin kullanılması açılmaya çalışılan bir belgede metnin yanlış görüntülenmesine neden oluyorsa, metin doğru görünecek şekilde belgeyi dönüştürmek için bu seçenekler kullanılır.

Hizmet Seçenekleri   Hizmet Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için işaretlenir.

Web Seçenekleri   Web Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için işaretlenir.

E-posta Seçenekleri   E-posta Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için işaretlenir.

 

Düzen sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

Yazılan seçilenin yerini alsın   Yazmaya başlandığında seçili metni siler yani üzerine yazar. Bu onay kutusu temizlenirse, Word yeni metni seçili metnin önüne ekler ve seçili metni silmez.

Sürükle/bırak ile metin düzenle   Seçili metni sürükleyerek taşımayı veya kopyalamayı sağlar.

Yapıştırma için INS’yi kullan   Kes veya Kopyala kullanılarak belleğe alınmış olanı belgeye yapıştırmak için INSERT tuşu kullanılır.

Üzerine yazma modu   Yazılan metin, her defasında bir karakter olmak üzere varolan metnin yerini alır.

Akıllı işaretleme kullan   Yukarı veya aşağı kaydırdıkça ekleme noktasının da hareket edeceğini belirtir. SOL OK, SAĞ OK, YUKARI OK ve AŞAĞI OK tuşlarına basıldığında, ekleme noktası kaydırma öncesinde bulunduğu sayfada değil şu anda görüntülenen sayfada hareket eder.

Resim düzenleyicisi   Word’ün resim düzenleyicisi olarak kullanacağı programı belirler.

Resimleri farklı ekle/yapıştır  Bu seçenekle resimler metne satır içi olarak eklenebilir, resimler metinle birlikte taşınabilir veya metin resmin etrafına, önüne veya arkasına sardırılabilir.

Akıllı paragraf seçimini kullan   Paragrafın tamamı seçildiğinde paragraf işaretini de seçer. Bir paragraf kesilip yapıştırıldığında geride boş bir paragraf kalmaz ve paragraf biçimlendirmesini otomatik olarak korur.

Köprü izlemek için CTRL + tıklat kullan   Bağlantılı yapıştırılmış bir ifade veya bir web adresi üzerine gidildiğinde CTRL tuşuna basılı tutularak link atılması için işaretlenir.

Seçerken tüm sözcüğü otomatik seç   Sözcüğün bir kısmı seçildiğinde otomatik olarak sözcüğün tamamını ve takip eden boşluğu seçer.

Stili güncelleştirmeden önce sor   Stil içeren bir metin doğrudan değiştirilip sonra aynı stil yeniden seçildiğinde Word’ün soru soracağını belirtir.

Biçimlendirmeyi izle   Yazdıkça Word’ün biçimlendirmeyi izlemesini sağlar. Bu, aynı biçimlendirmenin başka bir yere kolayca uygulanmasını sağlar.

Biçimlendirme tutarsızlıklarını işaretle   Belgedeki biçimlendirme başka bir biçimlendirmeye benzer (ancak aynı değil) olduğunda, biçimlendirme dalgalı mavi alt çizgiyle işeretlenir. Bu seçeneği kullanmak için Biçimlendirmeyi izle seçeneği de seçilmelidir.

Otomatik Klavye değişimi   Ekleme noktasının bulunduğu konumdaki metnin dilini temel alarak klavye dilini ve yazı tipini değiştirir.

Fransızca’da vurgulu büyük harfleri zorla   Word’ün Fransızca olarak biçimlendirilmiş metindeki büyük harfler için vurgu işaretleri önermesini sağlar. Kesme ve yapıştırma seçenekleri

Yapıştırma Seçenekleri’ni göster   Yapıştırılan metnin biçimlendirilmesini sağlayan Yapıştırma Seçenekleri düğmesini yapıştırılan metnin alt köşesine yerleştirir.

Akıllı kes ve yapıştır   metin yapıştırırken biçimlendirmeyi otomatik olarak ayarlar.

Ayarlar   Ayarlar altındaki seçenekler metin birleştirirken, keserken ve yapıştırırken aralık ve biçimlendirmeyi denetlemek için kullanılır.

Tıklat ve yaz özelliği etkin   Belgenin boş bir alanını çift tıklatarak metin, grafik, tablo veya başka öğeler eklemek için kullanılır.

 

Yazdırma seçenekleri

Taslak çıktısı   Belgeyi biçimlendirmeleri kullanmadan yazdırır. Bu seçeneğin işaretlenmesi, yazdırma işlemini hızlandırır.

Alanları güncelleştir   Yazdırmadan önce belgedeki tüm alanları güncelleştirir.

Bağlantıları güncelleştir   Belgeyi yazdırmadan önce tüm bağlantılı bilgileri güncelleştirir.

A4 için yeniden boyutlandır   Belgeyi standart kağıt boyutuna sığacak şekilde otomatik olarak ayarlar. Bazı yerel ayarlar standart kağıt boyutu olarak A4 kullanır, bazıları iste Letter kullanır. Bu seçenek yalnızca çıktıları etkiler, biçimlendirmeyi etkilemez.

Arka planda yazdırma   Belgeleri arka planda yazdırır, böylece belge yazdırılırken çalışmaya devam edilebilir.

PostScript’i metnin üzerine yazdır   Bir Macintosh için Word belgesi dönüştürüldüğünde PostScript kodunu yazdırmayı sağlar. Bu seçenek yalnızca dönüştürülen belgede PRINT alanları varsa etkili olur.

Yazdırma sırasını ters çevir   Sayfaları, belgenin son sayfasından başlayarak ters sırada yazdırır.

 

Belge ile birlikte

Belge özellikleri   Belgeyi yazdırdıktan sonra ayrı bir sayfada belgenin özet bilgilerini yazdırır.

Alan kodları   Alan sonuçları yerine alan kodlarını yazdırır. Örneğin, 4 Şubat 2004 yerine { TIME @\”d MMMM YYYY” }.

XML etiketleri   Bir XML belgesine uygulanmış XML etiketlerini yazdırır.

Not  Belgeleri Word XML şemasıyla XML olarak kaydetme dışındaki XML özellikleri yalnızca Microsoft Office Professional Edition 2003 ve tek başına çalışan Microsoft Office Word 2003programlarında sağlanmıştır.

Gizli metin   Gizli olarak biçimlendirilmiş tüm metni yazdırır. Word, ekranda gizli metnin altında görünen noktalı çizgiyi yazdırmaz.

Çizim nesneleri   Tüm çizim nesnelerini yazdırır. Bu onay kutusu temizlendiğinde, Word her bir çizim nesnesinin yerinde boş bir kutu yazdırır.

Arka plan renkleri ve resimleri   Tüm arka plan renklerini ve resimlerini yazdırır.

Yalnızca geçerli belge için seçenekler

Yalnızca form verilerini yazdır   Çevrimiçi forma girilen bilgileri yazdırır, formu yazdırmaz.

Varsayılan tepsi   Form verileri yazdırıldığında varsayılan olarak kullanılacak yazıcı tepsisini belirtir.

Çift Yönlü Yazdırma seçenekleri

Sayfanın önü   Sayfa sırasını her kağıdın önüne ayarlar. Her kağıdın en altına sayfa 1 yazdırmak için bu seçenek seçilir. En üste sayfa 1 yazdırmak için bu seçenek temizlenir.

Sayfanın arkası   Sayfa sırasını her kağıdın arkasına ayarlar. En üste sayfa 2 yazdırmak için bu seçenek seçilir. En alta sayfa 2 yazdırmak için bu seçenek temizlenir.

KAYDETME SEÇENEKLERİ

Her zaman yedekle   Belge her kaydedildiğinde bir yedek kopyasını oluşturur. Word tüm yedek kopyalara .wbk dosya adı uzantısını verir ve özgün belgenin bulunduğu klasöre kaydeder.

Hızlı kaydetme yapılabilsin   Yalnızca belgedeki değişiklikleri kaydederek kaydetme işlemini hızlandırır.

Arka planda kaydedildin   Kullanıcı çalışırken belgeleri arka planda kaydeder.

TrueType yazı tiplerini katıştır   Belgeyle birlikte TrueType yazı tiplerini saklar. Belgeyi açan ve üzerinde çalışan diğer kişiler, bu yazı tipleri bilgisayarlarında yüklü olmasa da yazı tiplerini görebilir ve kullanabilir.

Yalnızca kullanılan karakterleri katıştır   Yalnızca gerçekten belgede kullanılan TrueType yazı tiplerini katıştırır. Bir yazı tipindeki karakterlerden 32 veya daha azı kullanılırsa, Word yalnızca bu karakterleri katıştırır. Bu seçenek yalnızca TrueType yazı tiplerini katıştır seçeneğini seçildiğinde kullanılabilir.

Ortak sistem yazı tiplerini katıştırma   TrueType yazı tiplerini yalnızca zaten bilgisayarda yüklü değillerse katıştırır. Bu seçenek yalnızca TrueType yazı tiplerini katıştır seçeneği seçildiğinde kullanılabilir.

Belge özelliklerini sor   Bir belgeyi ilk defa kaydederken Özellikler iletişim kutusunu (Dosya menüsü) açar ve belge özellikleri girmeye imkan tanır.

Normal şablonu kaydetmeden önce sor   Word’den her çıkışta varsayılan şablonda yapılan değişikliklerin kaydedilmek istenip istenmediğini soran bir ileti görüntüler. Bu seçenek temizlenirse, Word sormadan değişiklikleri otomatik olarak kaydeder.

Verileri yalnızca formlar için kaydet   Bir çevrimiçi forma girilen verileri sekme ile ayrılmış tek bir düz metin dosyası biçiminde kaydeder.

Dile ait verileri katıştır   Konuşma ve el yazısı metni gibi dile ait verileri kaydeder.

Ağda/kaldırılabilir sürücülerde saklı dosyaların yerel kopyasını oluştur   Ağda veya çıkarılabilir bir sürücüde depolanan dosyanın geçici bir yerel kopyasını oluşturur.

Otomatik Kurtarma bilgilerini kaydetme sıklığı   Dakika kutusunda belirtilen aralıklarla otomatik olarak belge kurtarma dosyası oluşturur. Kutuya 1 ile 120 arasında bir sayı yazın. Bilgisayar yanıt vermeyi durduğunda veya beklenmeyen bir elektrik kesintisi olduğunda, Word bir sonraki açılışında Otomatik Kurtarma dosyasını açar. Otomatik Kurtarma dosyası, otomatik kurtarma kullanılmaması durumunda kaybolabilecek kaydedilmemiş bilgileri içerir.

Akıllı etiketleri katıştır   Akıllı etiketleri belgenizle birlikte kaydeder.

Akıllı etiketleri Web sayfalarında XML özellikleri olarak kaydet   Bir belgedeki tüm akıllı etiketleri tek bir Köprülü Metin İşaretleme Dili (HTML) dosyası olarak kaydeder.

Varsayılan biçim

Word dosyaları kayıt türü   Bir belge kaydedildiğinde Word’ün kullanacağı varsayılan dosya biçimini belirtir.

Şundan sonraki özellikleri devre dışı bırak   Word’ün son sürümlerinde eklenen özellikleri devre dışı bırakır.

Güvenlik sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

Bu belge için dosya şifreleme seçenekleri

Açma parolası   Belgeyi parolalı kaydetmek için kullanılır. Belge yalnızca kullanıcı doğru parolayı girdiğinde açılır. Parolalar harf, sayı, boşluk ve simge karakterleri içerebilir ve en çok 15 karakter uzunluğunda olabilir.

Bu belge için dosya paylaşımı seçenekleri

Değiştirme parolası   Belgeyi parolalı kaydeder ancak parolayı bilmeyen de belgeyi açar fakat üzerinde değişiklik yapamaz. Doğru parola girilmeden dosya değiştirilemez. Parolalar harf, sayı, boşluk ve simge karakterleri içerebilir ve en çok 15 karakter uzunluğunda olabilir.

Salt okunur önerilir   Başkaları belgeyi açtığında, salt okunur olarak açmalarını önerir. Birisi belgeyi salt okunur olarak açar ve değiştirirse, farklı bir adla kaydetmesi gerekir

Gizlilik seçenekleri

Kaydederken dosya özelliklerinden kişisel bilgileri kaldır   Belgenin yazarı veya açıklama ya da izlenen değişikliklerle ilişkili isimler gibi gizli bilgilerin farkında olmadan dağıtılmasını önler.

İzlenen değişiklik veya açıklama içeren bir dosyayı yazdırma, kaydetme veya gönderme öncesinde uyar   Belgeyi kaydetmeden veya dağıtmadan önce izlenen değişikliklerin ve açıklamaların gözden geçirilmesini ister.

Birleştirme doğruluğunu iyileştirmek için rasgele sayılar depola   Word’ün, karşılaştırma ve birleştirme için, ilişkili belgeleri izlemeye yardımcı olmak üzere rasgele üretilmiş sayılar kullanacağını belirtir. Bu sayılar gizli olmakla birlikte, iki belgenin ilişkili olduğunu göstermek için kullanılabilir.

Açarken veya kaydederken gizli biçimlendirmeleri görünür yap   Tüm açıklama, ek açıklama, silme ve diğer düzeltme türlerini görüntüler.

YAZIM DENETİMİ

Yazarken yazımı Denetle   Yazarken otomatik olarak yazımı denetler ve hataları işaretler.

Bu belgedeki yazım hatalarını gizle   Belgedeki olası yazım hatalarının altındaki kırmızı dalgalı çizgileri gizler.

Her zaman düzeltme öner   Yazım denetimi sırasında önerilen yazımların listesini otomatik olarak görüntüler. Bu seçenek arka planda yapılan yazım denetimlerini etkilemez.

Yalnızca ana sözlükten öner   Ana sözlükten doğru yazım önerir ancak diğer açık özel sözlüklerden önermez.

BÜYÜK HARF ile yazılmış sözcükleri yoksay   Yazım denetimi sırasında, büyük harfle yazılım sözlükleri yoksayar.

Numaralı sözcükleri yoksay   Yazım denetimi sırasında, sayı içeren sözcükleri yoksayar.

Internet ve dosya adreslerini yoksay   Yazım denetimi sırasında Internet adreslerini, dosya adlarını ve elektronik posta ad ve adreslerini yoksayar.

Dilbilgisi

Yazarken dilbilgisini denetle   Yazarken otomatik olarak dilbilgisini denetler ve hataları yeşil dalgalı çizgi ile işaretler.

Bu belgedeki dilbilgisi hatalarını gizle   Belgedeki yeşil dalgalı alt çizgileri gizler.

Dilbilgisi ve yazım denetimini birlikte yap   Yazım denetimi sırasında dilbilgisini ve yazımı denetler. Yalnızca yazımı denetlemek için bu seçenek kapatılır.

Okunabilirlik istatistiklerini göster   Dilbilgisi denetleyicisinin çalıştırılmasından sonra belgenin okunabilirlik istatistiklerini görüntüler. Bu seçenek arka planda yapılan dilbilgisi denetimlerini etkilemez.

Yazma stili   Word’ün etkin belgeyi denetlerken kullanacağı yazma stilini belirtir

Yazım Denetleme Araçları

Belgeyi Denetle   Yazımı ve dilbilgisini denetler.

 

BİÇİMLENDİRME

Eklemeler   Eklenen metni işaretlemek için kullanılan biçimi ayarlar.

Silmeler   Silinen metni işaretlemek için kullanılan biçimi ayarlar.

Biçimlendirme   Biçimlendirme değişikliklerini belirlemek için kullanılan biçimi ayarlar.

Değişiklik çizgileri   Değiştirilen paragrafları işaretleyen dikey çizgilerin konumunu belirler.

Renk   Ekleme, silme, biçimlendirme değişiklikleri ve değişiklik çizgilerine uygulanan renkleri ayarlar. Varsayılan olarak Word her gözden geçiren için farklı bir renk kullanır.

Açıklamaların rengi   Belgeye eklenen açıklamalara uygulanacak rengi ayarlar.

Balonlar

Balonlar kullan (Sayfa ve Web Düzeni)   Açıklamaların ve izlenen değişikliklerin ne zaman belgenin kenar boşluğunda balonlar içinde görüntüleneceğini belirtir. Hiçbir Zaman seçildiğinde açıklamalar ve izlenen değişiklikler belgeni metni içine yerleştirilir.

Tercih edilen genişlik   İstenen balon genişliğini ayarlar.

Kenar boşluğu   Word’ün balonları görüntüleyeceği kenar boşluğunu belirtir.

Birimi   Balon genişliği için ölçü birimini ayarlar.

Metne bağlı çizgileri göster   Her bir balonu belge içindeki değişiklik veya açıklamanın konumuna bağlayan bir çizgi görüntüler.

Yazdırma (Balonlu)

Kağıt yönlendirmesi   Bir belge ve belgenin izlenen değişiklikleri ile açıklamaları yazdırıldığında kağıt yönlendirmesini ayarlar. Word’ün en iyi yönlendirmeye karar vermesi için Otomatik seçilir. Sayfa Yapısı iletişim kutusunda belirtilen yönlendirmeyi korumak için Sürdür tıklatılır. Balonlar için en fazla alan ayırmak için Yatay Zorla tıklatılır.

Kullanıcı Bilgisi sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

Adı   Diğer kullanıcıların görmesi istenen ad yazılır. Word adı Özellikler iletişim kutusunda (Dosya menüsü), mektup ve zarflarda, değişiklikleri izlemek için ve belgeye eklenen açıklamaları işaretlemek için kullanır.

İlk harfler   Diğer kullanıcıların görmesi istenen ad baş harfleri yazılır.

Mektup adresi   Word’ün zarf ve mektuplar için varsayılan gönderen/iade adresi olarak kullanması istenen adres yazılır.

Uyumluluk sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

Yazı Tipi Değişimi   Bu iletişim kutusu etkin belge ile bilgisayarın aynı yazı tipine sahip olduğundan emin olmak için kullanılır. Belge bilgisayarda bulunmayan yazı tipleri kullanıyorsa, yerine kullanılacak bir yazı tipi belirtilir.

Önerilen seçenekler   Ekranı başka bir sözcük işleme programına göre değiştirir. Örneğin, Word’ün eski bir sürümü veya bir WordPerfect sürümü.

Seçenekler   Etkin belge için görüntüleme seçeneklerini listeler. Bu seçenekler Word’de çalışırken nasıl göründüğünü etkiler, belgede kalıcı değişiklik yapmaz.

Varsayılan   Seçenekler listesindeki ayarları yeni varsayılan uyumluluk seçenekleri olarak saklamak için kullanılır.

TABLOYA GİRİŞ İŞLEMİ

Tabloya giriş yapmak için önce giriş yapılacak hücre üzerine gelinir. Klavyeden istenilen yazılır ve enter tuşuna basılır. Enter tuşuna basmak yerine ok tuşları ile sağa, sola, aşağı veya yukarı hareket ederek veya formül çubuğundaki  simgesine tıklanarak da giriş yapılır.

Girişten vazgeçmek için klavyeden ESC tuşuna basılır veya formül çubuğundaki   simgesine tıklanır.

 EXCEL’ DE VERİ TÜRLERİ

 1. Alfasayısal (alfanümerik)
 2. Sayısal (nümerik)
 3. Tarih ve saat

ALFA SAYISAL GİRİŞLER

Alfa sayısallar (sayısal olmayan girişler) hücre içerisinde sola dayalı yazılır. Ancak daha sonra ilgili komut kullanılarak alfa sayısalların hücre içerisindeki konumu değiştirilebilir.

SAYISAL GİRİŞLER

Sayısallar (sayısal girişler) hücre içerisinde sağa dayalı yazılırlar. Ancak daha sonra ilgili komut kullanılarak sayısalların hücre içerisindeki yeri değiştirilebilir.

TARİH GİRİŞLERİ

10.10.2005 gibi tarih girişleridir. Tarih girişleri hücre içerisinde sağa dayalı yazılırlar. Aksi takdirde tarih girişi hatalı yapılmış olur.

 

TABLODA HÜCRE, SATIR VE SÜTUN SEÇME İŞLEMİ

MOUSE (Fare) ile seçim işlemi;

 • Tek bir hücre seçmek için hücre üzerine tıklanır.
 • Bir hücre aralığı seçmek için aralığın ilk hücresine tıklanır ve kalın beyaz artı işareti varken basılı tutularak son hücreye kadar sürüklenir.
 • Komşu olmayan hücreleri seçmek için klavyedeki CTRL tuşu basılı tutulur.
 • Komşu hücreleri seçmek içim klavyedeki SHIFT tuşu basılı tutulur.
 • Tüm bir satırı seçmek için satır başlığına tıklanır.
 • Tüm bir sütunu seçmek için sütun başlığına tıklanır.

KLAVYE ile seçim işlemi;

 • Tek bir hücre seçmek için ok tuşlarına basılır.
 • Bir hücre aralığı seçmek için SHIFT tuşu basılı tutularak ok tuşları kullanılır.

EXCEL’ DE KULLANILAN ARİTMATİKSEL OPERATÖRLER

 

( ), ^, *, /, +, –

EXCEL’ DE KULLANILAN MANTIKSAL OPERATÖRLER

VE, YADA, DEĞİL, DOĞRU, YANLIŞ, EĞER

EXCEL’ DE KULLANILAN KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ

En az iki sayısal değeri birbirleriyle büyüklük bakımından karşılaştıran operatörlerdir.

>                        BÜYÜKTÜR

<                       KÜÇÜKTÜR

=                        EŞİTTİR

>=                      BÜYÜK YADA EŞİT

<=                      KÜÇÜK YADA EŞİT

< >                     EŞİT DEĞİL

SAYISALLARIN GİRİŞ ŞEKİLLERİ

 1. Normal Giriş doğrudan rakam tuşlarına basılarak yapılan giriştir.
 2. Formül Girişi hücre adreslerini (başvuruları) kullanarak yapılan giriştir. Bu tür hesaplamalarda hücrelerdeki değerlerden biri değiştiğinde sonuç da değişir. Formül girişi her zaman = ile başlar.

 

Yukarıdaki iki sayıyı toplamak için formül girişi yapılmıştır. Böylece toplanan iki sayıdan birisi değiştiğinde sonuç da otomatik olarak değişecektir.

 1. Fonksiyon Girişi: Excel’ de bulunan hazır fonksiyonları (işlevleri) kullanarak yapılan giriştir. Örneğin bir aralıkta bulunan sayıları toplamak için =TOPLA fonksiyonu kullanılır. = TOPLA (A1:A10) şeklinde yazılır. Fonksiyon girişleri = ile başlamak zorundadır.

EXCEL’ DE ADRESLER (BAŞVURULAR / REFERANSLAR)

Excel hücre adresi olarak satır ve sütun adlarının kesişimini kullanır. Örneğin “A” sütunun “1”. satırı üzerindeki hücrenin adı A1’dir. Hesaplamalarda adresler iki şekilde kullanılır:

 1. Göreceli Adres: Satır ve sütunun kesişmesiyle oluşan adrestir (A1 gibi). Göreceli adres ile formül veya fonksiyon hesaplandığında bu hesaplama farklı bir hücreye taşınabilir veya kopyalanabilir. Başka bir deyişle kopyalanan ya da taşınan formül bulunduğu yere göre işlem görür.
 2. Mutlak Adres: Mutlak adres sabit adrestir. Mutlak adres kullanılarak hesaplanan formül veya fonksiyon farklı bir hücreye taşındığında veya kopyalandığında gittiği adrese göre işlem görmez. Mutlak adres belirtirken satır ve sütun adının önüne $ işareti yazılır. $A$1, $D$7 gibi adresler mutlaktır.

Farklı bir sayfadan hücre adresi belirlemek için ise sayfa adından sonra (!) işareti ve sonra hücre adresi yazmamız gerekir. Sayfa1!A1 gibi.

GİRİŞ SEKMESİ

 

 

PANO PANOSU

Pano panosundaki kes veya kopyala düğmeleriyle seçili olan metni ya da nesneleri belleğe alıp (panoya alıp), yapıştır düğmesiyle panodaki içeriği imlecin bulunduğu yere taşıyıp, kopyalayabilirsiniz. Biçim boyacısı ile de imlecin bulunduğu satırdaki biçimlendirmeleri tek seferde başka metne uygulayabilirsiniz.

 

Kes (Ctrl+X) : Seçili metni, imlecin bulunduğu yere taşıyarak yapıştırmak üzere, bulunduğu yerden keserek (silerek) panoya ekler.
Kopyala (Ctrl+C) : Seçili metni, imlecin bulunduğu yere kopyalayıp yapıştırmak üzere, çoğaltarak (kopyalayarak) panoya ekler.
Yapıştır (Ctrl+V) : Kes ya da Kopyala ile panoya (belleğe) alınan içeriği imlecin bulunduğu yere ekler. (yapıştırır)
Biçim Boyacısı

(Ctrl+Shift+C)

: İmlecin bulunduğu metindeki biçimlendirmeleri taradığımız (seçtiğimiz) metine tek seferde uygular.

 

YAZI TİPİ PANOSU

Çalışma sayfası içerisinde seçilen metnin yazı tipini, stilini, punto büyüklüğünü zemin ve metin rengini değiştirmek, kenarlık vermek için kullanılır. Eğer isterseniz yaptığımız biçimlendirmelerinizi temizleyerek eski orijinal haline geri getirebilirsiniz.

Panonun sağ alt köşesindeki düğmeye tıkladığımızda Yazıtipi diyalog kutusu gelir. Diyalog kutusunda Yazıtipi, Karakter Aralığı ve Metin Efektleri olmak üzere üç bölüm vardır. Daha gelişmiş biçimlendirmeleri bu iletişim penceresinden yapabilirsiniz.

 

Yazı Tipi (Ctrl+Shift+Y) : Kullanılacak yazı fontu seçilir.
Yazı Tipi Boyutu (Ctrl+Shift+P) : İşaretli kısmın boyutunu değiştirir.
Puntoyu Büyüt (Alt+Ctrl+Shift+”) : Mevcut puntoyu artırır.
Puntoyu Küçült (Alt+Ctrl+”) : Mevcut puntoyu azaltır.
Kalın (Ctrl+K) : İşaretli kısmı kalın yazar.
İtalik  (Ctrl+T) : İşaretli kısmı eğik yazar.
Altı Çizili  (Ctrl+Shift+A) : İşaretli kısmın altını çizer. Altçizgi rengi de istenirse değiştirilir.
Kenarlıklar : Seçili hücrelere kenarlık ekler.
Metin Vurgu Rengi : Metin zemin rengini değiştirir.
Yazi Tipi Rengi : İşaretli kısmın rengini değiştirir.

 

HİZALAMA PANOSU

SAYI PANOSU

STİLLER PANOSU

KOŞULLU BİÇİMLENDİRME KOMUTU

Koşulu sağlayan hücreleri biçimlendirmek için Koşullu Biçimlendirme komutu kullanılır. Örneğin yaşı 20’den büyük olanların kırmızı görünmesi isteniyorsa koşullu biçimlendirme kullanılır.

  A B
1 ADI YAŞI
2 ZEKİ 45
3 ASLI 18
4 BERKCAN 25

 

Yukarıdaki tabloda yaşı 20’ den büyük olanları kırmızı renkte biçimlendirmek için Yaşı başlığı altındaki hücreler işaretlenir ve Koşullu Biçimlendirme komutu kullanılır. Komut kullanıldığında gelen diyalog kutusunda yaşı 20’ den büyük olanlar için koşul girilir.

Koşul verildikten sonra diyalog kutusunun sağındaki Biçim … butonuna basılır.  Biçim butonuna basıldığında gelen diyalog kutusundan sağ altta Renk kutusundan kırmızı renk bulunur ve seçilir.

Renk seçilip Tamam butonuna basılır ve koşulu sağlayanların kırmızı renkte olduğu görülür.

  A B
1 ADI YAŞI
2 ZEKİ 45
3 ASLI 18
4 BERKCAN 25

 

HÜCRELER PANOSU

EKLE KOMUTU

Çalışma sayfasında istenilen yere hücre, satır veya sütun eklemek için kullanılır. Komut kullanıldığında aşağıdaki diyalog kutusu gelir.

Hücreleri sağa ötele : Seçili hücreyi sağa kaydırır ve yeni bir hücre ekler.

Hücreleri yukarı ötele

: Seçili hücreyi yukarı kaydırır ve yeni bir hücre ekler.
Tüm satır : Seçili satırın verilerini aşağı kaydırarak yeni bir satır ekler.
Tüm sütun : Seçili sütunun verilerini sağa kaydırarak yeni bir satır ekler.

 

SATIR KOMUTU

Çalışma sayfasına yeni bir satır eklemek için kullanılır.

SÜTUN KOMUTU

Çalışma sayfasına yeni bir sütun eklemek için kullanılır.

ÇALIŞMA SAYFASI KOMUTU

Çalışma tablosuna yeni bir çalışma sayfası eklemek için kullanılır. Çalışma sayfaları Excel’ de çalışma tablosunun altında Sayfa1, Sayfa2, Sayfa3 … olarak görnür. Komut kullanıldığında hiçbir sorgulama gelmeden yeni bir sayfa eklenir.

SİL KOMUTU

Seçili olan hücreyi veya hücrenin üzerinde bulunduğu satırı/sütunu silmek için kullanılır. Komut kullanıldığında aşağıdaki diyalog kutusu gelir.

Hücreleri sola ötele

: Seçili hücreyi siler ve sağındaki hücreleri sola kaydırır.

Hücreleri yukarı ötele

: Seçili hücreyi siler ve altındaki hücreleri yukarı kaydırır.
Tüm satır : Hücrenin üzerinde bulunduğu satırın tümünü siler. Yukarı doğru satır kayması olur.
Tüm sütun : Hücrenin üzerinde bulunduğu sütunun tümünü siler. Sola doğru sütun kayması olur.

 

SAYFAYI SİL KOMUTU

Seçili sayfaları çalışma kitabından silmek için kullanılır.

 

DÜZENLEME PANOSU

SIRALA KOMUTU

İşlem tablosu üzerinde bulunan verileri herhangi bir alana göre artan veya azalan sırada satır veya sütun üzerinde sıralamak için kullanılır. Sıralama yapabilmek için sıralanacak olan tablo içinde olmak gerekir.

Sıralama hangi alana göre yapılacaksa Sıralama Ölçütü altındaki listeden seçilir. Örneğin ada göre A- Z sıralaması yapılacaksa ADI seçilir.

Aynı ada sahip birden fazla kişi varsa ikinci olarak neye bakacaksa Sonra altındaki listeden seçilir. Örneğin listede aynı ada sahip olanlar için Soyadı daha önce gelenler önce yazılacaksa Sonra listesinden SOYADI seçilir.

Sıralamanın artan mı yoksa azalan sırada mı olacağı Artan – Azalan düğmeleri işaretlenerek belirlenir.

Eğer başlık varsa Başlık satırı var işaretlenir ki başlıklar da sıralamaya dahil edilmesin.

DOLDUR KOMUTU

Aşağı

: Seçilen hücredeki bilgiyi alttaki hücrelere kopyalar.
Sağ : Seçilen hücredeki bilgiyi sağdaki hücrelere kopyalar.
Yukarı : Seçilen hücredeki bilgiyi yukarıdaki hücrelere kopyalar.
Sol : Seçilen hücredeki bilgiyi soldaki hücrelere kopyalar.

 

Çalışma Sayfası Boyunca

: Seçilen hücredeki bilgiyi çalışma sayfaları boyunca kopyalar. Komutun aktif hale gelebilmesi için tablonun altındaki çalışma sayfası adlarına Ctrl tuşu basılı iken tıklanır ve kopyalanacak sayfaların seçimi yapılır.

 

Seriler

: Belirli artış veya azalış miktarı olan sayısal veya tarihsel seriler oluşturmak için kullanılır. Komut kullanıldığında aşağıdaki diyalog kutusu gelir.

 

 

Satırlar : Seri satır üzerinde oluşturulacaksa işaretlenir.
Sütunlar : Seri sütun üzerinde oluşturulacaksa işaretlenir.
Tür    
Doğrusal : Sayısal seri oluşturmak için kullanılır. Bu seçenekle artış veya azalış gösteren seriler oluşturulur. Örneğin; 5, 6, 7, 8, 9, 10, …
Büyüyen : Sayısal seri oluşturmak için kullanılır. Bu seçenekle çarpımlı seri oluşturulur. Örneğin; Seçili hücredeki rakam 5 olsun. Adım değeri 2 olsun. Son değer 100 olsun. Sonuç 5, 10, 20, 40 ve 80 olarak hesaplanır.
Tarih : Tarih serileri oluşturmak için kullanılır. Tarih seçildiğinde diyalog kutusundaki tarihle ilgili Gün, İş günü, Ay ve Yıl seçenekleri aktifleşir.

Örneğin 01.01.2004 tarihli bir hücredeyken 01.01.2015 tarihine kadar bir seri oluşturmak için Tarih birimi Yıl olarak işaretlendikten sonra Son değer 01.01.2015 olarak girilir ve onaylanır.

Otomatik doldurma : Hücre içerisindeki değeri taralı olan komşu hücrelere otomatik doldurmak için kullanılır.
Adım değeri : Serinin azalış veya artış miktarını belirtmek için kullanılır.
Son değer : Serinin alabileceği son değeri belirtmek için kullanılır.
Eğilim : Seçilen alandaki sayısal değerleri kullanarak adım değerini hesaplar ve doğrusal bir seri yaratır.

Örneğin:

Eğilim kullanmadan önce Eğilim kullandıktan sonra
2 2,1
4 4,2
7 6,3
8 8,4

 

Seri örnekleri:

Doğrusal Seri Büyüyen Seri Tarihsel Seri Oto. doldurma
2 5 01.01.2004 Berkcan
4 25 01.01.2005 Berkcan
6 125 01.01.2006 Berkcan
80 625 01.01.2007 Berkcan
10 3125 01.01.2008 Berkcan

 

DOLDUR KOMUTU / İki Yana Yasla

Bir hücreye sığmayacak kadar uzun yapılan bir girişi her kelime ayrı bir hücreye yerleşecek şekilde düzenler.

Örneğin; “Berkcan Bilgisayar Kursu” ifadesini herhangi bir hücreye girdikten sonra ifade üzerindeyken İki yana yasla kullanıldığında aşağıdaki gibi görünür.

 

Berkcan
Bilgisayar
Kursu

TEMİZLE KOMUTU

Belirlenen hücre veya hücreler içerisindeki girişleri tamamını veya belli özelliklerini silmek için kullanılır. Komut üzerine gelindiğinde takip eden menü açılır.

Tümü : Hücrenin hem biçimini, hem açıklamasını hem de içeriğini siler.
Biçimler : Sadece hücrenin biçimlendirmesini siler, açıklama ve içerik kalır.
İçindekiler : Hücrenin içindekileri siler, biçimlendirme ve açıklama kalır.
Açıklamalar : Hücreye açıklama verilmişse bu açıklamayı siler. İçerik ve biçimlendirme kalır.

HÜCRELER KOMUTU

Seçili olan hücre veya hücrelerin sayı biçimini, hizalamasını yazı tipini, kenarlığını, desenini ve koruma seçeneklerini değiştirmek için kullanılır.  Komut kullanıldığında aşağıdaki diyalog kutusu gelir.

 

Sayı sekmesindeki seçeneklerle hücreye girilen sayısallar biçimlendirilir.

Genel : Biçimli bir sayının biçimlendirmesini kaldırır.
Sayı : Sayısallarda ondalıktan sonraki basamak sayısın görmek ve binler hanesini nokta ile ayırmak için kullanılır.
Para Birimi : Sayısalların başına veya sonuna para birimi simgesi koymak için kullanılır.
Finansal : Para birimi simgelerini ve ondalıkları bir sütun içinde hizalar.
Tarih : Sayı girişlerini tarihe çevirir. Excel’ de 1 rakamı 01.01.1900 tarihine eşittir.
Saat : Sayısal değerleri saate çevirir.
Yüzde Oranı : Sayısal değerleri 100 ile çarpıp sağ taraflarına % karakterini ekler.
Kesir : Ondalıklı sayısal değerleri kesir şeklinde görüntüler.
Bilimsel : Sayısalların üslü yazılmasını sağlar.
Metin : Sayılar metin olarak yorumlanır.
Özel : Posta kodu, telefon numarası gibi özel girişler için kullanılır.
İsteğe uyarlanmış : Var olan kodlar üzerinde düzenlemek yapmak için kullanılır.

Sayı biçimi

Giriş Görüntü
123456 123.456

Para birimi

Giriş Görüntü
1000000 1.000.000 TL
5000000 5.000.000 TL

 

Tarih

Giriş Görüntü
1 01.01.1900
2 02.01.1900

 

Zaman

Giriş Görüntü
0,75 18:00

 

Yüzde Oranı

Giriş Görüntü
5 500 %
6 600 %

 

Kesir

Giriş Görüntü
1,5 1  1/2
1,25 1  1/4

 

Bilimsel

Giriş Görüntü
12000000 1,20E+07

 

Hizalama sekmesindeki seçeneklerle hücre içerisindeki girişler hizalanır.

Genel : Yazıları genel şekli ile yerleştirir. Hücre içerisinde sayısalları sağa, metinleri sola dayalı yazar.
Sol (Girinti) : Seçili hücredeki yazıyı sola yaslı yazar.
Orta : Seçili hücredeki yazıyı hücre içerisinde ortalı yazar.
Sağ : Seçili hücredeki yazıyı hücre içerisinde sağa yaslı yazar.
Doldur : Seçili hücredeki karakterlerle bütün hücreyi doldurur.
İki Yana Yasla : Hücre genişliğini geçen yazıyı aynı hücrede alt alta yazar.

 

Dikey

Üst : Seçili hücredeki değeri hücre yüksekliğine ve yatayda tanımlı seçeneğe bağlı olarak hücrenin üst kısmına yerleştirir.
Orta : Seçili hücredeki değeri hücre yüksekliğine ve yatayda tanımlı seçeneğe bağlı olarak hücrenin orta kısmına yerleştirir.
Alt : Seçili hücredeki değeri hücre yüksekliğine ve yatayda tanımlı seçeneğe bağlı olarak hücrenin alt kısmına yerleştirir.
İki Yana Yasla : Seçili metni hücre yüksekliği boyunca dağıtmak için kullanılır.

 

Yönlendirme seçili hücrelerdeki metnin yönlendirmesini değiştirmek için kullanılır.

Metni Kaydır ile metin hücre içinde bir çok satıra kaydırılır. Kaydırılan satırların sayısı, sütunun genişliğine ve hücre içeriğinin uzunluğuna bağlıdır.

Hücreye yapılan giriş hücreye uydurulacaksa Uyacak şekilde daralt kullanılır.

İki veya daha fazla hücreyi tek bir hücre haline getirmek için Hücreleri birleştir kullanılır.

Yazıtipi sekmesindeki seçeneklerle seçili alandaki yazıların tipi, boyutu ve rengi değiştirilir. Komut kullanıldığında aşağıdaki diyalog kutusu gelir.

Kenarlık sekmesindeki seçeneklerle seçili hücre veya hücre grubuna kenarlık verilir. Komut kullanıldığında aşağıdaki diyalog kutusu gelir.

 

Desenler sekmesindeki seçeneklerle işaretlenen hücre veya hücrelere desen verilir. Komut kullanıldığında aşağıdaki diyalog kutusu gelir.

Koruma sekmesindeki seçenekler çalışma sayfasını koruma altına almak için kullanılır. Kilitli işaretlendiğinde çalışma sayfasında değişiklik yapılamaz, Gizli işaretlendiğinde formül ya da fonksiyon içeren hücrelerin formül veya fonksiyonları formül çubuğunda gizlenir. Kilitli veya Gizli işaretlendikten sonra Araçlar Menüsü / Koruma / Sayfayı Koru kullanılmalıdır. Aksi taktirde çalışma sayfası koruması açılmaz. Komut kullanıldığında aşağıdaki diyalog kutusu gelir.

 

EKLE SEKMESİ

 

TABLOLAR PANOSU

ÇİZİMLER PANOSU

UYGULAMALAR PANOSU

GRAGİKLER PANOSU

GRAFİK KOMUTU

Çalışma sayfasındaki verileri kullanarak grafik oluşturmak için kullanılır.  Grafik eklenmek üzere komut kullanıldığında Grafik Sihirbazı kullanıcıya adım adım yol gösterir. Grafik kullanımına ve grafik çeşitlerine kitabın sonunda değinilecektir.

EXCEL’DE GRAFİK OLUŞTURMA

Hazırlanan tablolar grafik kullanılarak görsel hale getirilir. Grafik bir çalışma tablosundaki sayısal verinin grafiksel (biçimsel) gösterimidir. Grafikte gösterilen her bir hücreye veri noktası denir. Veri noktalarının oluşturduğu gruba veri serisi denir.

Grafik oluşturmadan önce grafikte gösterilecek alanlar çalışma sayfasına tablo şeklinde girilir. Daha sonra verilerden oluşan bu tablo işaretlenir ve Ekle / Grafik komutu kullanılır.

Örnek

Başlıklar dahil tüm tablo işaretlenir. Ekle / Grafik kullanılır ve aşağıdaki sihirbaz gelir. Sihirbaz yardımı ile 4 adımda grafik oluşturulur.

 

Birinci adımda nasıl bir grafik oluşturulacaksa sol taraftaki Grafik Türü listesinden seçilir. Seçilen grafiğin alt seçenekleri sağ taraftaki pencerede görünür. Seçim yapıldıktan sonra İleri butonuna tıklanır.

İkinci adımda diyalog kutusu aşağıdaki gibidir ve eğer tablo doğru taranmışsa burada herhangi bir değişikliğe gerek yoktur. İleri butonuna tıklanır.

Üçüncü adımda aşağıdaki diyalog kutusu gelir, burada grafik başlığı ile X ve Y eksenlerinin başlığı tanımlanır.

Eksenler sekmesinde X ve Y ekseninin görünüp görünmemesi sağlanır.

Kılavuz Çizgileri sekmesinde kılavuz çizgileri ile ilgili ayarlamalar yapılır.

Göstergenin konumu ile ilgili düzenleme Gösterge sekmesindeki seçeneklerle yapılır.

Veri etiketlerinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirlemek için Veri Etiketleri sekmesi kullanılır.

Veri tablosu da grafikle beraber gösterilecekse Veri Tablosu sekmesinden gerekli seçenek işaretlenir.

Bütün tanımlamalardan sonra İleri butonuna basılır ve gelen diyalog kutusunda grafiğin çalışma sayfası içinde nesne olarak mı yoksa ayrı bir sayfada tek başına mı oluşturulacağı belirlenir.

Son butonuna basıldığında grafik tamamlanır ve aşağıdaki gibi görünür.

Tabloda yapılacak her türlü değişiklik grafiğe de yansıyacaktır. Örneğin tabloya dönülüp de BERKCAN adlı öğrencinin birinci notu (mavi sütunda görünen) 75 iken 35 olarak değiştirildiğinde grafik otomatik olarak aşağıdaki gibi değişecektir.

Mevcut grafik türünü bir başkasıyla değiştirmek için grafik görüntüde iken yukarıdan Grafik menüsüne tıklanır ve ilk komut olan Grafik Türü tıklanır. Açılan diyalog kutusundan grafik yenisi ile değiştirilir.

Grafiğe ait tabloyu görmek için grafik görüntüde iken Grafik menüsüne tıklanır ve açılan menüden Kaynak Verisi komutu tıklanır.

RAPORLAR PANOSU

MİNİ GRAFİKLER PANOSU

FİLTRELER PANOSU

BAĞLANTILAR PANOSU

METİN PANOSU

SİMGELER PANOSU

SAYFA DÜZENİ SEKMESİ

 

TEMALAR PANOSU

SAYFA YAPISI PANOSU

SIĞDIRMAK İÇİN ÖLÇEKLENDİR PANOSU

SAYFA SEÇENEKLERİ PANOSU

YERLEŞTİR PANOSU

FORMÜLLER SEKMESİ

 

İŞLEV KİTAPLIĞI PANOSU

 

EXCEL’DE FONKSİYONLAR (İŞLEVLER)

Formül ve fonksiyonlar mutlaka = (eşittir) işareti ile başlamak zorundadır. Komşu hücreler üzerinde hesap yapılırken araya iki nokta üst üste (:) ya da yan yana (..) konur. Komşu olmayan hücreler üzerinde hesap yapılırken araya noktalı virgül (;) konur. Bu iki kural bütün işlevlerde geçerlidir. İşlevlerde hücre adresleri kullanıldığı gibi sayısal ya da alfasayısal değerler de kullanılabilir.

 

MATEMATİK ve TRİGONOMETRİ İŞLEVLERİ

TOPLA İŞLEVİ

Verilen hücre adreslerindeki sayısal verileri ya da girilen sayıların toplamını hesaplar.

 

=TOPLA(adres1:adres2)  Sayılar arasındaki ayraç (:) (iki nokta üst üste) ya da (..) (yan yana) ise belirtilen hücre aralığındaki tüm sayıları toplar.

=TOPLA(A1:B5) à  =A1+A2+A3+A4+A5+B1+B2+B3+B4+B5 à Sonuç 550

=TOPLA(adres1;adres2;adres3; …) Sayılar arasındaki ayraç (;) (noktalı virgül) ise sadece belirtilen hücre adreslerindeki sayıları toplar.

=TOPLA(A1;A3;A5) à =A1+A3+A5 à Sonuç 90

=TOPLA(sayı1;sayı2;sayı3;…)

=TOPLA(10;30;50)    à =10+30+50    à Sonuç 90

ETOPLA İŞLEVİ

Seçilen hücre aralığındaki, verilen koşul ya da ölçüte uyan sayıların toplamını hesaplar.

 

 

=ETOPLA(adres1:adres2;”koşul”)  Sayılar arasındaki ayraç (:) (iki nokta üst üste) ya da (..) (yan yana) ise belirtilen hücre aralığındaki tüm sayıları toplar.

=ETOPLA(A1:B5;”>40”) à  = A5+B1+B2+B3+B4+B5 à Sonuç 450’dir. Koşul; toplanacak sayıların 40’tan büyük olmasıdır.

=ETOPLA(adres1;adres2;adres3;”koşul”) Sayılar arasındaki ayraç (;) (noktalı virgül) ise sadece belirtilen hücre adreslerindeki sayıları toplar.

=ETOPLA(A1;A5;B4;”>40”) à =A5+B4 à Sonuç 140

=ETOPLA(sayı1;sayı2;sayı3;”koşul”)

=ETOPLA(10;50;90;”>40”)    à =10+30+50    à Sonuç 140

 

ÇARPIM İŞLEVİ

Bir hücre aralığındaki sayıları çarpmak için kullanılır.

 

=ÇARPIM(adres1:adres2) Tanımlanan aralıktaki tüm sayıları çarpar.

=ÇARPIM(A1:C3) à =A1*B1*C1 à Sonuç 750

=ÇARPIM(adres1;adres2;adres3; …) Sadece tanımlanan hücrelerdeki sayıları çarpar.

=ÇARPIM(A1;C3) à =A1*C1        à Sonuç 75

=ÇARPIM(sayı1;sayı2;sayı3; …)

=ÇARPIM(5;10:15) à =5*10*15    à  Sonuç 75

ÇARPINIM İŞLEVİ

Bir sayının faktöriyelini hesaplar. Faktöriyel, verilen n sayısının n’den bire kadar olan tamsayıların çarpımı ile bulunur. Örneğin 5 sayısının faktöriyeli; 5!=5*4*3*2*1=120’ dir.

=ÇARPINIM(Adres)    =ÇARPINIM(A1) à Sonuç 120

=ÇARPINIM(Sayı)      =ÇARPINIM(5)    à Sonuç 120

BÖLÜM İŞLEVİ

Bir sayının bir sayıya tam bölümündeki bölümün tam kısmını hesaplar, ondalık ya da kalanı göstermez.

 

 

=BÖLÜM(adrespay;adrespayda)  à =BÖLÜM(A1;B1) à Sonuç 3

=BÖLÜM(sayıpay;sayıpayda)      à =BÖLÜM(180;60) à Sonuç 3

MOD İŞLEVİ

Bir sayının bir sayıya bölümünden kalanı hesaplar. Örneğin 15’in 4’e bölümünden kalan 3’tür. Yani 15 denktir 3 (Mod 4)

=MOD(adresbölünen;adresbölen)  à =MOD(A1;B1) à Sonuç 3

=MOD(sayıbölünen;sayıbölen)      à = MOD(15;4)    à Sonuç 3

ORTALAMA İŞLEVİ

Tanımlanan hücre adreslerindeki sayıların toplamının toplam terim sayısına bölümünü  hesaplanır.

 

=ORTALAMA(adres1:adres2) Bir hücre aralığındaki sayıların ortalamasını hesaplar.

=ORTALAMA(A1:B5) à =(A1+A2+A3+A4+A5+B1+B2+B3+B4+B5)/10àSonuç 55

=ORTALAMA(adres1;adres2;adres3;…) Tabloda yer alan sayılardan sadece belirtilen adreslerdeki sayıların ortalamasını hesaplar.

=ORTALAMA(A1;A3;A5) à =(A1+A3+A5)/3 à Sonuç 30

=ORTALAMA(sayı1;sayı2;sayı3;…)

=ORTALAMA(10;30;50)    à =(10+30+50)/3   à Sonuç 30

KUVVET İŞLEVİ

Üssü alınmış bir sayının istenen dereceden sonucunu hesaplar.

=KUVVET(adres:üs) à =KUVVET(A1;B1) à Sonuç 32 (25=2*2*2*2*2=32)

=KUVVET(sayı;üs) à =KUVVET(3;4)  à Sonuç 81 (34=3*3*3*3=81)

KAREKÖK İŞLEVİ

Belirtilen hücre adresindeki sayısal değerin karekökünü hesaplar.

=KAREKÖK(adres) à =KAREKÖK(A1) à Sonuç 16

=KAREKÖK(sayı) à =KAREKÖK(25) à Sonuç 5

KAREKÖKPİ İŞLEVİ

Sayının Pi (3,14) sayısı ile çarpımının karekökünü hesaplar.

=KAREKÖKPİ(adres) à =KAREKÖKPİ(A1) à Sonuç 7,926655

=KAREKÖKPİ(sayı)   à =KAREKÖKPİ(20)  à Sonuç 7,926655

MUTLAK İŞLEVİ

Bir sayının mutlak değerini verir. Sayı pozitifte negatifte olsa mutlak değerin dışına her zaman pozitif olarak çıkar. Bir sayının mutlak değeri, işareti olmayan sayıdır, pozitif olduğunu göstermek için önüne (+) işareti yazılmaz.

=MUTLAK(adres) à =MUTLAK(A1)  à Sonuç 14 (|-14|=14)

=MUTLAK(sayı)   à =MUTLAK(-81)  à Sonuç 14 (|-81|=81)

=MUTLAK(256)    à  Sonuç 256  (|256|=256)

İŞARET İŞLEVİ

Girilen bir sayının işaretini verir; Sayı pozitifse 1, sıfır ise 0, negatifse -1, sonucunu gösterir.

 

=İŞARET(adres) à =İŞARET(A1)  à Sonuç 1 (Pozitif sayıdır)

=İŞARET(adres) à =İŞARET(A2)  à Sonuç 0 (Sayı sıfıra eşittir)

=İŞARET(adres) à =İŞARET(A3)  à Sonuç -1 (Negatif sayıdır)

=İŞARET(sayı)   à =İŞARET(14)  à Sonuç 1 (Pozitif sayıdır)

=İŞARET(sayı)   à =İŞARET(0)     à Sonuç 0 (Sayı sıfıra eşittir)

=İŞARET(sayı)   à =İŞARET(-34) à Sonuç -1 (Negatif sayıdır)

OBEB İŞLEVİ

Tanımlanan hücre aralığındaki sayıların en büyük ortak bölenini döndürür.

 

=OBEB(adres) à =OBEB(A1:C1)  à Sonuç 2 (OBEB(8,14,20)=2)

=OBEB(sayı)   à =OBEB(8;14;20) à Sonuç 2 (OBEB(8,14,20)=2)

OKEK İŞLEVİ

Tanımlanan hücre aralığındaki sayıların en küçük ortak çarpanını döndürür.

 

=OKEK(adres) à =OKEK(A1:C1)  à Sonuç 280 (OKEK(8,14,20)=280)

=OKEK(sayı)   à =OKEK(8;14;20) à Sonuç 280 (OKEK(8,14,20)=280)

 

TAMSAYI İŞLEVİ

Rasyonel bir sayının ondalık hanesine bakmaksızın, aşağıya doğru en küçük tamsayıya yuvarlar.

=TAMSAYI(adres) à =TAMSAYI(A1)         à Sonuç 14

=TAMSAYI(sayı)   à =TAMSAYI(14,9578) à Sonuç 14

=TAMSAYI(sayı)   à =TAMSAYI(25,321)   à Sonuç 25

=TAMSAYI(sayı)   à =TAMSAYI(-9,4)       à Sonuç -10

=TAMSAYI(sayı)   à =TAMSAYI(-12,1)     à Sonuç -13

YUVARLA

Ondalıklı (rasyonel) bir sayıyı belirlenen basamak sayısına kadar yuvarlamak için kullanılır. Yuvarlanacak sayı silinirken beş ve beşin üstündeyse önündeki sayıya bir ilave edilerek silinir, beşin altındaysa direkt silinir.

Yuvarla fonksiyonunda hücre adresi yazılıp noktalı virgülden sonra yazılan rakam virgülden sonra kalması gereken basamak sayısıdır. 3 yazarsak 3 basamak, 2 yazarsak 2 basamak, 1 yazarsak 1 basamak bırakana kadar yuvarlama yapar. Sıfır yazarsak sayıda virgülden sonra hiç basamak kalmayacağı için, tamsayıya dönüştürülecek bir biçimde yuvarlanmış olur.

=YUVARLA(adres;basamak_sayısı)  =YUVARLA(A1;2)  à Sonuç 14,88

=YUVARLA(A1;1)  à Sonuç 14,9

=YUVARLA(A1;0)  à Sonuç 15

=YUVARLA(A4;2)  à Sonuç -14,48

=YUVARLA(A4;1)  à Sonuç -14,5

=YUVARLA(A4;0)  à Sonuç -15

=YUVARLA(sayı;basamak_sayısı)

=YUVARLA(45,4584;2) à Sonuç 45,46

=YUVARLA(45,4584;1) à Sonuç 45,5

=YUVARLA(45,4584;0) à Sonuç 46

Eğer basamak sayısı negatif (-) bir rakamla belirtilmiş ise; -1 onluk, -2 yüzlük, -3 binlik dilimlerde tamsayıya yuvarlar. Belirtilen sayı 5 ve 5’in üstündeyse kendine yakın onluk, yüzlük ya da binlik bir üst tamsayıya, 5’in altındaysa kendine yakın onluk, yüzlük ya da binlik bir alt tamsayıya yuvarlar.

=YUVARLA(14,857;-1)  à Sonuç 10     à =YUVARLA(15,857;-1)  à Sonuç 20

=YUVARLA(-14,857;-1) à Sonuç -10    à =YUVARLA(-15,357;-1) à Sonuç -20

=YUVARLA(145,857;-2) à Sonuç 100  à =YUVARLA(155,857;-2) à Sonuç 200

=YUVARLA(-145,857;-2)à Sonuç -100 à =YUVARLA(-155,857;-2)à Sonuç -200

AŞAĞIYUVARLA İŞLEVİ

Seçilen rasyonel sayının yuvarlanacak rakamları 5 ve üzerinde dahi olsa sıfıra yakınsayarak yuvarlar. Virgülden sonra kaç basamak bırakılacak ise rakamlar değiştirilmeden olduğu gibi bırakılır fazla olan rakamların büyüklüğüne bakılmaksızın silinir.

=AŞAĞIYUVARLA(adres;basamak_sayısı)

=AŞAĞIYUVARLA(A1;2)àSonuç 56,45

=AŞAĞIYUVARLA(A1;1)àSonuç 56,4

 

= AŞAĞIYUVARLA(sayı; basamak_sayısı)

= AŞAĞIYUVARLA (56,45789;2) à Sonuç 56,45

= AŞAĞIYUVARLA (56,45789;1) à Sonuç 56,4

YUKARIYUVARLA İŞLEVİ

Seçilen rasyonel sayının yuvarlanacak rakamları 5’in altında dahi olsa 9’a yakınsayarak yuvarlar. Virgülden sonra kaç basamak bırakılacak ise yuvarlanacak rakamların büyüklüğüne bakılmaksızın silinirken önündeki sayıya bir ilave edilir.

=YUKARIYUVARLA(adres;basamak_sayısı)

=YUKARIYUVARLA(A1;2)àSonuç 56,14

=YUKARIYUVARLA(A1;1)àSonuç 56,2

= YUKARIYUVARLA(sayı; basamak_sayısı)

= YUKARIYUVARLA (56,13426;2) à Sonuç 56,14

= YUKARIYUVARLA (56,13426;1) à Sonuç 56,2

ÇİFT İŞLEVİ

Seçilen bir rasyonel sayıyı mutlak değerce kendinden büyük en yakın çift tam sayıya yuvarlar.

 

=ÇİFT(adres) à =ÇİFT(A1)       à Sonuç 12

= ÇİFT(sayı)  à = ÇİFT(11,345) à Sonuç 12

= ÇİFT(sayı)   à = ÇİFT(13,123)   à Sonuç 14

=ÇİFT(sayı)    à =ÇİFT(-12,1)      à Sonuç -14

TEK İŞLEVİ

Seçilen bir rasyonel sayıyı mutlak değerce kendinden büyük en yakın tek tam sayıya yuvarlar.

 

=TEK(adres) à =TEK(A1)        à Sonuç 13

= TEK(sayı)  à = TEK(11,345) à Sonuç 13

= TEK(sayı)  à = TEK(13,123) à Sonuç 15

=TEK(sayı)   à =TEK(-12,1)     à Sonuç -13

Pİ İŞLEVİ

Pi sayısını verir. Adres ya da sayı belirtmemize gerek yoktur. =Pİ() yazmamız yeterlidir.

=Pİ( ) à Sonuç 3,141593

Pi sayısını 3,14 şeklinde kullanmak istediğimizde yuvarlayarak yazmamız gerekir.

=YUVARLA(Pİ( );2) à Sonuç 3,14

DERECE İŞLEVİ

Radyan türünden verilen açıyı dereceye dönüştürür.

=DERECE(adres) à =DERECE(A1)        à Sonuç 5729,577951 derece

= DERECE(açı)    à = DERECE(100)      à Sonuç 5729,577951 derece

RADYAN İŞLEVİ

Dereceyi radyana dönüştürür.

=RADYAN(adres) à =RADYAN(A1)        à Sonuç 1,745329752 radyan

= RADYAN(açı)    à = RADYAN(100)      à Sonuç 1,745329752 radyan

ROMEN İŞLEVİ

İstenen bir sayının romen rakamı karşılığını verir.

=ROMEN(Adres) à =ROMEN(A1) à Sonuç VIII

=ROMEN(Sayı)   à =ROMEN(14) à  Sonuç XIV

S_SAYI_ÜRET İŞLEVİ

0 ya da 0 ile 1 arasındaki sayıları eşit dağılımla rastgele sayı üretir.

=S_SAYI_ÜRET( )

=S_SAYI_ÜRET( ) à 0,148429

 

METİN İŞLEVLERİ

BÜYÜKHARF İŞLEVİ

Metni büyük harfe çevirir. (Excel’de alfa sayısallar çift tırnak (“) içinde yazılır).

=BÜYÜKHARF(Adres) à =BÜYÜKHARF(A1) à Sonuç BİLGİSAYAR’dır.

=BÜYÜKHARF(metin)à =BÜYÜKHARF(“bilge kaan”)à Sonuç BİLGE KAAN’dır.

KÜÇÜKHARF İŞLEVİ

Metni küçük harfe çevirir. (Excel’de alfa sayısallar çift tırnak (“) içinde yazılır).

=KÜÇÜKHARF(Adres) à    =KÜÇÜKHARF(A1) à Sonuç ahmet kaan’dır.

=KÜÇÜKHARF(metin) à =KÜÇÜKHARF(“AHMET KAAN”) à Sonuç ahmet kaan’dır.

SAĞDAN İŞLEVİ

Bir metnin ya da sayısal değerin sağından istenen karakter sayısı kadarını görüntüler.

=SAĞDAN(adres;karakter_sayısı)     à =SAĞDAN(A1;4) à Sonuç KARA’dır.

=SAĞDAN(“metin”;karakter_sayısı) à =SAĞDAN(“AHMET”;3) à Sonuç MET’tir.

SOLDAN İŞLEVİ

Bir metnin ya da sayısal değerin solundan istenen karakter sayısı kadarını görüntüler.

=SOLDAN(adres;karakter_sayısı)    à =SOLDAN(A1;4) à Sonuç TÜRK’tür.

=SOLDAN(“metin”;karakter_sayısı)à=SOLDAN(“TÜRKİYE”;4)àSonuç TÜRK’tür.

PARÇAAL İŞLEVİ

Bir metnin ya da sayısal değerin istediğimiz karakterden başlayarak, istediğimiz karakter sayısı kadarını görüntüler.

=PARÇAAL(adres;başlangıç_sırası;karakter_sayısı) à

=PARÇAAL(A1;2;3) à Sonuç AŞK’tır. A1 hücresindeki “BAŞKENT” ifadesinin 2. karakterinden başlayarak 3 tane karakterini görüntüledi.

=PARÇAAL(“metin”;başlangıç_sırası;karakter_sayısı) à

=PARÇAAL(“BAŞKENT”;2;3) à Sonuç AŞK’tır.

BİRLEŞTİR İŞLEVİ

Farklı hücrelerdeki girişleri tek bir hücrede birleştirir.

=BİRLEŞTİR(adres1;adres2;…) à =BİRLEŞTİR(A1;B1) à

Sonuç BERKCANBİLGİSAYAR’dır. Eğer iki metin arasında boşluk bırakacak isek; ilk (;) işaretinden sonra çift tırnak (“ “) içerisinde boşluk bırakmalıyız.

=BİRLEŞTİR(A1;” “;B1) à Sonuç BERKCAN BİLGİSAYAR’dır.

=BİRLEŞTİR(“Metin1”;” “;”Metin2”;” “;”metin3”;…) à

=BİRLEŞİTİR(“AHMET”;” “;”AYDINALP”) à Sonuç AHMET AYDINALP’tır.

Birleştirmenin diğer bir yöntemi de =BİRLEŞTİR fonksiyonun kullanmadan doğrudan eşittir ile başlayıp çift tırnaklar ve (ampersant) kullanmaktır. Çift tırnak arasında ne kadar boşluk bırakırsak iki metin arasında da o kadar boşluk bırakılmış olur.

=A1&B1 à Sonuç BERKCANBİLGİSAYAR’dır.

=A1&” “&B1 à Sonuç BERKCAN BİLGİSAYAR’dır.

=(“AHMET”&” “&”AYDINALP”) à Sonuç AHMET AYDINALP’tir.

UZUNLUK İŞLEVİ

Seçilen bir hücre içeriğindeki karakter sayısını verir. Eğer sözcükler arasında boşluk var ise boşluk karakteri de sayılır.

=UZUNLUK(adres)    à =UZUNLUK(A1) à Sonuç 10’dur.

=UZUNLUK(“metin”) à =UZUNLUK(“BİLGE KAAN”) à Sonuç 10’dur.

YİNELE İŞLEVİ

Bir metni ya da karakteri verilen sayıda yineler.

=YİNELE(adres;sayı) à =YİNELE(A1;5) à Sonuç xxxxx’tir. X karakterini 5 kez yineleyerek görüntüledi.

=YİNELE(“metin”;sayı) à=YİNELE(“TC”;4) àSonuç TCTCTCTC

DAMGA İŞLEVİ

0 ile 255 arasında toplamda 256 tane sayısal değerin ASCII kod karşılığındaki karakter karşılığını görüntüler.

=DAMGA(sayı) à =DAMGA(126) à Sonuç ~ (Tilda, yaklaşık işareti) görüntüler.

İSTATİKLİKSEL İŞLEVLER

BAĞ_DEĞ_SAY İŞLEVİ

Bağımsız değişken sayısı belirtilen hücre aralığındaki sayı içerikli hücrelerin kaç tane olduğunu sayar.

=BAĞ_DEĞ_SAY(Adres1:Adres2)

=BAĞ_DEĞ_SAY(A1:B5) à Sonuç 8 adet sayısal veri

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İŞLEVİ

Bağımsız değişkenlerden belirtilen hücre aralığındaki dolu hücrelerin sayısal ya da alfasayısal olmalarına bakmaksızın kaç tane olduğunu sayar.

=BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(adres1:adres2)

=BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(A1:B5) à Sonuç 9 adet dolu hücre

BOŞLUKSAY İŞLEVİ

Belirtilen hücre aralığındaki boş hücreleri sayar.

 

=BOŞLUKSAY(aralık) à =BOŞLUKSAY(A1:B5) à Sonuç 1 adet boş hücre

EĞERSAY İŞLEVİ

Belirtilen hücre aralığındaki koşula uyan hücreleri sayar.

=EĞERSAY(aralık;”koşul”) à =EĞERSAY(A1:C3;”>50”) à Sonuç 4 adet 50’den büyük olma koşulunu sağlayan hücre var. Ölçüt çift tırnak işaretleri arasına yazılmalıdır.

EĞERORTALAMA İŞLEVİ

Belirtilen hücre aralığındaki koşula uyan hücrelerin ortalamasını hesaplar.

=EĞERORTALAMA(aralık;”koşul”)

=EĞERORTALAMA(A1:C3;”<60”) Sonuç 30’dur.

60’dan küçük olma koşulunu sağlayan 5 adet sayısal değerin ortalamasını almış olduk. Ölçüt çift tırnak işaretleri arasına yazılmalıdır.

MAK İŞLEVİ

Bir hücre aralığındaki en büyük sayıyı verir.

=MAK(adres1:adres2) Tanımlanan aralıktaki en büyük sayıyı verir.

=MAK(A1:B5) à Sonuç 1923

=MAK(adres1;adres2;adres3;…) Tanımlanan hücrelerdeki en büyük sayıyı verir.

=MAK(A1;A3;B5) à Sonuç 1453

=MAK(sayı1;sayı2;sayı3;…) Tanımlanan sayılar içerisindeki en büyük sayıyı verir.

=MAK(90;25;571;69;196) à Sonuç 571

MİN İŞLEVİ

Bir hücre aralığındaki en küçük sayıyı verir.

=MİN(adres1:adres2) Tanımlanan aralıktaki en küçük sayıyı verir.

=MİN(A1:B5) à Sonuç 14

=MİN(adres1;adres2;adres3;…) Tanımlanan hücrelerdeki en küçük sayıyı verir.

=MİN(A1;A4;B2) à Sonuç 25

=MİN(sayı1;sayı2;sayı3;…) Tanımlanan sayılar içerisindeki en küçük sayıyı verir.

=MİN(1071;1299;1918;1453) à Sonuç 1071

BÜYÜK İŞLEVİ

Belirtilen bir veri kümesindeki k’inci en büyük sayıyı verir. Örneğin, üçüncü en büyük sayı k’dir.

=BÜYÜK(aralık_adresi:kaçıncı_büyük) à =BÜYÜK(A1:C3;3) à Sonuç 70’tir. Tanımlanan hücre aralığına bakılırsa en büyük üçüncü sayının 70 olduğu görülmektedir.

KÜÇÜK İŞLEVİ

Belirtilen bir veri kümesindeki k’inci en küçük sayıyı verir. Örneğin, ikinci en küçük sayı k’dir.

=KÜÇÜK(aralık_adresi:kaçıncı_küçük) à =KÜÇÜK(A1:C3;2) à Sonuç 20’dir. Tanımlanan hücre aralığına bakılırsa en küçük ikinci sayının 20 olduğu görülmektedir.

 

MANTIKSAL İŞLEVLER

EĞER İŞLEVİ

Koşullu işlem yapmak için kullanılır. Koşul sağlanıyorsa ilk önermeyi, sağlanmıyorsa sonraki değeri verir ya da yapılacak işlemi uygular. (Alfa sayısallar tırnak içinde yazılır.)

=EĞER(koşul;”Koşul_doğru_ise_ilk_önerme”;”koşul_yanlış_ise_sonraki_önerme”)

Aşağıdaki tabloda vize ve final not ortalaması 50’ den büyük olan öğrenciler geçmiş, 50 veya daha küçük olanlar koşulu gerçekleştirmediği için kalmışlardır. Not ortalaması 50 olan öğrencilerin geçebilmesi için koşula >= yazmamız gerekir.

=EĞER(D2>50;”GEÇTİ”;”KALDI”) à Durumda, not ortalaması 50’ den büyük olduğu için koşul sağlanmış oluyor ve GEÇTİ yazısını göstermiştir.

=EĞER(D3>50;”GEÇTİ”;”KALDI”) à Durumda, not ortalaması 50’ den küçük olduğu için koşul sağlanmamıştır ve sonraki önermeyi uygulayarak KALDI yazısını göstermiştir.

VE İŞLEVİ

Tüm bağımsız değişkenler DOĞRU’ ysa DOĞRU’ yu verir. Bir ya da daha fazla bağımsız değişkeni YANLIŞ’ sa YANLIŞ’ ı verir.

=VE(mantıksal1;mantıksal2;…) à =VE(2+2=4;2+3=5) à DOĞRU

Ve İşlevinin Değer Tablosu
Koşul 1 Ve Koşul 2 Sonuç
Doğru Ve Doğru Doğru
Doğru Ve Yanlış Yanlış
Yanlış Ve Doğru Yanlış
Yanlış Ve Yanlış Yanlış

 

 

 

 

 

 

 

EĞER İLE VE FONKSİYONLARININ BİRLİKTE KULLANIMI

Koşullu işlem yapılırken birden fazla koşula bağlı işlem yapılacaksa; Eğer işlevinde koşul olarak en az iki koşul verilmekte ve bu iki koşulun da gerçekleşmesi durumuna göre işlem yapılacaktır. Her iki koşul da gerçekleşirse doğru değer döndürecektir. Koşullardan biri ya da ikisi de gerçekleşmiyorsa yanlış değer döndürecektir. Eğer işlevindeki ve fonksiyonu aşağıdaki örnekte olduğu gibi işlem yapmaktadır.

Bekar erkeklere %10 zam yapılacaktır. Bu durumda zam yapılması için iki koşulun aynı anda sağlanması gerekir. Cinsiyeti ERKEK, (E harfi ile gösterildi) medeni durumu BEKAR olacak.

 

=EĞER(VE(B2=”E”;C2=”BEKAR”);D2*2;D2)

Bu durumda sadece BERK ve GÖKHAN adlı kişilere zam yapılacaktır, diğerlerine yapılmayacaktır. Çünkü ikisi de bekar ve erkektirler.

YADA İŞLEVİ

Koşullardan en az birinin gerçekleştiği durumlarda doğru değer, koşulardan her ikisinin de yanlış olduğu durumlarda yanlış değer döndürür.

 

Yada İşlevinin Değer Tablosu
Koşul 1 Yada Koşul 2 Sonuç
Doğru Yada Doğru Doğru
Doğru Yada Yanlış Doğru
Yanlış Yada Doğru Doğru
Yanlış Yada Yanlış Yanlış

 

 

 

 

 

 

 

EĞER İLE YADA İŞLEVLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI

Eğer işlevinde koşul olarak iki koşul verilmekte ve bu iki koşulun en az birinin gerçekleşmesi durumuna göre işlem yapılacaktır. Her iki koşul da gerçekleşirse ya da koşullardan biri bile gerçekleşirse doğru değer döndürecektir. Koşullardan her ikisi de gerçekleşmiyorsa yanlış değer döndürecektir. Eğer işlevindeki yada fonksiyonu aşağıdaki örnekte olduğu gibi işlem yapmaktadır.

Kadınlara yada cinsiyet aranmaksızın tüm bekarlara %10 zam yapılacaktır. Bu durumda zam yapılması için iki koşuldan en az birinin sağlanması gerekir. Cinsiyeti KADIN, (K harfi ile gösterildi) medeni durumu BEKAR olacak.

=EĞER(YADA(B2=”K”;C2=”BEKAR”);D2*2;D2)

Bu durumda Kaan ve Bilge haricindeki herkese zam yapılmıştır. Çünkü ikisi de koşullardan hiç birini sağlamamakta, zam yapılan diğerleri en az birini sağlamaktadırlar.

DEĞİL İŞLEVİ

Bağımsız değişkenin mantığını tersine çevirir. Eğer mantıksal sınama doğru sonuç veriyorsa yanlışa, yanlış sonuç veriyorsa doğruya çevirir.

 

=DEĞİL(YANLIŞ) à DOĞRU

=DEĞİL(3+2=5)     à YANLIŞ

 

TARİH ve SAAT İŞLEVLERİ

BUGÜN İŞLEVİ

Geçerli sistem tarihini verir.

=BUGÜN( )

=BUGÜN( ) à 11.10.2015

ŞİMDİ İŞLEVİ

Geçerli sistem tarihi ve saatini verir.

=ŞİMDİ( )

=ŞİMDİ( ) à 11.07.2007 19:23

TARİH İŞLEVİ

Tarih parantezinde yazılan yıl, ay ve günü, Türkiye’de kullanılan gün, ay, yıl olarak tarih formatında yazar.

=TARİH(yıl;ay;gün)

=TARİH(75;05;19) à 19.05.1975

AY İŞLEVİ

Tarih veri türünde girilen bir içeriğin ay karşılığını 1 (Ocak) ile 12 (Aralık) sayı değerleri arasında verir.

 

=AY(adres)         à =AY(A1)              à Sonuç 10’dur.

=AY(gün;ay;yıl) à =AY(20;10;2015) à Sonuç 10’dur.

 

TANIMLI ADLAR PANOSU

AD KOMUTU

Ad / Tanımla

Bir hücreye veya hücre aralığına ad vermek için kullanılır. Normalde hücre adları satır ve sütun başlıklarını kullanırlar.  A1, B7 gibi.

Ad tanımlamak için isimlendirilecek olan hücre üzerine gelinir. Ad / Tanımla komutu kullanılır. Komut kullanıldığında aşağıdaki diyalog kutusu gelir. Burada hücreye verilecek ad yazılır ve Ekle butonuna basılır.

 

Ad / Yapıştır

Çalışma sayfasında tanımlanmış tüm adları ve adreslerini istenen hücreden itibaren yapıştırır. Komut kullanıldığında aşağıdaki diyalog kutusu gelir.

FORMÜL DEMETLEME PANOSU

HESAPLAMA PANOSU

 

VERİ SEKMESİ

 

DIŞ VERİ AL PANOSU

BAĞLANTILAR PANOSU

SIRALA VE FİLTRE UYGULA PANOSU

SIRALA KOMUTU

İşlem tablosu üzerinde bulunan verileri herhangi bir alana göre artan veya azalan sırada satır veya sütun üzerinde sıralamak için kullanılır. Sıralama yapabilmek için sıralanacak olan tablo içinde olmak gerekir.

Sıralama hangi alana göre yapılacaksa Sıralama Ölçütü altındaki listeden seçilir. Örneğin ada göre A- Z sıralaması yapılacaksa ADI seçilir.

Aynı ada sahip birden fazla kişi varsa ikinci olarak neye bakacaksa Sonra altındaki listeden seçilir. Örneğin listede aynı ada sahip olanlar için Soyadı daha önce gelenler önce yazılacaksa Sonra listesinden SOYADI seçilir.

Sıralamanın artan mı yoksa azalan sırada mı olacağı Artan – Azalan düğmeleri işaretlenerek belirlenir.

Eğer başlık varsa Başlık satırı var işaretlenir ki başlıklar da sıralamaya dahil edilmesin.

 

FİLTRE UYGULA KOMUTU

Koşul vererek koşulu sağlayan kayıtları süzdürmek için Filtre Uygula komutu kullanılır. Komut üzerine gelindiğinde takip eden menü açılır.

Otomatik Filtre Uygula

Süzdürme işlemini otomatik yaptırmak için kullanılır. Komutu kullanmadan önce süzdürme yapılacak tablo içinde herhangi bir yerde olmak gerekir. Komut kullanıldığında her başlığın yanında küçük oklar görünür. Süzme hangi alanla ilgili yapılacaksa o başlığın yanındaki aşağı ok tıklanır.

Örnek

Adı “A”  harfi ile başlayanları süzmek için ADI yanındaki aşağı oka basıldığında aşağıdaki diyalog kutusu gelir. Buradan Özel üzerine gelinir ve tıklanır. Özele tıklandığında gelen diyalog kutusunda aranan adları “A” harfi ile başlayacağı belirtilir.

 

 

Tamam butonuna basıldığında sadece adı “A” harfi ile başlayanların listelendiği görülür.

Aşağı oka basıldığında gelen listeden İlk 10… tıklandığında listedeki ilk on kişi görünür. Tümü tıklandığında tekrar tüm liste listelenir.

Okları kaldırmak için süzme işlemini başlatırken olduğu gibi Veri / Filtre Uygula / Otomatik Filtre Uygula kullanılır.

VERİ ARAÇLARI PANOSU

METNİ SÜTUNLARA DÖNÜŞTÜR KOMUTU

Seçili hücredeki metni sütunlara dağıtır. Bu komut özellikle başka programlardan gelen metin tipli dosyaların içeriğini hücrelere dağıtmak için kullanılır.

Örnek

A1 hücresinde “Adı Soyadı” ifadesi olsun. Bu ifadeyi A1à Adı, B1 à Soyadı olarak dağıtmak için A1 hücresi seçilir. Veri / Metni Sütunlara Dönüştür komutu kullanılır. Komut kullanıldığında Metni Sütunlara Çevirme Sihirbazı gelir. Sihirbaz adım adım takip edilir. Sihirbaz tamamlandığında Adı ifadesi A1 hücresinde, Soyadı ifadesi B1 hücresinde yazar.

DOĞRULAMA KOMUTU

Hücrelere yapılacak girişleri sınırlandırmak için kullanılır. Örneğin bir hücreye veya hücre grubuna sadece ondalık girilecekse, sadece metin girilecekse veya sadece tarih girilecekse Doğrulama komutu kullanılır.

BİRLEŞTİR KOMUTU

Aynı çalışma sayfasında farklı yerlerde veya farklı tablolarda bulunan verileri belirtilen kategoriye göre birleştirir. Örneğin Birleştir komutu ile Toplam işlevi kullanılarak iki ayrı tabloda bulunan veriler toplanabilir.

Örnek

İki ayrı tabloya (Sayfa1, Sayfa2) giriş yapılsın. Birinci tabloya A1 hücresinden itibaren alt alta 1,2,3,4,5 değerleri girilsin. Aynı girişler Sayfa2’ deki tabloya da yapılsın.

Sayfa 1                                                          Sayfa2

  A
B
C     A B C
1 1       1 1    
2 2       2 2    
3 3       3 3    
4 4       4 4    
5 5       5 5    

 

Sayfa1 ve Sayfa2’ ye yapılan girişlerden sonra Sayfa3’ ün A1 hücresine gelinir ve Veri / Birleştir komutu kullanılır. Komut kullanıldığında aşağıdaki diyalog kutusu gelir. Diyalog kutusu geldiğinde Sayfa1 tıklanır ve sayıların olduğu alan taranır, Ekle butonuna basılır, Sayfa2’ye tıklanır sayıların olduğu alan taranır ve Ekle butonuna basılır. Böylece diyalog kutusundaki Tüm Başvurular listesi aşağıdaki gibi görünür.

Toplama işlemi yapılacağı için Toplam işlevi seçilir. Eğer sayfalardaki sayısal değişikliğin sonucu etkilemesi istenirse Kaynak veriye bağlantı oluştur kutucuğu işaretlenir.

Tüm tanımlamalardan sonra Tamam tuşuna basılır.

ANAHAT PANOSU

ALT TOPLAMLAR KOMUTU

Ara toplam ve genel toplamın bir arada hesaplanması için Alt Toplamlar komutu kullanılır. Komutu kullanabilmek için önce tabloya giriş yapılır. Hazırlanan tabloda herhangi bir hücre üzerindeyken komut kullanılır. Alan taramaya gerek yoktur.

Yukarıdaki tablo hazırlandıktan sonra herhangi bir hücre üzerindeyken Alt Toplamlar komutu kullanılır ve diyalog kutusu gelir.

Her İL değiştiğinde o ile ait toplamı vereceği için ilk kutucuk İL seçilir.

İllere göre ve genelde toplam sorulduğu için Kullanılacak İşlev TOPLAM seçilir. Listedeki diğer işlevleri görmek için küçük aşağı ok tuşuna basılır. Alt Toplamı TOPLAM FİYAT altında göstermesi için TOPLAM FİYAT işaretlenir ve Tamam tuşuna tıklanır.  Sonuç aşağıdaki gibi görünür.

Alt toplamları kaldırmak için yine tablo içerisinde herhangi bir hücredeyken Veri / Alt Toplamlar / Tümünü Kaldır butonuna basılır.

SENARYOLAR KOMUTU

Excel’ de senaryo oluşturmak için kullanılır. Örneğin memurlara %30 zam yapıldığında her birinin maaşı bundan nasıl etkilenir, %30 değil de %100 zam yapılırsa maaşlar ne olur gibi farklı varsayımlar için senaryolar üretilir.

Komutu kullanmadan önce çalışma sayfasında bir tablo oluşturulur ve Senaryolar komutu kullanılır.

  A B C D
1 ADI ESKİ MAAŞI ZAM YENİ MAAŞI
2 ALİ 500 30% =(B2*C2)+B2
3 AYŞE 550 30%  
4 BERKCAN 350 30%  

 

Yukarıdaki tabloda Ali’ nin yeni maaşı formül şeklinde hesaplanır. Enter tuşuna basıldığında sonuç 650 olur. Diğerlerinin yeni maaşı da hesaplanır. Sadece ZAM altındaki %30’ ların bulunduğu alan işaretlenir. Araçlar / Senaryolar komutu kullanılır.

Komut kullanıldığında aşağıdaki diyalog kutusu gelir.

Diyalog kutusunda EKLE tuşuna basılır. Ekle tuşuna basıldığında takip eden diyalog kutusu gelir.

Burada senaryoya bir ad verilir ve Tamam butonuna basılır. Tamam butonuna basıldığında aşağıdaki diyalog kutusu gelir.

30 % olarak yapılan girişler diyalog kutusunda 0,3 olarak görünür. Buradaki değerler tablonun orijinal halidir. Orijinal halini kaybetmemek için hiçbir değişiklik yapılmadan önce Ekle tuşuna basılır ve gelen diyalog kutusunda tablonun bu orijinal haline bir isim verilir. Örneğin, Berkcan

Tamam butonuna tıklandığında tekrar aşağıdaki diyalog kutusu gelir ve burada uygulanacak yeni zam oranları girilir. Örneğin Ali’ ye %50, Ayşe’ ye %70 ve Berkcan’a %100 zam yapılacaksa girişler aşağıda görülen diyalog kutusundaki gibi yapılır.

 

Tekrar Tamam tuşuna basılır. Bu şekilde istendiği kadar senaryo tanımlanabilir. Senaryo ekleme işi bittiğinde Ekle yerine Tamam tuşuna basılır ve oluşturulan senaryo adları aşağıdaki gibi bir diyalog kutusunda görünür.

Hangi senaryonun değerler üzerinde ne gibi bir değişiklik yaptığını görmek için listeden istenen senaryo adı üzerine tıklanıp GÖSTER butonuna tıklanır.

 

GÖZDEN GEÇİR SEKMESİ

 

YAZIM VE DENETLEME PANOSU

DİL PANOSU

AÇIKLAMALAR PANOSU

DEĞİŞİKLİLER PANOSU

GÖRÜNÜM SEKMESİ

 

ÇALIŞMA KİTABI GÖRÜMLERİ PANOSU

GÖSTER PANOSU

YAKINLAŞTIR PANOSU

PENCERE PANOSU

MAKROLAR PANOSU

 

 

VERİ MENÜSÜ / FORM KOMUTU

Veri alanındaki verileri forma dahil etmek için kullanılır.

Yeni butonuna basılarak forma yeni bir kayıt eklenir. Sil butonu ile mevcut bir kayıt silinir.  Ölçüt butonuna basıldığında gelen formda ölçüt verilip Öncekini Bul, Sonrakini Bul ile koşula uyan kayıtlar aranır.

EXCEL’DE KULLANILAN KISAYOL TUŞLARI VE ANLAMLARI

Ctrl + O : Kayıtlı dosyayı açar.
Ctrl + N : Yeni boş bir çalışma sayfası açar.
Ctrl + S : Çalışma sayfasını kaydeder.
Ctrl + P : Çalışma sayfasını yazıcıya gönderir.
Ctrl + Z : Son yapılan işlemi geri alır.
Ctrl + Y : Son yapılan işlemi yineler.
Ctrl + X : İşaretli olan siler ve belleğe alır.
Ctrl + C : İşaretli olanı silmeden belleğe alır.
Ctrl + V : Bellektekini imlecin olduğu yere yapıştırır.
Ctrl + F : Belge içinde ifade arar.
Ctrl + H : Belge içinde ifade arar ve yenisi ile değiştirir.
Ctrl + G : Belge içinde istenilen yere gitmeye yarar.
F7 : Yazım ve Dilbilgisi denetimi yapar.

 

indobokep borneowebhosting video bokep indonesia videongentot bokeper entotin videomesum bokepindonesia informasiku videopornoindonesia bigohot