Corel Draw

TOOLBOX (Araç Kutusu) ve kullanımı:

 

 

Pick Tool. Seçim aracıdır. Tek bir nesne seçilecekse üzerine tıklanır. Birden fazla nesneyi seçmek için alan açılarak seçim yapılır.

Knife Tool. Bıçak aracıdır. Nesneyi parçalamak için kullanılır. Başlangıç ve bitiş noktalarına tıklanmalıdır. Alt seçenekleri vardır.

Shape Tool: Nesneye tıklandığında görünen tutacaklardan tutup çekerek biçimini değiştirmek için kullanılır.

Eraser Tool: Silgi aracıdır.

 

Free Transform Tool: Dönüştürme aracıdır.

Free Hand Tool Serbest çizim aracıdır. Bu araç ile eğriler çizilebilir. Alt seçenekleri vardır:

 Bezier Tool: Düz ve eğri çizgiler çizmek için kullanılır.

 Artistic Media Tool: Çizim araçlarındandır. Bu araç ile hazır şekil ve resimler kullanılarak çizim yapılır.

 Dimension Tool: Çizilen nesnenin enini ve boyunu ölçer.

 Interactiv Connector Tool: Bağlantılı çizimler yapmak için kullanılır.

Rectangle Tool: Dikdörtgen çizim aracıdır.

 

Ellipse Tool: Elips çizim aracıdır.

Polygon Tool: Çokgen çizim aracıdır.

Callout Shapes: Konuşma Balonu aracıdır.

 

Text Tool: Metin yazma aracıdır.

 

Interactive Drop Shadow Tool: Alt gölge aracıdır. Kullanabilmek için nesnenin içi dolu olmalıdır. Bu aracın alt seçenekleri de vardır.

 Interactive Blend Tool: Harmanlama (dönüştürme) aracıdır. Örneğin, kareden daireye yumuşak bir geçiş yapmak için bu araç kullanılır. Araç seçildikten sonra kareye tıklanır ve mouse sürüklenerek daire içerisine bırakılır. Böylece geçiş tamamlanmış olur.

 Interactive Countor Tool: Dış kontör aracıdır. Örneğin çizilen bir kare üzerinde bu araç kullanıldığında karenin etrafına istenildiği kadar kare daha oluşturulabilir. Bu da şekle bir nevi derinlik kazandırır.

 Interactive Distortion Tool: Çarpıtma aracıdır.

 Interactive Envelope Tool: Dönüştürme araçlarından biridir.

  Interactive Extrude Tool: Nesneyi üç boyutlu hale getirmek için kullanılır.

 Interactive Transparancy Tool: Resme şeffaflık vermek, resmi silikleştirmek için kullanılır. Üç boyutlu şekillerde kullanılmaz.

 

Paintbucket Tool: Boya kovası aracıdır. Nesnenin içine boya döker. Alt seçeneği vardır.

Eyedroper Tool: Damlalık aracıdır. Boya rengi almak için kullanılır.

Outline Tool: Dış kenarlık aracıdır. Buradaki seçeneklerle istenilen renk ve kalınlıkta kenarlık çizilebilir. Kenarlık silinecekse çarpı işareti olan seçenek tıklanır.

 

 

Fill Tool: Dolgu aracıdır. Herhangi bir nesne seçildikten sonra içerisi istenilen renk ve desenle doldurulur. Nesnenin içerisini boşaltmak için çarpı işaretine basılır.

Interactiv Fill Tool: Renk geçişi (gradient) etkisi ile nesneyi doldurur. Yanındaki Interactiv Mesh Fill Tool ile renk geçiş alanları ayarlanır.

 

 

 

 

SAYFA AYARLARI

 

-         Corel ilk açıldığında sayfanın yönü dikeydir. Sayfa yönünü değiştirmek için hiç seçim yapmadan yukarıdaki Araç Seçeneklerinden yanda görünenlerden istenen  kullanılır. Araç Seçenekleri aşağıdaki gibidir. Bu araç çubuğundan aynı zamanda sayfanın en ve boy ölçüleri ile kullanılacak ölçü birimi de ayarlanır.

 

 

 

-         Corel’de bir dosya içerisinde birden fazla çalışma sayfası açılabilir. Böylece bir firmaya ait tüm çalışmalar bir dosyada tutulur. Örneğin, firmanın logosu, el broşürü ve bilboard ilanı tek dosyada çalışılabilir.

-         Açılan sayfa Graphic1 adını alır. Sayfanın altında Page1 yazar. Yani tek bir sayfa sekmesi vardır. Yeni sayfa sekmeleri eklemek için + işareti tıklanır.

 

 

 

 

 

NESNELERLE ÇALIŞMA

 

-         Çizilen herhangi bir dikdörtgen veya dairenin içini doldurmak için dikdörtgen veya daire seçildikten sonra sağ taraftaki renk paletinden istenen renk üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklanır.

-         Dış kenarlık vermek için aynı renk paletinden mouse’un sağ tuşuna tıklanır.

-         Rengi açmak için CTRL tuşu basılıyken renk paletinden beyaz renk üzerine tıklanır ve istenildiği kadar renk açılır.

-         CTRL tuşu basılıyken renk paletinden beyaz dışında bir renk tıklanırsa nesnenin rengiyle tıklanan renk harmanlanır.

-         İç dolgu rengini kaldırmak için renk paletinin en üstündeki beyaz çarpı üzerine mouse’un sol tuşu ile bir kez tıklanır.

-         Dış kenarlık rengini kaldırmak için renk paletinin en üstündeki beyaz çarpı üzerine mouse’un sağ tuşu ile bir kez tıklanır.

-         Dış kenarlık kalınlığını ayarlamak için yukarıdaki araç çubuğunda  “Hairline” yazılı kutucuk yanındaki alt oka tıklanır ve istenen kalınlık listeden seçilir. Bir diğer yöntem ise sol taraftaki Toolbox (Araç Kutusunda) “Outline Tool” altındaki seçenekleri kullanmaktır.

 
-         Üst üste birden fazla nesne çizildiğinde bu nesneleri sayfada yerleştirmek için “Arrange” menüsünden “Order” kullanılır. Seçili olan nesneyi diğerinin önüne getirmek için “To Front”, arkasına göndermek için “To Back” kullanılır.

-         Birden fazla nesneyi gruplandırmak için “Arrange” menüsünden “Group” kullanılır. Daha sonra grubu çözmek için yine aynı yerden “Ungroup” kullanılır.

-         Nesneleri birbirlerine göre hizalamak için “Arrange” menüsünden “Align and Distribute” kullanılır. Buradaki alt seçeneklerden nesnenin sola mı, sağa mı yoksa ortaya mı hizalanacağı “Align Left”, “Align Right” veya “Align Center” seçeneklerinden uygun olan kullanılarak yapılır.

-         Seçili nesneyi döndürmek için üzerine iki kere tıklanır. Böylece nesnenin etrafında oklar görünür. Köşelerdeki oklardan tutulup nesne çevrilir.

 

 

 

 

 


-         Seçili nesneyi eğmek için kenarlardaki oklar tutulup sürüklenir.

 

 

 

 


-         Çizilen bir dikdörtgenin eni ve boyu istenilen ölçülerde verilebilir. Bunun için dikdörtgen çizildikten sonra yukarıdaki araç seçeneklerinde görünen kutulara  ölçü girilir. En ve boy orantılı değişecekse “kilit” üzerine tıklanarak kapatılır. En ve boy bağımsız girilecekse “kilit” üzerine tıklanarak kilit açılır. 

-         Corel ilk yüklendiğinde ölçü birimi “mm”’dir. Ölçü birimini değiştirmek için hiç seçim yapılmamışken yukarıdaki araç seçeneklerinde yandaki gibi görünen kutudan  istenen ölçü birimi seçilir.

-         Çalışma sayfasındaki her şeyi seçmek için CTRL+A tuşlarına basılır.

-         İstenen herhangi bir nesneyi veya yazıyı silmek için klavyeden DEL tuşuna basılır.

-         Sayfadaki her şeyi silmek için önce CTRL+A ile her şey seçilir sonra DEL tuşuna basılır.

-         Örneğin çizilen herhangi bir dikdörtgenin şeklini değiştirmek için önce eğriye çevrilmesi gerekir. Bunun için dikdörtgen seçildikten sonra “Arrange” menüsünden “Convert to Curves” komutu üzerine tıklanır.

-         Yazılar da eğriye çevrilebilir. Ancak eğriye çevrilen yazıların tekrar düzenlenme şansı yoktur.

 

 

 

 

 


* Yazı üzerinde oynamak için sol taraftaki Toolbox’dan  “Shape Tool” aracı kullanılır.

-         Herhangi bir şekli aynı özelliklerde çoğaltmak için “Edit” menüsünden

“Dublicate (Ctrl+D)” komutu kullanılır. Örneğin  Bezier Tool ile eğri çizilmiş olsun. Bu eğrinin bir kopyası oluşturulup daha sonra “Dublicate” kullanılırsa orijinal bir şekil oluşturulmuş olur. Örnek:

·        Bezier Tool ile eğri çizilir.

·        Sol taraftaki Toolbox’un en üstündeki ok  tıklanır ve daha sonra eğri üzerine iki kere tıklanır. Görüntü aşağıdaki gibi olur.

 

 

 

 

 

 

 


·        Eğrinin merkez noktası ortadan alınır ve sol alt köşeye taşınır.

·        Eğri sürüklenerek bir kopyası alınır. (İstenen yere gidildiğinde mouse’un sağ tuşuna basarak kopyalanır.)

 

 

 

 

 


·        Edit/Dublicate veya kısaca Ctrl+D kullanılarak şekil çoğaltılır ve görüntü aşağıdaki gibi olur.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Oluşturulan bu şekli daha sonra da kullanılacaksa “Symbol” (Simge) olarak kaydedilir. Bunun için Edit/Symbol/New Symbol komutu kullanılır. Açılan kutuya simge için bir ad yazılır.


 

 

-         “Edit/Symbol/Symbol Manager” kullanılarak sağ taraftaki panelde simge görünür. Simgeyi kaydetmek için panelin sağ üstündeki Export Library butonuna basılır.

 

 

Böylece gelen Export Library penceresinde simge dosyasına bir ad verilir.


 

-         Simge böylece kaydedilmiş olur. Tekrar kullanılmak istendiğinde “Edit/Symbol/Symbol Manager” komutu ile kayıtlı simgeler sağ tarafta açılan panelde görünür ve istenen simge kullanılır. Simgenin kayıt edildiği yer aşağıda da görüldüğü gibi Local Symbols/User Symbols altındadır. Dolayısıyla tekrar kullanılmak istendiğinde bu adreste aranacaktır.